Чумата по свинете в Пернишко – под контрол

Няма нови случаи на Африканска чума по свинете в област Перник през последната седмица, но процесът на регулаторен контрол остава, стана ясно на седмичното заседание на Постоянната областна епизоотична комисия, ръководено то областния управител Ирена Соколова.
Представителите на институциите, ангажирани пряко с неразпространението на болестта Африканска чума по свинете, докладваха за изпълнените от тях до този момент разпоредителни мерки и мероприятия по линия на контрол и превенция.
Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Елза Драгомирова представи Заповед № РД 48-61/01.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.
В нея се упоменава обособяването на инфектирани зони около констатиран случай на АЧС с три подзони – А, Б и В. Те са с определена площ и режим на извършвани дейности.
Зона А е около 3 кв. км с радиус 1 км, зона Б – с площ не по-малка от 25 км и радиус 3 км и зона В – с площ не по-малка от 172 км и радиус 8 км.
Целта на намаляването на забранената площ е редуциране на популацията на дивите свине, който остава един от основните вектори за разпространяване на заболяването.
От документа става ясно още, че в инфектираната зона А се ограничава достъп на лица, които нямат отношение към претърсването, предотвратяването и ликвидирането на болестта. Претърсването за трупове на диви свине там ще става без кучета по график от лица, които са упълномощени съгласно Закона за лова и опазване на дивеча и държавните предприятия, които стопанисват дивеч на територията на съответната подзона.
В другите две подзони – Б и В могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности – събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм при осигуряване и спазване на мерките за биосигурност.
В област Перник в подзона Б попада ловище „Ушек“ към ТП ДЛС „Витошко-Студена“, а в подзона В – ловищата Ветрен и Изворите, намиращи се на територията на „Витошко-Студена“, както и ПЛСР (Предоставен ловностопански район) Горна Диканя, попадащ в териториалния обхват на ДГС Радомир.
Д-р Драгомирова уточни, че вече е завършила и двуседмичната мисия на експерти от Европейската комисия. Те са дали добра оценка за действията на институциите и обществото, както на национално, така и на регионално ниво в борбата с АЧС.
В Държавните горски стопанства на територията на област Перник е създадена организация по събиране на пробите от отстреляни диви прасета. Същите се предават в сборен пункт на ДГС „Радомир“, откъдето се транспортират за изследване в сертифицирана лаборатория в София.
От началото на ловния сезон на местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня, броят на отстреляните прасета в областта е над 40.
В инфектираните зони са поставени обозначителни табели.

Share Button

Коментари

коментара