Перник губи 75 % от питейната си вода заради стари водопроводи

„Всички водни съоръжения в Община Перник са изграждани в средата на миналия век. Пречиствателната станция е въведена в експлоатация през 1955 година с капацитет 600 л/сек. на секунда. Периодът на експлоатация е повече от 60 години и е довел до значителни загуби на питейна вода. При изследванията, които направихме във връзка с изготвянето на проекта за водния цикъл беше установено, че 75 процента са загубите на питейна вода, заяви кметът пред Общинските съветници в града.

Всеки един от нас може да си отговори колко се е завишило потреблението, как са се променили всичките тези съоръжения като амортизация и постъпилите промени след земетресението през 2012 г., уточни градоначалникът. Тя подчерта, че проблемът се усложни със значителното засушаване и припомни, че през годините са правени проекти за воден цикъл, но към реални действия се пристъпва едва в това управления като през тази година се сключва договор между Община Перник и МОСВ.

Кметът представи пред Общинския съвет на Перник днес предвидените за изграждане на ВиК обекти на територията на общината. Над 85 милиона е сумата, която ще бъде отделена за изграждане на ВИК инфраструктура по ОП „Околна среда 2014 -2020“. Освен това е предвидена и реконструкция на пречиствателна станция за питейни води за град Перник на стойност 3,6 млн.лв. с ДДС . В момента тече и ремонт на стената на язовир „Студена“.
 
Към момента са изградени :
– Улична водопроводна мрежа в села Ярджиловци – първи етап на стойност 1 840 664 лв.
– Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Кралев дол. – 174 205,00 лв.
– Канализация на гр. Батановци , кв. „Делниче“ и кв. „Бор“ – 2 788 546 лв.
– Изграждане на канализация на улици „Ела“, „Липа“, „Незабравка“ и „Чинар“ в кв. „Могиличе „ – 533 957 лв.
– Инженеринг да изграждане на външна водопроводна връзка за водоснабдяване на село Расник – 62 400 лв.
– Изграждане на водопроводна връзка между ул. „Владайско въстание“ и кв. Църква и връзка с главния водопровод – 293 913 лв.
Проектирани са и предстоят да се изпълнят:
-Допълнително водоснабдяване и канализация на с. Драгичево.
-Рехабилитация на ул. „Граово“ с водопровод.
-Изграждане на улична водопроводна мрежа за висока зона на село Рударци.
-Инженеринг за основен ремонт на водопровод и улична настилка на ул. „Софийско шосе“.
-Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III- 1003 „Драгичево – Рударци- Кладница“.

Share Button

Коментари

коментара