В Перник започва масово горене на боклуци – забърква се коктейл от кадмий, олово, живак, азотни оксиди, както и изключително токсичните диоксини и фурани във въздуха над Перник

От няколко месеца в общинската администрация в  Перник има инвестиционно намерение за горене на битови отпадъци в  пещите на ТЕЦ „Република”.  Преди почти две седмици в публичното пространство се разрази дебат по темата, като перничани открито показват несъгласието си с това. Подобно предложение за монтаж и експлоатация на модулна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия е внесено в община Перник и от друга фирма, която желае да получава енергия чрез третиране на сепарирани неопасни отпадъци, съдържащи въглеводороди. Предлага се  новото производство да бъде разположено върху 15 010 кв. в индустриалната зона на Перник, съобщават общинските съветници от БСП Перник, научи ZaPernik.com от тяхна декларация.

Горивото за производство на топлинна енергия, което използва ТЕЦ „Република“ са въглищата. С това инвестиционно намерение се иска в котлите да се горят биомаса, шисти и модифицирано гориво от битови отпадъци – RDF. Проблемът често при този тип отпадък е, че в него могат да попаднат и опасни отпадъци, които не са за пелетиране. Самото изгаряне на RDF е остаряла технология, която влошава качеството на въздуха. Качеството на въздуха в Перник е доказано влошено, а горенето на RDF може да прибави към коктейла от вещества, които всички дишаме още: кадмий, олово, живак, азотни оксиди, както и изключително токсичните диоксини и фурани. Като към тях добавим и серен, азотен и въглероден диоксит, които изпълват въздуха при използването на твърдо битово гориво, всичко се влошава допълнително. Според лекари такова горене може значително да повиши заболеваемостта от респираторни, сърдечни, онкологични и други заболявания сред жителите на града.

Стотици българи умират всяка година заради лошия въздух, който дишат, затова ние, групата общински съветници на БСП и коалиция сме категорично против горенето на RDF и, какъвто и да е друг вид отпадъци в пещите на ТЕЦ „Република” и територията на община Перник. Това  ще застраши  здравето на хиляди перничани, за да се напълнят джобовете на няколко души.

Коментари

коментара