Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 16-20 юли 2018 г.

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 – 20 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене  Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Перник  

Община Брезник  

На 19.07.2018 г. /12:00 – 14:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 12:00 – 16:30 ч./ –  Бабица:   С.Бабица

На 16.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Станьовци

На 16.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 20.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезнишки Извор

На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ноевци

На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник:   Александър Филипов, Владо Захариев, Георги Стефанов, Гоце Делчев, Иглика, Макаренко, Могилица, Нестор Петров, Яне Сандански

На 18.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Брезник:   06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 18.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци,  УПИ ІV-105, Кв.40

На 18.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Селищен Дол

На 18.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Слаковци

На 18.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци:   Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  СоПИца

На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гърло:   Общ.Брезник

На 19.07.2018 г. /12:00 – 14:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 12:00 – 16:30 ч./ –  Брезник:   06286.502.39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, извън регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Трън, Шипка

На 19.07.2018 г. /12:00 – 16:30 ч.; 12:00 – 14:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Гоз:   П-Л ХіV-110, Кв.13

Община Земен  

На 16.07.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Горна Глоговица:   Мтп Банков Рид

Община Ковачевци  

На 16.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Байкалско:   084033

На 16.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Буново, Общ. Кюстендил

На 16.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Дебели Лаг

На 16.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Драгомирово, Общ. Радомир

На 16.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Егълница:   П-Л VI-70, Кв.8,  УПИ IV,Кв 12, УПИ XII-197,198  Кв. 28

На 16.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Извор, Общ. Радомир:   Махала Канджулица, Махала ПИриница,  УПИ V-138 Кв.24, УПИ VII-69, Кв.13

На 16.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Калище:   IV-278,Кв.29а,  УПИ VI-260, Кв.15,  УПИ ХIII-239, Кв. 20

На 16.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:30 ч./ –  Углярци

На 16.07.2018 г. /09:30 – 13:30 ч./ –  Извор, Общ. Радомир:   Махала ПИриница

Община Перник  

На 16.07.2018 г. /12:00 – 16:00 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Батановци:   Александър Стамболийски, Батан Войвода, Васил Левски, Граово, Любен Каравелов, Никола Вапцаров, Св.Св.Кирил и Методий, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 16.07.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 20.07.2018 г. /12:00 – 13:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 15:40 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Перник:   603, 616-та, Балканджи Йово, Блокове На Р-К Тева, Велчова Завера, Кв. Тева, Кв. Тева,  УПИ XI, Кв.193, Крушовска Република, Освобождение, Парижка Комуна, Петко Ефтимов, Радомирска Република, Разпределителна, Република, Сини Вир, Тева, Урса, Чипровско Въстание

На 16.07.2018 г. /08:30 – 10:00 ч./   На 20.07.2018 г. /12:00 – 13:00 ч.; 14:00 – 15:40 ч./ –  Перник:   1-ва, 104, 105, 14-та, 16-та, 17-та, 3-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, Балканджи Йово, Батак, Бродо, Димова Махала, Елена, Кв. Радина Чешма,  УПИ 110, Кад. Район 623, Козлодуи, Къкринско Ханче, Мадара, Парижка Комуна, Перущица, ПИрдоп, Преслав, Радина Чешма, Радина Чешма Имот 611-406, Република, Рудничар, Св.Св.Кирил и Методий, Силистра, Стара Тева, Струма, Тева, Тева /Къщи/, Търново, Христо Смирненски, Чипровско Въстание

На 16.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ – Перник:   Бучински Път, Гр. Перник, Кв. Изток, Ул. Луганск,  УПИ IV, Кв.21, Златоград, Изток, Йордан Благоев, Кадиевка, Калинин, Карл Маркс, Кишинев, Краснодар, Куйбишев, Луганск, Мах.Портарева, Никола Чучулков, Новгород, Рашо Димитров, Рига, Ставропол, Харков, Юрий Гагарин

На 16.07.2018 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Перник:   Изток, Карл Маркс, Луганск, Мах.Портарева, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 16.07.2018 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Рударци:   Бели Брег, Божур, Бор, Ген.Столетов, Гурко, Добрич, Дренов Дол, Захари Зограф, Иван Вазов, Йовчова, Кирил Пчелински, Кракра, Лопянска Гора, Мария Луиза, Москва, Никола Вапцаров, Опълченска, Отец Паисий, Презвитер Козма, Пчелинска, Рудничар, Св. Иван Рилски, Скобелев, Стримон, Темелко Ненков,  УПИ І-1427 Кв.80б, Цветaна Живкова, Черни Връх

На 16.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник:   Георги Мамарчев, Димова Махала, Хумни Дол

На 16.07.2018 г. /09:15 – 12:30 ч./ –  Кладница:   Вилна Зона, Еделвайс, Иглика, Лале, Латинка, Мак, Матница, Разкръске, Тинтява, Хан Крум, Хемус, Цар Самуил

На 16.07.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Даскалово:   Втора

На 16.07.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Перник:   Владайско Въстание, Владимир Комаров, Никола Парапунов, Танчовица, Хемус

На 16.07.2018 г. /13:15 – 16:30 ч./ –  Перник:   Караманица

На 17.07.2018 г. /08:45 – 15:30 ч./ –  Перник:   Благой Гебрев, Изток, Клемент Готвалд, Мошино, Юрий Гагарин

На 17.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 13:00 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ –  Горна Диканя:   X-1583 , Кв 195, Горна Диканя, Махала Джорговица, Парцел Хіх-1127, Кв.116а, ПИ203,  УПИ І-1517 Кв.211, УПИ Х-1306, Кв.165

На 17.07.2018 г. /09:00 – 13:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч./ –  Долна Диканя:   884 Кв.67а и 67б, 926, XIII-755,Кв.47, Градините, Кв. 72,  УПИ V-955, 954, УПИ IV-838,Кв.62, УПИ Ix=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв.65,  УПИ XI-261, Кв.40, УПИ XIII-990, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 17.07.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ –  Перник:   Бродо, Димова Махала, Козлодуи, Струма

На 17.07.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Перник:   Гр. Перник, Кв. Изток, Ул. Луганск,  УПИ IV, Кв.21, Изток, Кадиевка, Луганск, Рашо Димитров, Рига

На 17.07.2018 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Гълъбник:   Кв.25 УПИ Xііі-353,  УПИ Vіі-112,Кв.16, УПИ ХV-45, Кв.6

На 17.07.2018 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Долна Диканя:   XIII-755,Кв.47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72,  УПИ V-955, 954, УПИ XI-261, Кв.40, УПИ XIII-990, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 17.07.2018 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Дрен:   V-420 Кв.4, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М.Попова Махала, Махала Мали Дрен, Махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С.Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 17.07.2018 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Старо Село, Общ. Радомир:   VII-157 Кв.17, XxVіі-XxVііі Кв.12, Мах.Дукова

На 17.07.2018 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   ПИ 000307, Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, извън регулация С.Студена Кариера, Каражинец, Мах.Кашова, Мах.Рулева, Местн.Каражинец/И.Р./, Простор, Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 17.07.2018 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Чуковец, Общ. Радомир

На 18.07.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Перник:   Благой Гебрев, Бучински Път, Изток, Калинин, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Лом, Мах.Портарева, Минск, Несебър, Одеса, Оряхово, Стомана, Търговска, Хасково, Юрий Гагарин

На 18.07.2018 г. /08:45 – 15:30 ч./ –  Перник:   Изток, Лом, Юрий Гагарин

На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник:   Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Десета, Кв.31, УПИ1-577, Мах.Стакьовец и Манастира, Първа, Шеснадесета

На 18.07.2018 г. /09:15 – 12:30 ч./ –  Перник:   3-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, Батак, Димова Махала, Козлодуи, Мадара, Перущица, Преслав, Рудничар, Силистра, Търново

На 18.07.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Перник:   Васил Априлов, Ивайло, Иван Вазов, КаПИтан Векилски, Миньор, Пейо Яворов, Перелик, Софийско Шосе

На 19.07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Перник:   Благой Гебрев, Изток, Калинин, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Юрий Гагарин

На 19.07.2018 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Перник:   Варшава, Изток, Луганск, Максим Горки, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Пушкин, Пхенян, Улан Батор, Хавана, Ханой

На 19.07.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Друган:    УПИ ХV-407 Кв.49

На 19.07.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Перник:   Арчар, Васил Левски, Горно Могиличе, Ела, Железни Заводи, Захари Зограф, Калина, Калкас, Караманица, Куциян, Липа, Могиличе, Незабравка, Резервоара, Чинар

На 19.07.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Радомир:   Върба, Райко Даскалов

На 19.07.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир:   Мах.Егреците

На 19.07.2018 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Перник:   Калкас, Резервоара

На 19.07.2018 г. /13:00 – 14:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Боснек:   070008, 3-ти Март, 558, Ален Мак, Божур, Бор, Борич, В.Левски, Витоша, Грамаге, Добри Дол, Духлата, Евлоги Агайн, Еделвайс, Жива Вода, Иван Вазов, Игличе, Извора, Йордан Йовков, Клен, Кокиче, Ладивец, Ливаге, Ловен Дом, Махала Влахова, Махала Джамбазка, Минзухар, Могиля, Момина Сълза, Н.Й.Вапцаров, Незабравка, Петрус, Ракита, Ранковица, С.Боснек, Славей, Стефан Караджа, Струма,  УПИ І-536, Кв.43, Х.Димитър, Христо Ботев, Чакова, Явор, Яворов, Ясен

На 19.07.2018 г. /13:00 – 14:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кладница:   Ix-409, Vііі-29,Кв.18, XI-29 Кв.18 Делта Хил, Акация, Бакиница, Берлин, Бор, Борис Тодоров, Брезите, Брезовица, Брюксел, Валого, Варшава, Васил Левски, Виена, Вилна Зона, Витоша, Воденичище, Волга, Горско Стоп.Витошко, Градинарска, Гранит, Дабо, Делта Хил, Доброволец, Дончо Ватах, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Цветанов, Иглика, Изгрев, Йордан Божов, Калиница, Каменарска, Кокиче, Кракра, Лале, Латинка, Ливадите, Лондон, Мак, Матница, Минзухар, Мирковица, Младост, Морена, Москва, Омуртаг, Петър Янчов, Пладнище, Победа, Прага, Разкръске, Райна Княгиня, Рила, Рим, Рудничар, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище  Делта Хил , София, Спас Бурнов, Стадиона, Стамен Милкин, Струма, Суха Кладница, Тинтява, УПИ II-35,Кв.17 Делта Хил, УПИ V||-Кв.20, УПИ XXIX-29,Кв.20 Делта Хил, УПИ ІІІ-21 Кв.20, УПИ-IX 29, ХVІІ-11010,11038, Хан Крум, Хемус, Хижа Селимица, Ххх-1257 Кв.68, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Язовирска, Яровец

На 19.07.2018 г. /13:00 – 14:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Рударци

На 19.07.2018 г. /13:00 – 14:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Еверест, Илинден, Ком, Магистрала, Мах.Язовира, Младост, Мусала, Пояс №1на Язовир Студена, Пролет, Рила, Сините Вълни, Черни Връх

На 19.07.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Кладница:   Акация, Борис Тодоров, Васил Левски, Витоша, Йордан Божов, Ливадите, Петър Янчов, Рудничар, Стадиона, Цар Самуил, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яровец

На 20.07.2018 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Рударци:   LXXXІІІ-1526 Кв.121, Балчик, Борова Гора, Боровец, Бургас, Варна, Дулова, Земен, Изгрев, Кало, Местн.Кало, Металург, Михаил Дойчев, ПИрин, Пловдив, Самоков, Сандански, Свищов, Трън,  УПИ LXXXIV-2229,Кв.21., Ястребец

На 20.07.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Перник:   Караманица, Куциян

Община Радомир  

На 17.07.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, Мах.Кабранови, Мах.Яшарска, Махала Андрейна, Махала Андронова, Махала Тричкова, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил и Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна

На 17.07.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Борнарево:    УПИи I-066007 Кв.66

На 17.07.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Копаница

На 17.07.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Лесковец, Общ. Перник:   Бившо Ткзс

На 17.07.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Перник:   Железничарска

На 17.07.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Планиница, Общ. Перник:   П-Л Ххіі, Кв.14, УПИ I-108, Кв.1

На 17.07.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Радомир:   Мах.Арбанас

На 17.07.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Черна Гора, Общ. Перник:   Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Лесковски Път, Магюшница, Мах.Ваклинови, Мах.Димеви, Мах.Кюрчийски, Мах.Сугареви, Мах.Толева, Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 17.07.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци:   Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража

На 17.07.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Лесковец, Общ. Перник

На 17.07.2018 г. /13:30 – 15:00 ч./ –  Радомир:   Александър Ботев, Александър Стамболийски, Деян Гебрев, Мирчо Христов, Подпор. Константин Цанков, Райко Даскалов, Христо Смирненски

Община Трън  

На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Трън:   Георги Бабичев, Денчо Знеполски, Руй, Стефан Рангелов

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Коментари

коментара