Планирани прекъсвания на електрозахранването за Перник за периода 19-23.08.2019 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19 – 23 август 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Перник
Община Брезник
На 19.08.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Брезник: Александър Филипов 25,42.,42,48,27,13,38,9,32,46а,11,40,36,44,46,17,50,19,29,15.,23,21,15, Владо Захариев 2, Георги Стефанов 26,2,10,15,9,8,11,4,13,7,3,1,6,5, Гоце Делчев 2,4, Иглика 8,10,11,25,7,21,4,1,23,19,16,24,14,2,22,13,6,18,17,12,15,9, Макаренко 14,2,12,16,4,18,20,22,8,10,6, Могилица 13,14,8,6,24,22,20,15,9,15а,5а,16,13а,7,5,1,18,11,4,10,12, Нестор Петров 5,17,11,24,10,22,20,9,9.,16,18,14,26,15,15а, Яне Сандански 7,4,5,3,2,1,6 На 20.08.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ – Видрица: Видрица , Парцел Vіі-94в, Кв.17

На 20.08.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 22.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Глоговица
На 20.08.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 22.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Конска: Iv-310,311 , Месност Райкова Страна
На 20.08.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 22.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Лялинци: I-259 Кв.13 , Упи Vii-115 Кв.26 , Вила,Къща,Упи X-244, Кв.15,Упи Іі-94, Кв. 25
На 20.08.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 22.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Трън: Имот 000697 Стопански Двор , Мах.Ахчийски Кошари , Мах.Кошарите 7,9,2,13,6,8
На 21.08.2019 Г. /09:30 – 16:15 Ч./ На 23.08.2019 Г. /09:30 – 16:15 Ч./ – Долна Секирна
Община Ковачевци
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Габровдол

На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Горна Врабча: Махала Деяновци , Стопански Двор , Къща
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Горна Глоговица
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Дивля: Мах.Кукувичарска , Мах.Фильова
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Долна Врабча
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Долна Секирна
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Еловдол: Iv-355 Кв.23 , Кв.15
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Калище: Къща
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Калотинци
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Ковачевци, Общ. Ковачевци: Xxiv-1148, Кв.49 , Xxxii,Кв.54а , М. Циганка Пи-5, Махала Калайджийска , Нупи 1,Масив 1,С.Ковачевци , Нупи 1146,Мах.Стаменкова , Нупи 17а, С. Ковачевци , С. Ковачевци, Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина , Упи Xіі-343 Кв.36 , Упи-Xiii, Кв.53а , Циганка , Жил.Сграда,Къща,Мах&Quot;Каладжийска&Quot;
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Косача: Мах&Quot;Дръжкарска&Quot;,Къща,Къща,Мах.Малинова
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Кошарево: 000339 , Мах&Quot;Ранинци&Quot;,Къща
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Лобош: Нупи 14 , Яз.Пчелина
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Мурено: Къща
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Радибош
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Ракиловци: Къща
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Светля: Упи Xix-298 Кв.22 , До Черквата
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Сирищник: Упи Iv-1161 Кв.39 , Упи Іv-494, Кв.38 , Мах&Quot;Денева&Quot;
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Слатино, Общ. Ковачевци
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Смиров Дол
На 22.08.2019 Г. /08:30 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Чепино: Над Центъра

Община Перник
На 19.08.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:00 – 16:00 Ч./ – Перник: Арчар 2,1,7а,4,6,7б, Бела Вода
300,285,284,301,281,299,287,296,291,288,297,280,290,278,298,293.,292,282,293,294,289,284.,295, Бели Кладенци 7,4,1,8,5,9,14,8,19,15,17,18,24,10,10а,22,20,12,11,13, Бистрица 1,3, Будиславец 35,47,37,30,32,45,43,33,15,17,1,4,14,12,9,21,6,11,17а,3,5,23,16,13,19, Бързия 12,14,4,6,8,2, Васил Левски , Вит 6,3,12,3а,1, Въча 3,5,4,2,

Голо Бърдо

9,3,10,19.,26,27,16,7,4,6,15,32,30,14,12,38,34,24,1,11,28,21,36,8,17.,23,17,25,22,2,19, Горицвет 1, Джерман 2,1,18,4,16,8,12,3,14,6, Железни Заводи 53, Захари Зограф 22,18,20,35,41,37,33а,26,31,45,41а,16,43,16а,29,39,35.,24,29,11,9,27,1,25,15,17,4,21,3,13,8,12,23,
19,6,10,93,60,105,74,95 Къща,72,111,99,83,80б,58,95,80,61,101,70,87,78а,76,62,70,107,67,72,110,91,77,103,75,89,62,86,8 5,78,84,97,79,113,115,44,42,50,Павилион,65,54,36.,59,36,69,46,67,38,53,56,71,63.,30,55,61,40,61, 73,49,51,32,57,48,51,52,63,61, Златна Панега 8а,10,9,1,5,11,4,8,12,6,3, Иван Асен Втори 90,

Калкас 12, Кап.Петко Войвода 16, Караманица 31,13,70,50,22,9,16,72а,41,89,103,38,15,62.,28,64,53,95,47,27,18,101,77,79,25,83,33,51,5,10,24,23, 87,48,52,45,29,62,6,76,57,3,85,43,19,39,90,65,11,68,40,91,32,30,56,86,8,81,88,7,12,37,14,74,82,17, 21,55,69,44,26,80,106,Дърводелна Работилница,106, Кариери , Китка 10, Кладенец 6,8,11,2,5,3,7,19,21,17,23, Колуница 48,21,13,46,26,15,19,17,42.,11,23,42,44,30,40,25,34,32,6,7а,22,8а,1,7в,16,10,20,12,7б,6,4,14,8,18,1, Кристал , Кристал Блокове 20,Изолатор За Кучета,28,12,11а,11, Куциян 3,6,4,7,2, Луда Яна 2/4.,26,26.,8,5.,18,20,24,6,16,10,22,4, Люлин 173,163,155,145,114,115,120,151,153,169,187,177,149,135,159,157,183,155.,191,117а,141,147, Люлякова 4,10,8,12,5,6,14,7,3, Майска Роза 5,8,7,4,9,3,1,6,2, Манастирски Път 1,6,1а,4,10,3,8,2, Мах.Ракьовец Вила,1,1, Местн.Шевърляк 36,15, Металик 31,34,30,29,35,28,36,33,32,2,3,9,20,17,24,7.,10,18,19,26,11,14,6,3а,13,7,25,12,23,4,1,8,21,27, Мир 2,3,5,4, Младост 2,1,1.,5,3,4, Нов Живот 4,2,12а,1,6,3, Осъм 2,1,4, Отдих 12,19,14,6,4,5,29,33,7,31,21,10,3,17,13,9,1,25,15,27,2,11, Палма 126,128,170,138,168,144,130,134,146,171,132,117,142, Победа 27,35,37,25,26,32,33,28,26.,30,29,31,19,12,9.,11,14,14а,23,4,8,13,2,22,16,9,21,17,1,3,6,5,20,18,10,7 ,2а,43,45,47,51, Ропотамо 10,12,13,3,11,9,6,8,7,1,2,14, Рудничар 2,10,8,4,12,6, Съзлийка 2,8,3,1,5,2а,1 Сазлийка; 1,7,6, Тополница 2,6,1,4,11,7,9,5,3,8,13, Шамък
117,117а,Вила,Къща,179

На 20.08.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:00 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:45 – 16:00 Ч./ – Боснек: 070008 , 3-Ти Март 6,01,4,5,8, 558 , Iv-189,Кв. 15 , Ален Мак 8,5,9,4,7,10,1,3, Божур 9,1,5,7,6,3,4, Бор 7,2,5,1,3, Борич 10,6,5, В.Левски 12,14,27,6,23,8,17,10,5,19,1,15, Витоша
2,3,1,4, Грамаге 3 А,5,2,6,5а,1,8,10,3.,4,9,3,2, Добри Дол 2,9,07,06,5,3, Духлата 20,15,13,14,12,23,9,29,36,24,18,3,30,10,17,25,11,34,22,33,8,19,21,7,32,5,38,28,26,1,2,47,58,68,78,8 4,75,56,94,40,44,45,96,49,63,52,57а,42,57,100,106,98,39,60,51,102,48,88,72,55,53,65,90,64,80,50,4 4а,104,92,43,61,76,108,62,48 Механата,46, Евлоги Агайн 1,02,3,4, Еделвайс 4,8,2 Бунгало,13,3,1,2,11,6, Жива Вода 11а,23,31,17,14,1,7,28,25,24,9,3,27,5,26,2,30,29,34,22,20,16,36,11, Иван Вазов 07,03,6,01,05,4,7, Игличе 1,1а,9а,10,3,5,12, Извора 6,19,15,3,1,13,17,16,9,21, Йордан Йовков 08,4,8,2,1,3,5, Клен 8,6,4,3,2,01, Кокиче 5,8,2,3,12,20,22,10,14,4,18,16,5,6,1, Косматица , Ладивец 4,10,14,2,9,7,01,8,12, Ливаге 6,1,10,2,8,7,4, Ловен Дом 02,04, Махала Влахова Вилна Сграда,11,10,9,2,Бунгало,8,16,12,14,7, Махала Джамбазка 6, Минзухар 1,2,3, Могиля 5,11,12,7,1, Момина Сълза 10,5,1,12,4,9,7,3,2,8,14, Н.Й.Вапцаров 5,7,11,21,4,23,17,15,13,14,8,12,19, Незабравка 13,21,17,15,19,11,5,4,7,9,6,2, Петрус 4,7,9,3, Ракита 4,4 А,6,2, Ранковица 2,6,4,1, С.Боснек , Славей 12,6,14, Стефан Караджа 9,8а,1,3,2,8б,4,8,6,5, Струма 7,15,9,13,62,11,23,19,7,49,51,33,81,55,79,71,85,27,2,39,4,67,29,73,63,25,59,69,41,65,31,53,57,65а, 61, Упи Xiii-342,Кв.32 , Упи І-536, Кв.43 , Х.Димитър 11,11а,9,3,7,25, Христо Ботев 21а,20,7,6,14,8,13,21,12,17,2,18,41,46,42,33,23,31,47,40,38,36,50,34,32,44,27,35,25,30, Чакова
13,5,8,1,14,7,2,15,10,6, Явор 7,4,1,2,3,4,06,01,9, Яворов 3, Ясен 2,1, 10,14,2,12,11,3
На 20.08.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:00 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:45 – 16:00 Ч./ – Кладница: Ix-409 , V-15 ,Кв.19 , Vііі-29,Кв.18 , Xi-29 Кв.18 Делта Хил , Акация 1,1,2, Бакиница 7,1,21,4,20,8,15,14,2,10,17,9,6, Берлин 24,14,15,20,17,19,5а,10,12,1а,9,8,3,1,7,5,2, Бор
6,1,2,8,7,5, Борис Тодоров 3,13,7, Брезите 25,9,11,3,26,4,10 Къща,13,2, Брезовица 7,24,19,22,20,8,11,2, Брюксел 10,2,3,3а,1,4, Валого 26,19,6,9,16,24, Варшава 8,12,4а,6,3, Васил Левски 29,15а,20,16,24,18,23,10,7,14,25,19,28,10,6,11,8,3,20,5,14,.5,4,15,2,12, Виена 2,7,5,
Вилна Зона , Витоша 1,3,6,7,5,2,21,80,35а,26,35,70,57,38а,41,46,72,62,14,18,11,27,5,22.,47,44,15,40,64,66,29,8,48,19,33 ,34,2,63,59,50,43,61,13,9,10,56,31,37в,45,17,39,.74,42,65,49,38,32,58,25,20,73,68,36,12,22,55,76,6 0, Воденичище 21,10,37,19,27,25,7,11,1,9,5, Волга 19, Горско Стоп.Витошко , Градинарска 3,6,1,2, Гранит 10,6,8,17,2,16, Дабо 15,8,18,13,7,20,1,10,5,3,20.,2,16,9,12,4,6, Делта Хил Кв.17, Доброволец 19, Дончо Ватах 10,6,1,3,4, Еделвайс 7 Вила,14,6,4,12, Жк.Делта Хил, Упи Vi-33, Кв.12 , Здравец 1,4, Ивайло 7,1,3,6,8,5,15,19,2, Иван Цветанов 8,75,13,2,22, Иглика 4,14,25,7,23, Изгрев 4,14,5,13,28,20,15,25,31 А, Йордан Божов 15.,6,4,16,2,9,5,3,13,21,11,7,15, Калиница 12,2,8,3,5,4,10, Каменарска 19,16,30,21,10,7,29,26,2,4, Кокиче 10,1,8, Кракра 15,25,1,7,21,12,9,3,19,16а,8,30,10,23, Лале 25,10,5,18,3,15,16,4,31,2,2а,8,23,17, Латинка 10,6,4,2,5,14,18,1, Ливадите 11,5,13,3, Лондон 72,35,55,53,70,9а,9д,44,11,52,17,22,Кв.17,46,38,24,15,60,68,33,31,51,49,66,37,54,19,21,39, Мак 7, Матница 45,26 Къща,4,6,2,8,1,109,53,57,15,45,38,28,37,47,52 Къща,54,21,48,11,5,41,31.,60,42,50 Къща,33,64,66,55,51,23,56,32,17, Минзухар 9,5, Мирковица 40,10,11,40,7,20,32,22,28,13, Младост 3,6,7,2,4, Морена 3,17,23,19,21,18,9,15, Москва 12,14,17,38.,21,19,13,9,8,22,18,1,6,4, Омуртаг .16,5, Петър Янчов 25,12,18,19,17,23,11,6,16,3 Къща,2,4.,4, Пладнище 5, Победа 3,15, Прага 28,26,6,7,20,17,21,19,2,16,12, Разкръске , Райна Княгиня 11,6,17,8,4,12,7,5,1,10, Рила 4,1,2, Рим 46,48,44,52,50,60,58, Рудничар 1,2,19,2,4,12,23,27,7,21,5,10,11., С. Кладница,

Община Перник, Екологично Селище &Quot;Делта Хил&Quot; , Селимица , София 91,52,55,58,69,76,73,66,63,74,77,80,72,83,56,54,61,59,68,79а,79,81,75,64,30,36,45а,32,46,49,53,51, Спас Бурнов 9,6,34,12,26,2,20,4,7,.5,8,.2,61,61.,.1, Стадиона 2,16,12,14,18,8,10,13,5,15,35,38,41, Стамен Милкин 1,7,5,2, Струма 1, Суха Кладница , Тинтява 1,7,13 Вила,6,16, Упи Ii-35,Кв.17 Делта Хил , Упи V||-Кв.20 , Упи X-017112,Кв.83 , Упи Xi- 922 Кв.58 , Упи Xvi-12,Кв.20 Делта Хил, Упи Xxix-29,Кв.20 Делта Хил , Упи Xxxiii-31 Кв.20 , Упи Ііі- 21 Кв.20 , Упи Хх-523,Кв.51 , Упи-Ix 29 Кв.18, Хvіі-11010,11038 , Хан Крум 18,7,16,3,5, Хемус 16,19,23,10,23, Хижа Селимица , Цар Самуил 19.,39,22,26,36,44,24,43,25,18,51,12,31,14а,53,33,63,34,61,20,50
Къща,28,27,48,57,10,54,30,9,16,7,13,8,36,106г,106б,106,11,9,4,5,33,2,135,101,95,2,56,80,89 Къща,130,64,78,60,74,91,66,87,68,73,79, Цар Симеон 2,14,7,11,3,15,1,2,18,5,8,20а,6,13,16,52,62,1,66,48,35,68,56,24,38,22,23,43,25,50,31,30,53,28,42,58 ,40,13,29,27,25.,72,21,46,74,54,41,30.,36,55,60, Шипка 5,14,11,1,23,3,26,12а,12,13,6,16,9, Юрий Гагарин 2,14,11,14,12,10,5,7,9,8,1, Язовирска 8,12, Яровец 21,2,4,7,5,3,8,6,2, С. Витошко- М,Селото,Резиденция,Кв.17,Селимица,До Тпк,Селимица
На 20.08.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:00 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:45 – 16:00 Ч./ – Рударци
На 20.08.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:00 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:45 – 16:00 Ч./ – Студена, Общ. Перник: Пи 000307, Находище Студена , Ален Мак , Голо Бърдо 2, Еверест 2,11,3,15,13,4,19,20,18,14,17,6,20 Къща, Землище Мктп Щрабаг , Илинден 5,17,11,15,10,9,1,7,3,19,8,4,12,37,27,28,24,35,29,20,22, Ком 7,1а,5,6,13,11,15,3,8, Магистрала 5,7,1,3, Мах.Язовира 16,1,9,1,15,22,10,14а Къща,11,6,3,13,12,5,17,1,8, Младост 2.,2, Мусала 6,10,2,17,1,8, Пояс №1на Язовир Студена , Пролет 4,5,10,12,6,13,2,1,8,11,9, Рила 3,6.,2,5,4,6, Сините Вълни 1,15,13,1а,6,3,11,5,15.,14,7,9, Черни Връх 3,6,2,7,4,9, Ретранслатор Студена
На 20.08.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:00 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:45 – 16:00 Ч./ –
Чуйпетлово: Упи 4-194, Кв.18
На 20.08.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ – С.Студена: Месност Дома
На 20.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 21.08.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Горна Диканя: Iii- 1699,Кв.194 , Vii, Кв. 154 , X-1583 , Кв 195 , Горна Диканя , Махала Джорговица , Парцел Хіх- 1127, Кв.116а , Пи203 , Упи I-1026,Kb.103 , Упи І-1517 Кв.211 , Упи Х-1306, Кв.165 , Упи І, Кв.115,Къща,Вила,Мах&Quot;Джорговица,Къща,Вила,Упи І-1456 Кв.200 С.Горна Диканя
На 20.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 21.08.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Гълъбник
На 20.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 21.08.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Долна Диканя: 884 Кв.67а И 67б , 926 , Iv-744, Кв.49 , V-648 5, Xi-790, Кв.55 , Xii-375 , Xiii-755,Кв.47 , Xiv- 990,Кв.71 , Гаджова Махала , Градините , Кв. 72, Упи V-955, 954 , Упи I,Кв.43 , Упи Iv-
838,Кв.62 , Упи Ix=883 Кв 67а , Упи Vii- 852, 854 Кв.65 , Упи Xi-261, Кв.40 , Упи Xiii-990 , Упи Xxi-338 , Упи Хiv-749, Кв. 48 , Х-260 Кв 40 , Милева Махала,Вила,Гусева Махала,Къща,Вила,Вила,Тп &Quot;Вилите&Quot;,Къща,Къща,Склад,Под Язовирната Стена,Бунгало,Къща,Тп Калугерица
На 20.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 21.08.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Дрен: V-420 Кв.4 , Втора 4,3,5,20,36,7,26,28,24,40,11,9,38,32,13,18,30,22,16,42,1,1,4,22,10,60,6,39,46,48,27,1,43,17,56,41,5 8,31,35,60,15,29,33,50,52,37,44,21,25,19,23, Двадесет И Втора 7,8,6,9, Двадесет И Девета 1,5,4,2,1,3, Двадесет И Осма 1,3, Двадесет И Пета 6, Двадесет И Първа 2,10,6, Двадесет И Седма 3,1, Двадесет И Трета 9,5,7,23,23,21, Двадесет И Четвърта 8,6,2,9,13,3, Двадесет И Шеста 3, Двадесета 3,2,6, Дванадесета 3,1,4,2,5, Девета 1,2,4, Деветдесет И Девета 5,2,3,1,8,4,9,7, Деветдесет И Осма 2,9,7,3,1, Деветдесет И Седма 9,1,11,13,5,2,4, Деветдесет И Трета 1, Деветдесет И Четвърта 5, Деветнадесета 5,6,8, Десета 5,9,23,19,11,21,17,1,13,27,29,25,7,15,3, Единадесета 18,6,1,5,9,10,4,7,3,13,11,8,12,21,2,19,6,14, М.Попова Махала , Махала Мали Дрен 5,6,33,5,3,11,Къща,10,17,41,8, Махала Тареина , Осемдесет И Девета 5,7,9, Осемдесет И Осма 6,3,5,2, Осемдесет И Пета 4, Осемдесет И Първа 6,10,20,4, Осемдесет И Трета 3,5,8,12, Осемдесет И Четвърта 6,3, Осемдесет И Шеста 13,17,23,10,3, Осемдесета 2,1, Осемнадесета 4,4, Осма 7,11,14,2,3,6,24,5,10,15,28,13,20,22,9,4,1,8,12,17,26, Пета 6,2,5,4, Петдесет И Втора 2,10,
Петдесет И Девета 2,9, Петдесет И Осма 6,8, Петдесет И Пета 7,6,2, Петдесет И Първа 3,7,Петдесет И Седма 2,6, Петдесет И Трета 25,29,31,11,7,5,19, Петдесет И Четвърта 5,6, Петдесет И Шеста 1,5,6,1,4,3, Петнадесета 21,25,31,27,26,35,24,17,15,22,19,2,11,3,1,5, Първа 46,50,54,32,1,20,6,38,14,13,5,15,11,28,17,22,21,19,30,4,25,7,12,3,26,23,10,36,34,24,40,52,2,18,42,8 ,32,1, С.Дрен , Седемдесет И Втора 7,9, Седемдесет И Девета 4,10,6,3, Седемдесет И Осма 1,4,2, Седемдесет И Пета 1, Седемдесет И Седма 3, Седемдесет И Трета 3,1,5, Седемдесет И Четвърта 6,1,10,8, Седемдесет И Шеста 4,6, Седемдесета 2,4, Седемнадесета 1, Седма 18,6,7,15,12,10,9,16,13,19,8,3,2,5,1,4,17,11, Сто 4,6,2, Сто И Втора 3,5,7,1, Сто И Девета 6,21,1,18, Сто И Единадесета 2,7, Сто И Осма 8,2, Сто И Пета 4,12,7,13,11,15,19,6,9,10,14,21,8,2,20,18, Сто И Петнадесета 6,24,14,4,18,16,10,2,26,20,28,8,12,20,4, Сто И Първа 5,3,1, Сто И Седма 4,21,3,19,8,7,2,9,23,25,11,10,14,17,15,1,5,6,16, Сто И Трета 1,5, Сто И Тринадесета 6,4,2, Сто И Четвърта 4,2,6,10,3,8,11,7,1,5,9, Сто И Шеста 1,4,8,2,6, Трета 7,9, Тридесет И Втора 3,1, Тридесет И Девета 5,3,1,1, Тридесет И Осма 4,1,2,12, Тридесет И Пета 2, Тридесет И Първа 1, Тридесет И Седма 6,2,1,7,9,3, Тридесет И Четвърта 16,9,15,10,6,2, Тридесет И Шеста 12,1,4, Тридесета 20,18,7,2,4,3,5,1,1, Тринадесета 8,114,17,15,3,5,6,2,11,4,9,1,7, Хейзел Майнер , Четвърта 89,93,67,62,58,56,65,97,64,111,77,54,71,75,83,105,63,57,61,99,81,69,60,101,50,59,91,52,79,109,73, 95,87,103,16,4,18, Четиридесет И Втора 7,12,3,14, Четиридесет И Девета 7, Четиридесет И Осма 4, Четиридесет И Пета 18,5,15,16,29,25, Четиридесет И Първа 9,1,7, Четиридесет И Седма 5,7,3,1,14, Четиридесет И Трета 8,1,14, Четиридесет И Четвърта 16,14,22, Четиридесет И Шеста 3,2,5,7, Четиридесета 27,24,37,28,29,23,26,22,8,11,21,12,1,3,19, Четиринадесета 1,2,5,3, Шеста 20,11,9,1,3,5,7, Шестдесет И Втора 4, Шестдесет И Девета 2, Шестдесет И Пета 7,9, Шестдесет И Първа 6,1,4, Шестдесет И Седма 3,5,1, Шестдесет И Трета 2,5, Шестдесет И Четвърта 10,1,9,5, Шестдесет И Шеста 5,7,66, Шестдесета 2,10,2,3,4, Шестнадесета 3,1,2,4,5,7, 3,Къща
На 20.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 21.08.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Перник: Юрий Гагарин 1
На 20.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 21.08.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Старо Село, Общ. Радомир: I-51, Кв.11 , Vii-157 Кв.17 , XXVІІ-XXVІІІ Кв.12 , Мах.Дукова , Къща На 20.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 21.08.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 7,6,5,9,11,4,3, Барбеш 9,5,7,14,1,3,Военен Блок,8, Бистрица 4,2,5,1,6, Боровец , Вардар 1,10,8,5,4,6,2,3, Върбица 2, Вършец 6,5,3,7,2,8,4, Голо Бърдо 7,3,11,1,2,15,13,4,9,10,8,14,5,6, Ерма 4,6,1, Иван Вазов 6,4,2,3,1,8, Извън Регулация С.Студена Кариера , Каражинец 8,2,Вила,13б,1,56,7,28 Къща,26,5,4,3,11,39,6, Мах.Кашова , Мах.Рулева 3,9,4,11,10,7,5, Местн.Каражинец/И.Р./ 15,29, Простор 8а,8,2,4,1,6,10,5,9,7, Разсадника 2,4,1,3, Рила 2, Родопи 3,2,7,1,6,5, Ропотамо 4,9,3,2,1,7, Рулева 2а,2,4,1а,8, Сините Вълни 4,2,
Стария Площад 8,2,1,5,4,3,6, Струма 26,36,34,40, Христо Ботев 215,201,240,252,207,219,217,213,193,209,211,254,205,119а,258,203,256,250,221,.264 Военен Блок,225,268,262,264 Военен Блок,266,239,229,270,223,235,260,231,264,237,264 Воен.Бл. – Стълби,264,264 1, 2,Воен.Бл.-Вентилатор,5,1,Военен Блок-Вентилатор,Военен Блок На 21.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:00 – 16:00 Ч./ – Студена, Общ. Перник: Месност Дома
На 22.08.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 23.08.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Боснек: 3-Ти Март 6,01,4,5,8, Борич 10,6,5, Витоша 2,3,1,4, Добри Дол 2,9,07,06,5, Духлата 47,58,68,78,84,75,56,94,40,44,45,96,49,63,52,57а,42,57,100,106,98,39,60,51,102,48,88,72,55,53,65, 90,64,80,50,44а,104,92,43,61,76,108,62,48 Механата,46, Евлоги Агайн 1,02,3,4, Иван Вазов 07,03,6,01,05,4,7, Йордан Йовков 08,4,8,2,1,3,5, Клен 2,01, Ладивец 4,10,14,2,9,7,01,8,12, Ловен Дом 02,04, Минзухар 1,2,3, Могиля 1, Н.Й.Вапцаров 21,4,23,17,15,13,14,8,12,19, Ранковица 2,6,4,1, Славей 12,6,14, Струма 49,51,33,81,55,79,71,85,27,2,39,4,67,29,73,63,25,59,69,41,65,31,53,57,65а,61, Упи Xiii-342,Кв.32 , Христо Ботев 41,46,42,33,23,31,47,40,38,36,50,34,32,44,27,35,25,30, Явор 1,2,3,4,06,01,9, Яворов 3, 3
Община Радомир
На 20.08.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:30 – 16:00 Ч./ – Владимир: V-57, Кв.6а , Пи 149 Кв,14 , Вила,Къща
На 20.08.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:30 – 16:00 Ч./ – Гълъбник: Кв.25 Упи Xііі-353 , Пи 110, Кв.16 , Упи Vіі-112,Кв.16 , Упи Хv-45, Кв.6 , До Селската Чешма,Вила,Къща,11-12,Вила
На 20.08.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:30 – 16:00 Ч./ – Долна Диканя
На 20.08.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:30 – 16:00 Ч./ – Долни Раковец: Кв.22,Упи Х-206 , М-Ст Банята , Упи XI-306 , П-Л Іх-428, Кв.27 , Упи 1-167 Кв.11 , Упи Іі-26 , Упи Хі-34, Кв.1
На 20.08.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:30 – 16:00 Ч./ – Друган: Vі-485,Кв. 45 , Упи Vi-337, Кв.25 , Чачулова Махала , Вила,Чакърова Махала,Къща
На 20.08.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:30 – 16:00 Ч./ – Кондофрей: Общ.Радомир , Упи I Кв 43а , Къща
На 20.08.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:30 – 16:00 Ч./ – Радомир: Антим I 9,2, Априлско Въстание 52,46 Къща,25,47,42 Къща,20, Божур 5, Васил Петлешков 8, Върба Къща,Училище,Барака,18 &Quot;Самарско Знаме,Упи Ii, Кв.7,4,Сграда,12,Къща,37,17,Къща,1, Ген. Столетов 10 Къща,15,3, Детелина 4, Драва 6, Еделвайс 12,10,2,17 Къща,7, Здравец 9, Иван Георгиев 4,3,14, Иван Соколов 8,33,16,28,59,12,5,46,38, Иглика 13, Ильо Войвода 5,36,13, Климент Охридски 3, Кокиче 14,1 Фургон, Коста Миланов Къща,2,11 Къща, Мах.Гьорева , Опълченска 9, Райко Даскалов 107 Кв.Върба,111,3,100, Райна Княгиня 12, Роза
12,26,3, Самарско Знаме 18, Соболч 5,7, Станко Косовски 7 Къща, Трети Март Читалище,Кино,К И Н О, Хан Омуртаг 5,13,2,8,1,3, 0
На 20.08.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:30 – 16:00 Ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: X-350 , Мах.Горни Раковец Къща,Упи Xv-158,Къща,Вила, Мах.Егреците Къща,Къща,Къща,Вила,Фургон,Къща, Пи 604 Кв.101 , Упи Іx-1083,1084
На 20.08.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:30 – 16:00 Ч./ – Червена Могила

На 20.08.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч./ На 21.08.2019 Г. /14:30 – 16:00 Ч./ – Чуковец, Общ. Радомир Община Трън
На 19.08.2019 Г. /09:30 – 16:30 Ч./ – Лева Река
На 21.08.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 23.08.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Пенкьовци

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Някои са по-напред: Абонирайте се за новините на "За Перник" в Telegram.
Share Button

Коментари

коментара