Нова услуга: Заверяват чуждестранни документи в областната администрация на Перник

Областна администрация Перник информира жителите на областта и региона, че считано от 1 януари 2019 г. услугата „Заверка с „апостил”“ (apostille) на следните документи (актове за раждане, удостоверения за семейно положение, удостоверения за наследници и др.), издавани от кметовете и общинските администрации, вече ще се извършва от областните администрации в Република България, вместо от Министерството на външните работи (МВнР).

Промяната е реализирана със Закона за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп. ДВ. бр. 30 от 2013 г., Обн. ДВ бр. 44 от 2018 г.).
За услугата се заплаща такса, в размер на 15 лв. за документ, определена в чл. 8 от Тарифа №3 по Закона за държавните такси, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР.

„Областна администрация Перник, заедно с останалите 27 администрации в страната, прилагат една успешна иновативна практика, въведена в редица европейски страни. Приетите допълнения са ключова стъпка към подобряване на административната тежест за гражданите и бизнеса, с която се спестяват време, финансови разходи, ползването на посредник за услугата или пътуване до МВнР.“, отбеляза областният управител Ирена Соколова.

Документите, които притежават „заверка с апостил”, се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 година. Важно е гражданите да знаят, че издаваните от общините документи трябва да бъдат със специален печат, без който не може да бъде направена заверката. За тази цел те трябва да информират общинските служители, че документът им е необходим за представяне в чужбина.

Коментари

коментара