Удрят солена глоба на ВиК заради обгазяването на Радомир и Батановци

Глоба от 7000 до 20 000 лева ще наложи РИОСВ Перник на ВиК – Перник заради обтазяването на Радомир. Глобата е по силата на Закона за управление на отпадъците. Мярката е заради неизпълнение на условия от издаденото разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъците.

Както zapernik.com писа, в нощта срещу 17 юли остра задушлива миризма обгази Радимир и пътя за Батановци. Сигнал за това подадоха радомирци, усетили силната миризма. Бяха подадени и сигнали до РИОСВ – Перник, на които бе реагирано мигновенно. След съвместнап роверка на институцията и полицията, стана ясно кой е причинителят на нетърпимата отровна миризма. Източникът на замърсяването се оказа Пречиствателна станция за отпадъчни води, град Батановци, която е собственост на ВиК ООД, Перник. Запалени са били отпадъци – изсушени утайки от дейността на станцията. Проверяващите са се натъкнали на купчини с утайки отделящи димни газове, които се пренасяли в посока Радомир.

 

Share Button

Коментари

коментара