Докладът „Бележник 2019” в Перник: Има напредък в грижите за децата

Докладът „Бележник 2019” представи постигнатите резултати в държавната политика в грижата за децата.
„Бележник 2019” е изготвен за осма поредна година от Национална мрежа за децата. Авторският му колектив се състои от 30 експерти, които ежедневно са на терен и работят директно с деца и семейства в цялата страна. Включено е и мнението на над 460 деца, родители и професионалисти – учители, психолози, социални работници. Резултатите в него посочват лек напредък в грижите за децата, който се отразява и в по-високата обща оценка на държавата. Тази година тя е Среден 3,31 – което е най-високата оценка до момента през осемте години, в които се изработва докладът.
Събитието се организира от Фондация „П.У.Л.С.” и се проведе с подкрепата на областния управител на Перник Ирена Соколова като естествено продължение на ползотворното сътрудничеството между Областна администрация – Перник и неправителствената организация в насока подобряване благосъстоянието на децата в региона.
„Гарантирането на правата на децата, е в споделена отговорност между всички институции, както на национално, така и на регионално ниво. „Бележник” е база, която ни посочва темите, проблемните аспекти и ангажиментите, които трябва да поемем за разрешаването на проблемите. Усилията на този етап и резултатността, на базата на данните от миналата и по-предишни години, са целенасочени и водят до подобрение”, каза на форума Соколова.
Събитието в Перник представи добри практики на местно ниво между фондация „П.У.Л.С.” и Областна администрация, свързани с дейности и плановете за програми насочени към обучение на деца. Областта ни работи успешно в програми насочени към борба с насилието, социалното изключване и бедността.
През тази есен в региона ни стартира реализирането на пилотна образователна програма наречена “Таралежите” (Porcospini) за деца на възраст от девет до единадесет години.

Share Button

Коментари

коментара