Важна информация за хората с увреждания в Перник

Снимка: БНР

Областният управител с информация в полза на хората с увреждания и техните близки 

Областният управител на Перник информира, че съгласно промените в Закона за хората с увреждания, който влезе в сила от 1 януари тази година, финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания вече ще се изплаща от социалните дирекции, а не от Националния осигурителен институт (НОИ).

Важно е всички хора с трайни увреждания да знаят, че ако досега са взимали интеграционни добавки не е необходимо да подават нови заявления и няма да изгубят тази
 сума. Ще получат новата финансова подкрепа по служебен ред.

Помощите за месец януари ще се изплащат през месец февруари от Агенция „Социално подпомагане“. 

Лицата с трайно загубена работоспособност от 50 до 71%, които за първи път ще имат право на подкрепа или преди са имали право на добавки, но не са кандидатствали за тях, могат да подадат заявление-декларация по образец до Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето с трайно увреждане, като трябва да знаят, че срокът за подаването на тези заявления е до 31 март 2019 г.

Коментари

коментара