Съсипващ анализ на Стефан Шишков за експертния съвет на Ирена Соколова

„Ще си позволя коментар различен от идеята на тази страница. НО, като потърпевш от безумието на отговорните институции, да оставят над 100 000 души в област Перник без вода, съм длъжен да взема отношение“, пише фотографът Стефан Шишков.

Ето анализа му:

Да проследим провелата се среща на експертния съвет:

Областният управител на Перник, г-жа Ирена Соколова казва:
– „Моята отговорност е към язовирната стена… бла… бла…“ – А язовирната стена част от какво е, г-жо Соколова, може би част от апартамента ви?

Къде са експертите отговорни за ремонта и източването на язовира? Няма ги! Тяхната отговорност се покрива единствено с парите които са усвоили, нали?!

Г-жо Соколова, да „обикаляте“ планините, за да търсите вода не е вариант… Областният управител е началник – не защото има начално образование, а защото трябва да знае какво прави и какво се случва в поверената му област.

По думи на експерта до вас Атанас Русев:
– „Така значи… Това което се случва в момента и се е случило, на практика. Инженерите, които са го проектирали, това изобщо е невъзможно да се случи, разбирате ли? То е, просто… няма как да се случи…“ – Все едно слушам Китодар Тодоров.

Експерта продължи за карстовите пещери в Боснешкия регион, че те били водоизточниците захранващи язовира (дори децата знаят, че язовир Студена основно се пълни от снеготопенето) и същите водоизточници били отклонени на юг в областта на Радомир. (Радомир е точно на запад от язовира – б.а. В продължение на разговора пещерняка на няколко пъти бърка посоките, разбирам го.)

В последствие експерта отказва да дава повече информация за отклоненията извършени от „неизвестно кое Вик“ и прехвърли „топката“ на МОСВ, ставайки отново гражданин, който вика – ОСТАВКА.

Нямам компетенцията на г-н Атанас Русев, но той казва:
– „Най-лошото престои за язовира, защото когато стане студено във високите части на планината, когато водата замръзне, тогава вече няма никакъв приток.“

Продължават общи приказки за огромните загуби по водопроводната мрежа. Никой не споменава за байпасите към водомерите на хора свързани с местната власт и бизнес.

Следва изказване на „г-н професора“ (обръщение използвано от предно говорящия, г-н Атанас Русев). Професор Ганчо Димитров започва така:
– „Ние никога не знаем цената на водата, докато изворите не пресъхнат.“ Продължава с техническата част по водопровода, казва как е проектиран:
– „Водата течеше по водопроводната мрежа, стигаше до потребителя и това беше достатъчно.“ – Продължава:
– „Сегашния режим който е въведен, той е неправилен според мен, тъй като два пъти се спира водата. При всяко спиране на водата водопровода се изпразва, след това постъпва въздух. Тоя въздух като дойде водата, той се компримира (компресира – б.а.) и е причина за създаване на хидравлични удари, които създават допълнителни аварии.“

Журналист пита:
– „Г-жо Соколова, протестиращите отвън искат вашата оставка, какво ще им отговорите?“
Ирена Соколова:
– „Аз и на тях казах, аз съм готова затова във всеки момент. Въпросът е в това да намерим решение с водата в Перник и ние сме го намерили това решение.“

Следват няколко неадекватни общи приказки от областния управител г-жа Соколова, от които става ясно, че тя с подписа си не може да напълни язовира…

Така… Сега аз да задам няколко въпроса на цялата ви компания.

– Първо, вие г-жо областен управител, от кой сте овластена на тази длъжност? Ако вие (разбирайте вашия подпис) нямате връзка с МОСВ, кой тогава има?

– Второ, кой отговаря за изпълнението и следи качеството, и финансовата себестойност на ремонта?

– Знаете ли г-жо Соколова, че яз. Пчелина, яз. Бушляка и яз. Студена са изградени така, че да осигуряват питейна и промишлена вода на град Перник и региона? А знаете ли в какво състояние са съоръженията и водата на другите два язовира? И защо това е така?

В настоящия момент твърдите частици във водата са стократно над допустимите норми! За момента обезпаразитяването с хлор и UV върши работа, а след месец-два, когато яз. Студена ще бъде под санитарния минимум?!

ТЕЦ-а на Ковачки изгаряйки контрабандни боклуци ни трови въздуха, а вие като част от държавната администрация ни отровихте водата! Барем я спрете до край, да се знае!

В заключение ще кажа, че властта пак си напълни джобовете за сметка на народа. Ама този път сбъркахте градО!

Пак казвам, до април има 5 месеца. Да видим какво решение за справяне с кризата сте намерили… И дано сте намерили, че иначе майна ви жална!!!

Хидравлични ремонти в Перник - 0884052132
Share Button

Коментари

коментара