Болните в Перник скачат двойно. Здравната инспекция в Перник мобилизирана на макс срещу грипа

Най-много "жертви" на грипа падат децата

Високи нива на интензивност на грипа в Перник отчетоха от Регионалната здравна инспекция.  По най-нова информация, заболелите са нараснали от 50 за предходната седмица на 129  за периода 7-ми – 13-ти януари 2019г. Най-много болни са констатирани при най-малките – групата от 0 до 4 годинки. Следващата група най-много болни са между 5 и 14г. 

Стойностите на заболяемостта са близки да епидемичните, като има лабораторни данни за циркулация на грипни вируси, казват от РЗИ Перник.  Оттам предвиждат, че предвид динамиката на развитие на епидемичния процес при грипа и острите респираторни заболявания, тенденцията за нарастване броя на заболелите ще се запази и през следващите дни.

Ето защо са предприети редица мерки за овладяване на грипа в пернишко.  Създаден е Оператвен план за борба със заразните болести. Непрекъснато се обработват данните за нови заболели от грип в пернишко, данните за отсъствията на децата от училище, кактои иинтензивността на заболяването и други. Оперативният план е предоставен на всички институции в Перник – на Областния управител, кметовете на шестте пернишки общини, директорът на болницата и на всички болнични заведения, на РЗОК и т.н.

С цел лабораторна идентификация на циркулиращите в Пернишка област грипни вируси, РЗИ – Перник осигури транспортирането на 15 носо-гърлени секрети взети от болни с клинични симптоми на грип и ОРЗ и хоспитализирани пациенти с диагноза пневмония и други усложнения от страна на горни дихателни пътища. Пробите бяха транспортирани в НЦЗПБ – София, НРЛ „Грип и ОРЗ“ за вирусологично изследване.

Ето и мерките, които предприе РЗИ за справянето на ситуацията: 

Мерките за борба с грипа и ОРЗ в комплексен план включват:

1. Общи профилактични мерки – подобряване отоплението, намаляване запрашеността, осигуряване на редовно проветряване и текущо почистване на помещенията.

2. Противоепидемични мерки – стриктен филтър в детските заведения, като откритите болни деца се връщат по домовете, организиране обслужването на болните лица предимно по домовете, хоспитализиране на болните с усложнения вследствие на грипа и др.

3. Специфично лечение с противовирусни препарати – трябва да започне колкото се може по-ранно в първите 24-48 часа след началото на симптомите, когато терапевтичният им ефект е най-значителен. Лечението с противогрипни препарати се препоръчва при деца с прогресиращо тежко протичане, с клинични и рентгенологични данни за пневмония, при наличие на тежка дехидратация, бъбречна или мултиорганна недостатъчност, рабдомиолиза, миокардит, симптоми от страна на ЦНС (енцефалопатия).

4. Прилагане на антибиотик – провежда се само в случай, че терапията е назначена от лекар, при болни в тежко състояние, което може да подобри прогнозата и да има значителна роля за повлияване на вторични бактериални инфекции.

5. Ежедневна и спешна комуникация между здравните власти, държавната администрация, други организации и институции, имащи отношение към дейности по време на епидемия, както и с широката общественост.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Перник пред грипна епидемия!

Ново изследване: Грипът може да ви докара инфаркт

Коментари

коментара