РИОСВ – Перник: Пробите от пяната в река Струма не показват превишение на нормите

Излязоха резултатите от водните проби от река Струма. Те бяха взети на 12 юни след подаден сигнал за пяна в коритото на река Струма в участъка от моста на кв. Мошино в Перник. Незабавно РИОСВ – Перник организира съвместна проверка с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Община Перник, ВиК ООД – гр. Перник и Регионалната лаборатория на Изпълнителна агенция по околна среда – София, информират от РИОСВ – Перник.

Измерените показатели на място – рН, ел. проводимост, разтворен кислород и температура не показват превишение на нормите за категорията на водното тяло в обследвания участък от реката съгласно Наредба №4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Информация за резултатите от пълния анализ на водните проби ще бъде поместена на интернет страницата на инспекцията.

С цел установяване източника на замърсените води експерти на РИОСВ – Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ извършиха проверки на осем индустриални обекти в района, през който минава бетоновият колектор. При една от проверките – на фирма с дейност производство на козметика, не е представен договор с ВиК-оператор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дадени са предписания на дружеството и на ВиК ООД – Перник за предоставяне на информация и схеми за отвеждането и пречистването на отпадъчните води, формирани от дейността на дружеството.

Хидравлични ремонти в Перник - 0884052132
Share Button

Коментари

коментара