Здравната инспекция в Перник с проби за качеството на водата в язовир „Студена“

За периода 23.11÷29.11.2019 г. са взети 56 броя проби от водопроводната мрежа на град Перник и населени места захранвани от язовир Студена.  От тях 21 бр. проби са от Детски градини и ясли. Няма констатирани отклонения в качеството на водата в детските заведения.

За населените места с. Люлин и с. Дивотино с констатирани отклонения за периода 18-22.11.19 г. са връчени предписания на „ВиК“ ООД гр. Перник за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

Повторните проби не показват отклонения по контролираните физико-химични и микробиологични показатели.

Хидравлични ремонти в Перник - 0884052132
Share Button

Коментари

коментара