Ново заседание в Перник заради африканската чума по свинете

Поредното седмично заседание на Епизоотична комисия се проведе днес в Областна администрация – Перник с фокус превенция на заболяването Африканска чума по свинете.
На 02.08.2019 г. (петък) изтече последния срок за изпълнението на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им за южна България, съгласно писмо № 91 – 726/29.07.2019 г. на Министерство на земеделието, храните и горите.
Мярката бе наложена за населени места, попадащи в 20-километровата зона на индустриални свинекомплекси. Подобна практика е показала положителни резултати в борбата с разпространението на заболяването на територията на други области в страната.
11 са населени места на територията на общините Перник и Брезник, които попадат в обсега на мярката, в зоната на свинеферма „Цема“ ЕООД с. Петърч, община Костинброд.
Основен акцент на днешното заседание бе събирането на информация от общините на територията на Област Перник относно актуалната обстановка по населени места. Представителите на шестте общини, в частност Перник и Брезник, предстои да обобщят и в най-кратки срокове да представят доклади за изпълнението на превантивната мярка по заколването на домашни свине, определените и съгласувани терени за загробване на животни при необходимост.
Общините от региона провеждат непрекъсната информационна кампания, с която запознават жителите на населените места с актуалното развитие на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), мерките за превенция и предприетите действия на национално и регионално ниво.
Ситуацията се променя непрекъснато и своевременно, а заболяването се развива с бързи темпове и стига до незасегнати територии от нашата страна.
От ОДБХ-Перник препотвърдиха за констатиран нов регистриран случай на АЧС в в база за интензивно стопанисване към Държавно ловно стопанство „Искър“, Самоковско.
Институциите в Областта остават в постоянен контакт и взаимодействие. Цялостната им дейност се синхронизира в екипи и съгласува с ОД на МВР – Перник.

Share Button

Коментари

коментара