Младежите за Достъпна градска среда в Перник питат директори: Имат ли достъп до училище децата инвалиди?

Младежите от неформална младежка група „Достъпна градска среда-Перник“ продължават със своята инициатива да помогнат за достъпността на инвалидите в града ни. По този повод ръководителя на проекта Мартин Жлябинков е написал писмо до всички директори на пернишки училища, за да се разбере доколко средата в училище дава възможнаст на деца инвалиди да се придвижват свободно.

„Достъпна градска среда означава всеки човек да е свободен и да има достъп до всяко място. А дали е така навсякъде в града ни? След проведената анкета разбрахме кои са най-големите проблеми свързани с достъпа до различни сгради. Искаме да видим каква е ситуацията в училищата и дали ученици, които имат проблеми с движението могат свободно да посещават училищните сгради! По този повод написахме писмо, с което да разберем не само дали имат достъпна инфраструктура, но и колко са децата, посещаващи дадено училище, които имат нужда от специални подобрения на средата, за да е лесно дотъпна за тях, спрямо техните потребности“, споделя пред zapernik.com ръководителя на проекта Мартин Жлябинков.
 
Ето и пълния текст на писмото до училищните директори:

От неформална младежка група Достъпна градска среда-Перник“

Уважаема/ми г-жо/г-н Директор,

Целта на нашата неформална група е създаването на достъпна градска среда за хората с увреждания в град Перник. Заради това през 2018 г. кандидатствахме с проект до Европейски корпус за солидарност, който спечелихме и ни бяха отпуснати 6000 лв. за инициативи свързани с подобряването на градската среда за хора с двигателни увреждания. При проведена анкета от наша страна се набелязаха доста проблеми и сгради, които са недостъпни за тях.

Нас ни интересува и каква е ситуацията в училищата, защото всяко дете трябва да има достъп до образование. Във Вашето училище има ли деца със специални образователни потребности, родители на деца, които са с увреждания и не могат да посетят училището(при родителски срещи или нужда от разговор с класния ръководител) и ако има такива деца и родители, дали инфраструктурата на сградата е с улеснен достъп за тях? За нашата група и в помощ на проекта би било полезно да научим колко са децата със специални потребности и какво би могло да се направи със съдействие помежду ни, за да извлечем най-голяма полза за децата и техните родители!

За целта трябва да направим статистика на децата и техните потребности. Затова ще се радваме да ни предоставите информация свързана с броя на децата със СОП, както и техните конкретни потребности, за да може всеки от тях да има свободен достъп до училището Ви!

Надяваме се, че ще откликнете на молбата ни и ще получим нужната информация!

Благодарим Ви предварително за отделеното време и внимание!

 

„Благодарим на нашите приятели и партньори от Съюза на инвалидите в България – Основна организация гр. Перник за писмото, което изпратиха в подкрепа на нашия проект. Изключително сме щастливи от това, че с усилията и работата си успяваме да помагаме на хората с увреждания в града ни, сподели Мартин Жлябинков пред сайта.
 
Припомняме, че след като проекта за достъпна грладска среда стартира, инвалиди от Перник написаха благодарствено писмо, с което подкрепиха инициативата на младите хора в града ни.

Пълен текст на писмото от  Съюза на инвалидите :

За нас хората с увреждания в Перник е крайно необходимо да имаме достъпна среда и „Клуб на инвалида“, от тези две основни за нашето общуване с приятели, близки неща, ние сме ощетени. Затова приветстваме групата младежи, които разработиха проектът за достъпна среда в нашия град. Съюз на инвалидите в България и младежката група работим и имаме дългогодишно сътрудничество, а с настоящото писмо изразяваме своето желание за понататъшно партньорство и подкрепа на проекта. Смятаме, че проектът, изготвен от „Достъпна градска среда – Перник“ може да се оцени като социално значим и ще осъществи своята благотворна роля за по-добър и пълноценен живот на хората с увреждания. Ние, хората с увреждания се радваме на подадена трохичка и ръчичка, защото болестта не познава цветовете, нито партиите. Тя познава само хората, които я обгрижват. Проектът ще даде възможност на хора в неравностойно положение да имат по-голяма увереност и самочувствие, да бъдат значими и забелязани, подкрепяни и мотивирани сред обществото. Проектът ще даде нови, по-големи възможности за нови запознанства и срещи със стари приятели и много, много емоции. Управителния съвет на Основна Организация град Перник към Съюза на инвалидите в България сме убедени, че с този проект ще постигнем целите си да бъдем едно по-добро и сърдечно общество. Горещо се надяваме, че чрез този проект ще предоставим на хората в неравностойно положение , така желаната достъпна среда. ПОДКРЕПЯМЕ ГОРЕЩО ПРОЕКТА и ще дадем своята помощ, а надяваме се и други да го направят в името на хората, в името на нацията ни.

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: