След Перник: спират практиката водата от язовирите да отива за промишлеността

Кризата с водата на Перник породи нова законодателна инициатива – да се забрани използването на вода от язовирите и за промишлени нужди.

Лансира я министърът на околната среда и водите Нено Димов, който бе гост на сутрешния блок, за да обясни как се е случило така, че язовир „Студена“, който захранва миньорския град с питейна вода, е бил незаконно източван чрез законови съоръжения.

„Трябва да се помисли за законодателни изменения водата за питейни нужди да не се използва за промишлени цели. В момента има комплексни язовири, които се използват за различни нужди. Да се помисли промишлеността да използва други водоизточници“, обяви Димов, който заедно с регионалното министерство, местните ВиК дружества, кметовете и областните управители, носи отговорност за водоизточниците.

До момента отговорност бе „поета“ само чрез смяна на директора на местното ВиК. Очаква се смяна и на областната управителка Ирена Соколова. Отговорност Нено Димов отказа да поеме днес. Не можело министерството да знае как ВиК дружествата организират дейностите на язовирите, в т.ч. на „Студена“, посочи той.

„Басейнова дирекция е издала 25 разрешителни на ВиК и ние не можем да знаем как организират язовир „Студена“ и останалите 25 водоизточника. Това е изцяло в правомощията на ВиК“, заяви министърът.

След което отново описа заключенията от последната проверка, която установи, че вода от язовир „Студена“ е била отклонявана към Радомир.

Както е известно, по заповед на Димов на 29-и беше извършена извънредна проверка на водоема от представители на МОСВ, експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Община Перник. Тя бе назначена, след като Иреда Соколова обяви малко по-рано, че е имало отклоняване на води от язовира.

При извършения оглед на водоизточник „Врелото“- един от водоизточниците, захранващи язовир „Студена“, е установено, че водата постъпва във водовземна шахта, като малка част от нея се отвежда към язовир „Студена“. От шахтата посредством тръба водата отива в помпена станция „Крапец“ и водоснабдява град Радомир.

Тази схема на подаване на вода към град Радомир е позволена единствено в условията на аварийна ситуация. Днес Димов посочи, че не е имало заявки за последните две години и половина за отклоняване поради такава аварийна ситуация.

По време на проверката е установено още, че помпената станция за водоснабдяване на Радомир не работи и водното количество от водовземната шахта прелива и по дерето се включва в язовир „Студена“. Контролиращите са получили информация на място от дежурния на помпената станция, че работата й е била преустановена едва на 28 ноември. Това съвпада и с изпратената от ВиК-Перник справка за по-голям приток към „Студена“ в същия ден.

При проверка на място на ВЕЦ „Студена“, стопанисван от ВиК, е установено, че ВЕЦ-ът не работи. За отчитане на водните количества, които се черпят от язовира, е установено, че отчитането на водно количество до 24-и се е извършвало по разходомерно устройство, което към момента на проверката липсвало.

„Липсва „водомера“ – разходомерното устройство. От ВиК са обяснили, че бил изтекъл договора“, посочи днес Димов.

МОСВ не било уведомено за демонтирането на устройството, което отчита ползваните от язовира води, допълни той.

Установено е още, че савакът, през който се подават води, за двете промишлени предприятия в Перник „Стомана индъстри“ и „Топлофикация-Перник“ е затворен и запечатан с хартиена лепенка на ВиК и в момента на проверката не се е подавала вода за промишлени нужди. По думите на екоминистъра вече са поставени пломби на мястото на лепенките от хартия.

Предстои да бъде изискана информация от електроразпределителното дружество за електрическа енергия, ползвана от Помпена станция „Крапец“, за да се установи по безспорен начин какво количество вода е отклонявано към град Радомир и не е постъпвало в язовир „Студена“. Ще бъде изискана и справка за помпената станция, която взима вода за водоизточник „Сиреняците“, за да се установи дали същата е работила и дали е било необходимо включване на водовземане „Врелото“, имайки предвид че дружеството има разрешителни за питейни води за град Радомир от подземни води.

Източник: clubz.bg

Хидравлични ремонти в Перник - 0884052132
Share Button

Коментари

коментара