Пернишката фондация П.У.Л.С.: Шамарът към детето не остава на лицето, а в сърцето

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО – СТЪПКА КЪМ БЪДЕЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ

Децата се нуждаят от грижа, закрила, любов и сигурност, за да израснат като самостоятелни и пълноценни личности.

Като организация, регистрирана в обществена полза и работеща от 20 години на територията на цялата страна и в европейски мащаб по програми за превенция и директни услуги за деца, пострадали от насилие, трафик и други рискови групи, Фондация „Позитивни умения на личността в социума” заявява своята подкрепа ЗА разработването и приемането на  Национална стратегия за детето 2019-2030 г, изградена върху разбирането за политики, насочени към гарантирането на правата на децата и подкрепа на семействата в отглеждането на децата.

Фондация “П.У.Л.С.” споделя мисията, целите, както и новата визия на стратегическия документ под мотото: „Всяко дете в България, на всеки етап от детството си, живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите, които полагат грижа за децата“.

Националната Стратегията е важен инструмент за дългосрочно планиране на благосъстоянието на всички деца на Р.България, базирана на основните принципи, стандарти и цели, заложени в Конвенцията за правата на детето (КПД).

Проектът на Националната стратегия за детето и семейството задава насоки в развитието на политики за деца до 2030 година, поставяйки един от най-важните акценти, а именно потребността от идентифициране на необходимите промени както в нормативен, така и в практически план, които да минимизират употребата на телесно наказание над деца и домашното насилие, и да гарантират спазването на правата на децата.

Политическата воля за премахване на насилието над деца, в частност- “телесното наказание” на деца и промяна на обществените нагласи е основен и решаващ фактор в борбата срещу този феномен.

Ако се появи легална забрана на телесното наказание в българското законодателство, това означава, че като общество сме повярвали искрено, че детето заслужава не по-малко уважение от възрастния, че колкото и малко да е то, тялото му е лично и неприкосновено. Тогава децата ще се формират в духа на забрана на телесното наказание, ще се намали насилието между децата и когато пораснат и станат родители за тях ще бъде напълно естествено да не го използва.

Всяко Дете има право на защита от насилие.
А ние трябва да бъдем защитници на правата на децата всеки ден.

Пълният текст на Националната стратегия за детето(2019 – 2030) можете да видите тук http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4012&success=1#addcomment

Пълният текст на Становището на Фондация “П.У.Л.С.” по повод обществената дискусия на проекта можете да видите тук:

http://pulsfoundation.org/wp-content/uploads/2019/01/PULSE-support-NSC-1.pdf

Share Button

Коментари

коментара