Мало Бучино, Владая и Мърчаево преминават към Перник?

Делата от 36 села и квартали близо до София да бъдат прехвърлени от подсъдност на Софийския районен съд в такава на 4 районни съдилища до столицата – в Костинброд, Елин Пелин, Перник и Самоков, пише Монитор.

Предложението на членовете на съдийската колегия Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков бе разгледано на заседание на кадровиците на Темида във вторник.

Мотивът е разтоварването на Софийския районен съд и Софийския градски съд като негов въззивен, за да се постигне увеличаване на натовареността на съседни съдебни райони, като се вземат предвид и показатели като разстояние, население и динамика на постъпления на делата. По този начин промяната в границите на съдебните райони ще реши проблема с неравномерната натовареност без да се стига до закриване на съдилища или прехвърляне на незаети щатни длъжности. Целта на реформата е да се подобри обслужването на жителите от тези райони, защото делата им ще се разглеждат по-бързо, а придвижването им до близките до София градове ще е улеснено в сравнение с необходимостта да достигат до централни части на столицата в пиковите часове от работния ден, мотивират се Марчева и Кояджиков.

След продължително обсъждане обаче, съдийската колегия реши единодушно разглеждането на въпроса да бъде отложено без дата. На Комисията по съдебна карта и натовареност бе възложено да събере нужните данни и становища от всички заинтересовани страни и институции – МВР, Нотариалната камара, КЧСИ, местната власт, след което работата по прекрояването да продължи. Ако пленумът на ВСС одобри предложението, то трябва да бъде съгласувано с Министерството на правосъдието.

Според проекта към съдебния район на Районен съд – Костинброд, ще преминат кметствата от район Нови Искър, район Връбница и кметството на с. Клисура. Към съдебния район на Районен съд – Елин Пелин ще се включат кметствата от район Кремиковци, кметството на с. Бусманци, както и кметствата на селата Кривина, Герман, Железница и Лозен. Към съдебния район на Районен съд – Перник ще премине кметство Мало Бучино, както и кметствата на Владая и Мърчаево. Кметствата на Долни Пасарел и Плана се предлага да преминат към съдебния район на Районен съд – Самоков. Предложението не предвижда промяна на съдебния район на Софийския районен съд по отношение на останалите обособени части от Столична община като Панчарево, Банкя, Суходол, Горна баня, Горубляне, доколкото при тяхното разположение би се получило неоправдано затруднение на жителите в тези райони.

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: