Нараства броят на малолетните и непълнолетните, извършили престъпления в Перник

Нараснал е броят на децата и младежите в Перник , извършили престъпления. Според статистиката, през 2018г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления в област Перник, е 102 и в сравнение с 2017 г. се увеличава с 13.3%.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършители на кражби са 55 лица, или 53.9% от всички лица, водени на отчет в Детска педагогическа стая за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти – 58.2% (32 лица).

За извършени противообществени прояви през 2018 г. през Детска педагогическа стая в област Перник са преминали 80 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 53, или 66.2%, а момичетата – 27 (33.8%). В сравнение с 2017 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви се увеличава с 59 лица (58.0%).

За прояви на насилие и агресия са регистрирани 12 лица, за тормоз – 10, а за употреба на психоактивни вещества – 8 лица. 

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Перник са водени 162 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им намалява с 16, или с 9.0%.

Броят на заведените на отчет в Детска педагогическа стая в област Перник през 2018 г. малолетни и непълнолетни е 50, или 30.9% от всички водени на отчет лица, като 82.0% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2017 г. броят на новозаведените намалява с 25.4%.

През 2018 г. 47 малолетни и непълнолетни лица, или 29.0% от водените на отчет през годината са снети от отчет в

Причините за това са : 12 от тях са поправили поведението си, 33 деца са навършили 18-години и 2 лица – по други основания.

През 2018 г. местните комисии са наложили 160 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 144 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 153 общественоопасни деяния

78 от децата са наказани с „предупреждение“,  на 21 са поставени под обществен надзор на възпитател, 17 са задължени да участват в консултации, обучения и програми. В 9 от случаите, провинилите са задържени да извършват някаква работа в полза на обществото.

Share Button

Коментари

коментара