Вода в Перник може и да няма, но с лапни шарани и Иванки, които разбират от всичко е пълно

Някаква жена с име Иванка, която видимо от страницата й във Фейсбук много мрази Бойко Борисов, решава да се прави на умна и да внушава дезинформация в социалните мрежи.

Тази Иванка навързала малко цифри от тук, малко логика от там, малко видеоклипове от историята и решила да напише едно внушение до перничани, които толкова им е акъла, споделят като луди.

Напоследък се наблюдава идеална форма на дезинформация с водната криза в Перник. Вземат се разни данни, опаковат се в достоверна реч, прилагат се снимки, извадени от контекста и народа вярва.

Ето какво пише Иванка до будното гражданство:

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
ПУБЛИКУВАМ ТОВА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ОТПУСНАТАТА „ЦЕЛЕВА“, НАБЛЯГАМ „ЦЕЛЕВА“, БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – гр.ПЕРНИК още през 2016 год., по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА“ – 2014 – 2020 г., за „Изграждане на ВиК инфраструктура по приоритетна ос – “ ВОДИ“ от Оперативната програма и ЦЕЛЕВО – „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територитория, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Перник, като максималния размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 1 350 000 000 (Един милиард триста и петдесет милиона лева ).
Изпълнението на проекта ИСУН, е под номер BGI6MIOP002-1.016-0004., той е съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС до 85 % , като максималният размер на финансовата безвъзмездна помощ е до
(78 591 375, 19 лева).
Проектът е на стойност – (104 913 130,63 лева), от които:
– 66 802 668, 91 лева, са от Кохезионния фонд на Европейския съюз
– 788 706, 28 лева, са национално съфинансиране от Държавния бюджет на РБългария
– 8 839 234, 67 лева трябва да са били като собствено участие на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр.Перник
Вероятно по този „Проект по процедура“ правителството на България е усвоило разликата до (1 350 000 000 лева) и е превело на Държавната консолидационна компания (ДКК) преди една година половиният милиард лева,, която пък от своя страна ги е превела на дъщерното си дружество „МОНТАЖИ“.
Скъпи сънародници и най вече, вие приятели от Перник, трябва да сте на ясно, че още през 2016 г. е била отпусната на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.ПЕРНИК, сумата (104 913 130, 63) лева за изграждането на вашата ВиК инфраструктура от Кохезионния фонд на ЕС , от Държавния бюджет и участието на ВиК, без взетия заем в размер на (32 000 000 лв.) от Световната банка.
Затова на открития „БРИФИНГ“на язовир „СТУДЕНА“, който всички видяхте и чухте от видеото в Ютюб, Лиляна Павлова много бързо раздели парите и за построяването на двата нови язовира, като забрави, че всичките пари (104 913 130, 63 лв.) са отпуснати целево само за Перник.
Друг е въпросът, че както в Перник, така и на язовир “ СТУДЕНА“ през тези три години, нищо не се направи, а в момента Борисов ви омайва с (35 000 000 лева) и ви обещава да напълни язовира с пещерна вода.
Извода:
Незабавно сезиране на Екипа за одит – ОЛАФ на ЕС в България, който е проверяващ и контролиращ орган на европейските пари и при нарушения внася иск в Европейската прокуратура за наказателно преследване.
Вие сте на ход.

Стига с глупостите! Това, което казва Иванка не е така:
Единствената снимка, която уважаемата Иванка привежда на читателите си е тази:
И тази снимка сама по себе си опровергава самата Иванка. На нея Иванка е оградила сумата от близо 105 милиона и се мисли за велика. Но… в самия приложен документ пише, че това е ПРОЕКТ.
Никакви 105 милиона лева не са превеждани през 2016 година на „ВиК Перник“ ООД. И това може да го види всеки средноинтелигентен човек. Отчетите на дружеството са публични. Това е най-голямата глупост на Иванка.

Оттам нататък всички навързвания на Иванка за кражби, далавери как били строени с тия пари язовири, как хората били ограбени и прецакани, няма нужда да ги оборваме.

Тези 105 милиона лева, които Иванка разбрала-недоразбрала, че били взети през 2016 година, са всъщност водния цикъл на Перник, който ЕВЕНТУАЛНО ще дойде през тази година, ако „ВиК“ успее да намери съфинансирането си.
Вече всеки почна да разбира от водопроводи и стана хидравлик. Вече всеки втори знае как да се напълни и изпразни язовира. И всеки втори споделя глупостите на хора като Иванка, които хал хабер си нямат какво коментират, но не спират да го правят. Защото ако отворите профила на Иванка Петрова във Фейсбук, тя през няколко часа лее мъдрости за язовир „Студена“ и водната криза. И някои от постовете й са споделени от 400 човека.

Вода може да няма в Перник, но шарани за глупости – много!

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: