Няма достъпна градска среда за хората с увреждания в Перник, смятат 59,8 % от перничани

Приключи анкетното проучване за достъпна градска среда на хора с увреждания, която пернишки младежи направиха по проект от Европейския фонд за солидарност.

Резултатите след допитването показаха, че 59,8% от анкетирани перничани смятат публичните ни институции за недостъпни за хората с увреждания. 42,2 % определят като лошо отношението на обществото към хората с увреждания. А цели 76 % от анкетираните смятат за лошо и отношението на работодателите и институциите към хората с физически проблеми.

В приложен файл са обобщени резултатите от онлайн анкетата по проекта „Достъпна градска среда“. Запазени са автентичните отговори, а изводите за нивото на достъпност на градската среда в Перник са недвусмислени. Анкетата се състои от затворени и отворени въпроси. Затворените въпроси измерват нагласи и възприятия относно отношението на общество, работодатели и институции към хората с увреждания.

Резултатите показват например, че през 2019 г. в европейска България 59,8% от анкетираните смятат публичните институции в град Перник за недостъпни за хората с увреждания. Отворените въпроси посочват конкретни проблеми и проблемни зони за достъпната градска среда в Перник, към които следва да се насочат усилия. Тротоари, спирки, пешеходни зони, кръстовища и паркинги са сред изброените конфликтни точки. Дават се и препоръки за работата на организации за хората с увреждания, както и препоръки към държавните и местни институции за подобряването на условията на достъп на хората с физически увреждания до градската среда.

Младежите от работната група по проект „Достъпна градска среда“ благодарят на всички перничани, отделили от времето си за попълването на анкетата! Вярваме, че заедно можем да променим града ни!

Резултатите от анкетата можете да видите ТУК

Прочетете повече за проекта „Достъпност за хора с увреждания“:

Млади перничани осигуряват достъпна среда за хора с увреждания

Младежи от Перник с призив към мобилните оператори за по-достъпна среда на хора с увреждания

Коментари

коментара