Скандал с обществена поръчка с братовчед на зам.кмета на Владислав Караилиев

Роднина на заместник-кмета по строителството в Перник печели обществена поръчка за ремонт в града. През август 2017 г. Община Перник сключва договор на стойност 368 982 лв. с ДДС за реконструкция и рехабилитация на мост над р. Струма по ОП „Региони в растеж“. Обществената поръчка печели „Виа Интелего“ ООД с управител инж. Иво Гаджов, който е първи братовчед на заместник-кмета по строителството в общината, инж. Владислав Караилиев, съобщиха днес от Антикорупционния фонд (АКФ).

Съгласно Закона за обществените поръчки, в процедури като тази в Перник не могат да участват дружества, управлявани от лица, свързани с възложителя. Същото ограничение е предвидено изрично и в документацията за участие в обществената поръчка. При подаване на офертата участникът е трябвало да подаде декларация, удостоверяваща липсата на такава свързаност, се сочи още в прессъобщението.

Според АКФ основателен е въпросът дали инж. Гаджов е предоставил неверни данни в тръжните документи като е пропуснал да декларира, че е свързан с лице, заемащо ръководна длъжност в организацията на възложителя. Алтернативата е, че комисията не е отразила правилно в протоколите наличието или липсата на съответната декларация и неправомерно не е отстранила от участие „Виа Интелего“ ООД.

На тези въпроси следва да отговорят Прокуратурата и Агенция за държавна финансова инспекция, допълват още от Антикорупционния фонд.

Сигнал е подаден и до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, тъй като от Община Перник не получили категоричен отговор на въпроса декларирал ли е заместник-кметът по строителството наличие на частен интерес във връзка с конкретната обществена поръчка.

От АКФ очакват АДФИ да провери и обстоятелства, свързани със забавянето на строителните работи, без това да доведе до санкции за изпълнителя. Според договора срокът за изпълнение на рехабилитацията е не повече от 194 календарни дни. Реално поръчката се изпълнява за 287 дни – с 93 дни повече от предвиденото по договор.

За да представи становището и на отсрещната страна, зам.-кмета по строителството на община Перник инж. Владислав Караилиев изпрати документи, от които е видно, че визираната от АКФ фирма е една от няколкото, посочени от зам.-кмета в декларацията му от 2014 г. на свързани с него лица. Тя е публикувана и на сайта на общината.

Г-н Караилиев, от Антикорупционния фонд сигнализират за наличие на конфликт на интереси при възлагането на обществена поръчка за ремонт на моста над р. Струма, тъй като с управителя на фирмата изпълнител сте били първи братовчеди. Отговаря ли на истината това твърдение? 

Аз не мога да кажа дали съм в конфликт на интереси, аз знам какво съм направил. Още преди да стане кмет г-жа Церовска през 2014 г. имам подадена декларация по реда на чл. 12, т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и аз съм декларирал всички обстоятелства, при които бих могъл да бъда в конфликт на интереси, в това число е и въпросното дружество. В конкретната ситуация, август месец 2017 г., след като се завърнах от платен годишен отпуск, разбрах, че е избрана конкретната фирма. По конкретния повод съм отправил питане към Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и съответно те ми отговориха. Отправих питане и до Управляващия орган на програмата „Региони в растеж“ в лицето на зам.-министър Деница Николова и са ми отговорили, че нямам конфликт на интереси. А междувременно, не съм подписвал, не съм участвал в подготовката на документацията, не съм участвал в комисията по избор, не съм я назначавал, не съм участвал и в изпълнението на проекта. Конкретният обект е по ОП „Региони в растеж“ и той си има управляващ проекта. Има си архитекти, които са част от проекта. Те са далеч от мен, извън моите правомощия. Виждайки коя фирма е избрана за изпълнител, аз съм сигнализирал не сега, а още през 2017 г. Смятам, че сегашният сигнал е просто част от предизборната кампания, целта му е компрометиране на сегашното управление и е ясно защо се прави.

Упрекват Ви и че не сте декларирали частен интерес от изпълнението на тази обществена поръчка? 

Това съм го декларирал пред кмета по реда на  чл. 16, информирал съм кмета и съм сигнализирал конкретните институции, които имат отношение към този проблем. И това е още през 2017 г.

От Антикорупционния фонд са изчислили, че е просрочено изпълнението на проекта с 93 дни и че би следвало изпълнителят да бъде санкциониран. Какво е Вашето становище?

По никакъв начин аз не съм част от този проект. Минало е откриването на обекта с присъствието на г-жа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие, аз също съм бил на откриването, но не съм участник в проекта. Проектът си има ръководител, казва се инж. Иван Искренов, той може да ви каже какво се случва. Разбирайки за този сигнал, го попитах дали има закъснение и защо се говорят тези неща. Той ми каза, че е минал одит на проекта и той е верифициран от Управляващия орган. Няма наложени корекции. Този факт трябва да е достатъчно показателен дали  има нередности при възлагането и изпълнението му.

Share Button

Коментари

коментара