Eвродепутатът Владимир Уручев участва в граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на Европейския съюз“ в Перник

Владимир Уручев в Перник

Евродепутатът от ПП ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев представи пред широката общественост в Перник бъдещето на Кохезионната политика на ЕС в програмния период 2021-2027 година. Той определи дискусията като ключова, защото резултатите от кохезионната политика на Европейския съюз са видими и сближаването между регионите чрез инвестиции във всички сфери ще продължи и през следващия програмен период.

В рамките на форума, българският представител в ЕП припомни, че основната цел на Кохезионната политика е намаляване на различията между отделните региони и на изоставането на най-необлагодетелстваните региони на ЕС. Той представи на кратко предизвикателствата пред Кохезионната политика след 2020 година, а именно Брекзит, мигранската криза, демографската криза, дигитализацита, както и такива, свързани със сигурността на Съюза.

Уручев  разясни пред участниците какво представлява Многогодишната финансова рамка (МФР) като уточни, че в момента е в ход преговорен процес по подготовка на рамката и дебат по предложения от Европейската комисия нов законодателен пакет свързан с нея.

Той подчерта, че за новия програмен период средствата за България могат да бъдат увеличени с 8% и отбеляза още, че се предвижда еврофондовете да станат по-достъпни, да се облекчат процедурите за кандидатстване по тях.

Уручев обясни, че през новия програмен период бюджетът на политиката за сближаване ще бъде разпределен в две направления – регионално развитие и сближаване и инвестиране в хората, социалното сближаване и ценностите.

Събитието бе организирано от Областен информационен център (ОИЦ) – Перник и е част от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, провеждаща се в периода 17 септември – 30 октомври 2018 г. в програмен период 2021 – 2027 г.

Гражданския диалог стартира с видео приветствие от българския еврокомисар Мария Габриел, която в обръщението си подчерта, че политиката на сближаване е един от стълбовете на европейския проект.

В дискусията участие взеха областният управител Ирена Соколова, зам.-кметът на Община Перник Йордан Павлов, Секретарят Радослава Манова, общинският съветник  Андрей Павлов, представители на общинските администрации, областна администрация, директори на учебни заведения, бизнеса, неправителствени организации.

Коментари

коментара