Всичко, което перничани трябва да знаят за чумата – интервю за zaPernik.com с областния управител Ирена Соколова

Африканската чума по свинете дойде в Перник. Сайтът zaPernik.com се свърза с областния управител на Перник Ирена Соколова, която да даде повече обяснение и разяснение какво трябва да знаят и правят перничани, във връзка със създалата се ситуация.

Г-жо Соколова, на извънредното заседание на Eпизоотичната комисия, проведено вчера, стана ясно че се въвеждат задължителни забранителни мерки в радиус на санитарната зона. Тоест достъпът на всички лица, които нямат отношение към претърсването на тези райони не само, че не е желателен, но е и забранен.

  • Достъпът до горските територии и ловностопанските райони в ДЛС „Витошко-Студена”, попадащи в зоната от 200 кв. км. от огнището (около 8 км. в диаметър от мястото), се ограничава.Това се въвежда със заповед на Изпълнителния директор на БАБХ и във връзка с указания утвърдени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.Попадащи в инфектираната зона около първично констатирания случай на АЧС населени места от област Перник, са селата Боснек и Чуйпетлово (общ. Перник), както и селата Горна и Долна Диканя (общ. Радомир).В тези зони поставяме обозначителни табели указващи ограничения достъп. Преминаването и престоят в посочените райони, е разрешен само за служители на Изпълнителна агенция по горите, ЮЗДП – Благоевград, ДЛС „Витошко – Студена”, РИОСВ – Перник, РД ПБЗН – Перник и ОДБХ – Перник по повод изпълнение на служебните им задължения и при спазване на мерките за биосигурност.Отправям молба към всички туристи, летовници, пастири, събирачи на трюфели, дървосекачи и др., които са планирали своята почивка или работна дейност по поречието на р. Струма, в районите на селата Боснек и Чуйпетлово, да се съобразят с временното наложено ограничение и да не посещават местата, в които важи забраната.

Какъв е срокът за предоставяне на протоколите и за доброволно колене на свинете?

  • Крайният срок за представяне на протоколите за санитарно прочистване на дворовете и дезинфекцията в населените места във връзка с Африканската чума по свинете в санитарната зона е 26 август.

Как стопаните могат да кандидатстват за средствата на стойност 300 лв. за дезинфекция и почистване?

  • Средствата за дезинфекция на дворовете ще бъдат изплащани от 1 септември. За тази цел кметовете или кметските наместници следва да изготвят списъци на стопаните от съответното населено място, отглеждали до 5 прасета за лични нужди и които са заклали животните принудително с оглед мерките за справяне с болестта АЧС. Списъците трябва да се предоставят в Областната епизоотична комисия (ОЕК) и да бъдат заверени от областния управител и от официалния лекар, с подпис и печат. Условията и реда за предоставяне на помощта вече са изпратени до общинските кметове.

Срещу какви документи стопаните ще получат това обезщетение?

  • Тази сума ще се отпуска срещу представяне на заявление за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване за лични нужди в санитарните зони.Към това трябва да бъде приложен и констативен протокол за извършено клане на прасета и извършено почистване и дезинфекция, подписан и подпечатан от кмета/кметския наместник на съответното населено място.

Кои са допустимите за подпомагане собственици във връзка с изплащането на финансовата помощ от 300 лв. за дезинфекция?

  • Това са собственици отглеждащи до 5 прасета за угояване, разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип „лично стопанство“, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба. Същите животни са били доброволно заклани и е последвало почистване и дезинфекция на личното стопанство, удостоверено с констативен протокол. Собствениците трябва да са попълнили и подали заявление по образец.Пак повтарям, че ако те заколят прасетата си и подадат информация за включване в списъка изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място, представен в Областната епизоотична комисия, заверен от областния управител и от официалния ветеринарен лекар, с подпис и печат, ще получат еднократната финансова помощ за дезинфекция.

Какви са положителните страни от предприемането на мярката по доброволно клане на прасета?

  • Доброволното клане на свинете в обекти тип „заден двор” и последващото дезинфекциране на помещенията, ще позволи на хората да въведат необходимите минимални мерки за биосигурност, при които да започнат отново да отглеждат без риск свине в личните си стопанства догодина, както и да получат обезщетение за извършените санитарно-хигиенни дейности.

Какво на практика представлява АЧС?

  • Вирусът на АЧС се отличава с продължителна преживяемост в околната среда, устойчив е на гниене (няколко месеца), съхранява се продължително време в сурово сушени и/или осолени колбаси (сланина, луканки – една година) и особено в замразено месо (три години).

Какво трябва да знаят стопаните, когато дезинфекцират и хигиенизират личните си стопанства и обектите от тип „заден двор“?

  • Почистването на помещенията стартира с механично отстраняване на грубите замърсявания и тяхното обезвреждане. Отстраняването на по-фините и фиксирани за повърхностните замърсявания да се осъществява посредством изтъркване с почистваща четка и 3-10% разтвор на почистващо средство, тип веро. Подходящо е извършването на предварителното накисване на повърхностите с посочения разтвор. Почистването трябва да приключи при достигане на т.н. „сензорна чистота“, при която липсват видими замърсявания и лесно се различават характеристиките на повърхностите, като цвят и структура. След почистването, всички повърхности трябва да бъдат измити с чиста вода и оставени да изсъхнат, преди приложението на дезинфектанта.

Какви са дезинфектантите, с които се извършва процедурата и от къде могат да бъдат намерени?

  • Такива дезинфектанти са: Virkon S, HMI Cetridine RD, Glutarsan и др. Посочените препарати трябва да се прилагат в концентрация от 2% (200 милилитра от дезинфектанта се разреждат в 10 литра вода). При извършване на дезинфекционната обработка да се използва защитен костюм (гащеризон) за еднократна употреба с поставена качулка, латексови ръкавици, защитни очила и респираторна маска. Дезинфектантите и предпазните средства могат да бъдат намерени в аптеки и специализирани ветеринарни магазини.

Какъв е Вашият съвет към стопаните?

  • Отправям апел към всички стопани да се съобразят със ситуацията и в максимално кратки срокове да се погрижат за прасетата си. При обявяване на положителна проба за АЧС на територията на област Перник и попадане на конкретното населено място в инфектирана зона, свинете в личните стопанства ще бъдат умъртвени, а месото ще бъде конфискувано.

Share Button

Коментари

коментара