Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 09-13 юли 2018 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 09 – 13 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Област Перник  

Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник  

На 09.07.2018 г. /09:00 – 11:30 ч./ –  Бабица:  С. Бабица

На 09.07.2018 г. /09:00 – 11:30 ч./ –  Брезник:  06286. 502. 39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, Извън Регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Трън, Шипка

На 09.07.2018 г. /09:00 – 11:30 ч./ –  Гоз:  П-Л ХіV-110, Кв. 13

На 09.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 10.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 11.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 12.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 13.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезнишки Извор

На 10.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  БРЕЗНИК:  МТПРЪЖДАВЕЦ

На 11.07.2018 г. /09:00 – 11:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./   На 13.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Сопица

На 11.07.2018 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./   На 13.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезник:  06286. 72. 21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 11.07.2018 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./   На 13.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник:  083011, Местн. Страище, Мах. Пали Лула, С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40

На 11.07.2018 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./   На 13.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Селищен Дол

На 11.07.2018 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./   На 13.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Слаковци

На 11.07.2018 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./   На 13.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Ярджиловци:  Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 11.07.2018 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./   На 13.07.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ноевци

Община Земен  

На 11.07.2018 г. /10:30 – 14:30 ч./ –  Земен:  Албена, Асен Златарев, Гео Милев, Димитър Благоев, Евтим Арсов, Никола Петков, Пейо Яворов, Петър Берон, Райко Даскалов, Хаджи Димитър, Яне Сандански

Община Перник  

На 12.07.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Батановци:  3ти Март, 6ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Граово, Желю Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, Мах. Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св. Св. Кирил и Методий, Средорек, Старо Село, Стефан Караджа, Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 09.07.2018 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./   На 13.07.2018 г. /14:00 – 15:40 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник:  Аврора, Александър Стоянов, Асен Търновски, Белоградчик, Бор, Боян Чонос, Ваклин Церковски, Валентина Терешкова, Вела Пеева, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дъбрава, Еднофамилни Къщи, Жива Вода, Йордан Лютибродски, Калофер, Кирил Тупанков, Ковачевци, Крум Накев, Кръстина Михайлова, Кюстендил, Лазар Робев, Ленин, Лиляна Димитрова, Мадарски Конник, Малчика, Маниш, Мануш Войвода, Металург, Момин Проход, Никифор Панкев, Никола Вапцаров, Николай Островски, Огнян Ягодински, Огоста, Опълченска, Паисий Хилендарски, Пещера, Пушкин, Ракитовец, Рахила Ангелова, Родина, Свети Спас, Сините Вълни, Станке Димитров, Страцин, Тинтява, Тодор Йорданов, Училищна, Хан Крум, Христо Кърпачев, Цветна Градина, Църква, Черни Връх, Черно Море, Явор

На 09.07.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Перник:  Благой Гебрев, Бучински Път, Изток, Калинин, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Лом, Мах. Портарева, Минск, Несебър, Одеса, Оряхово, Стомана, Търговска, Хасково, Юрий Гагарин

На 09.07.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./   На 13.07.2018 г. /14:00 – 15:40 ч./ – Перник:  Атанас Накев, Благой Гебрев, Бучински Път, Владайско Въстание, Воронеж, Вулкан, Девин, Димитровград, Димитър Благоев, Димитър Рибарски, Иван Шишман, Изток, Калофер, Кирил Тупанков, Крум Накев, Лом, Мах. Портарева, Никифор Панкев, Огоста, Петър Пенчев, Превалец, Стомана, Стримон, Хасково, Църква, Юрий Гагарин, Ямбол

На 09.07.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Перник:  Арх. Йордан Миланов, Архитект Йордан Пешев, Благой Гебрев, Изток, Кадиевка, Клемент Готвалд, Луганск, Младен Стоянов, Младен Стоянов Кв. 63 Парцел, Монтана, Мошино, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 09.07.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник:  Изток

На 09.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Перник:  Благой Гебрев, Волгоград, Изток, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Лом, Минск, Несебър, Одеса, Созопол, Юрий Гагарин

На 09.07.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.07.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Батановци:  3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Георги Бенковски, Св. Св. Кирил и Методий, Христо Ботев

На 09.07.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.07.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Перник:  Хан Аспарух

На 09.07.2018 г. /09:15 – 15:00 ч./ –  Перник:  Боян Чонос, Вела Пеева, Димитър Благоев, Добри Миланов, Йордан Лютибродски, Ковачевци, Ленин, Лиляна Димитрова, Маниш, Мануш Войвода, Никифор Панкев, Николай Островски, Огнян Ягодински, Огоста, Паисий Хилендарски, Пушкин, Рахила Ангелова, Станке Димитров, Страцин, Училищна, Христо Кърпачев, Църква

На 10.07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Перник:  Бучински Път, Гр. Перник, Кв. Изток, Ул. Луганск, УПИ IV, Кв. 21, Златоград, Изток, Йордан Благоев, Кадиевка, Калинин, Карл Маркс, Кишинев, Краснодар, Куйбишев, Луганск, Мах. Портарева, Никола Чучулков, Новгород, Рашо Димитров, Рига, Ставропол, Харков, Юрий Гагарин

На 10.07.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Перник:  Изток, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 10.07.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Перник:  Архитект Йордан Пешев, Бели Кладенци, Джерман, Захари Зограф, Калкас, Кладенец, Колуница, Металик, Младост, Победа

На 10.07.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Перник:  Железни Заводи, Караманица

На 11.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 13.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Перник:  Златоград, Изток, Йордан Благоев, Куйбишев, Никола Чучулков, Новгород, Рашо Димитров, Ставропол, Харков, Юрий Гагарин

На 11.07.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Перник:  Алеко Константинов, Бродо, Бунтовник, Васил Априлов, Гео Милев, Георги Мамарчев, Димова Махала, Димчо Дебелянов, Добруджа, Дойран, Захари Стоянов, Зюмбюл, Ивайло, Иван Вазов, Капитан Векилски, Клисура, Кокиче, Любен Каравелов, Люлин, Миньор, Мургаш, Мусала, Найден Геров, Никола Козлев, Оборище, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Перелик, Протожерица, Родопи, Сан Стефано, Св. Св. Кирил и Методий, Селимица, Силистра, Синчец, Софийско Шосе, Станционна, Стара Планина, Стефан Караджа, Тева, Теменуга, Тодор Каблешков, Тутракан, Христо Ботев, Хумни Дол, Шибой

На 11.07.2018 г. /09:15 – 12:30 ч./ –  Перник:  Георги Мамарчев, Добруджа, Тутракан, Хумни Дол

На 11.07.2018 г. /10:00 – 11:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник

На 11.07.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Перник:  Добри Миланов, Дъбрава, Жива Вода, Йордан Лютибродски, Лиляна Димитрова, Никола Вапцаров, Свети Спас, Христо Кърпачев, Църква, Черни Връх

На 12.07.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Вискяр:  Іі-253 Кв. 30

На 12.07.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Витановци:  Васил Левски, Кракра Пернишки, П-Л ІV-241, Кв. 29, УПИ І-51 Кв. 14

На 12.07.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Гоце Делчев:  Ючдорушко Дере

На 12.07.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Зидарци

На 12.07.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Мещица:  Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Кв. 3 УПИ Vііі-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, Път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл. №140, Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец, Станке Димитров, ХVIII Кв. 55а, Юрий Гагарин, Ястребино

На 12.07.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Перник:  Ахелой, Баба Тонка, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Градина, Григорий Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора, Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил

На 12.07.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Радуй

На 12.07.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Расник:  Брод, Казанджийска, Околовръстен Път

На 12.07.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Ярджиловци:  Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Осоица, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тодор Димитров, Христо Смирненски

На 12.07.2018 г. /09:15 – 15:30 ч./ –  Ярджиловци:  Арда, Девети Септември, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Орниче, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Тодор Димитров, Христо Смирненски

На 12.07.2018 г. /09:15 – 15:30 ч.; 09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Богданов Дол:  Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, Мах. Дълга Бара, Мах. Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, Пирин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон, Чучулига

На 12.07.2018 г. /09:30 – 09:45 ч./ –  Перник:  1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Ахтопол, Балчик, Бели Брег, Берковица, Битоля, Болград, Брацигово, Брезник, Варна, Враца, Граово, Дубровник, Есперанто, Етрополе, Илия Бешков, Кв. Рудничар, Клепало, Кърджали, Мелник, Одрин, Охрид, Павликени, Пирот, Преспа, Прилеп, Проучване, Рудничар, Русе, Самара, Самоков, Св. Св. Кирил и Методий, Свищов, Севлиево, Стара Чешма, Твърди Ливади, Троян, Трън, Угърчин, УПИ V Кв. 7 Кв. Рудничар, Цанко Церковски, Шумен

На 13.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ –  Перник:  Васил Стоин, Владая, Кладница, Кракра, Кракра Пернишки, Отец Паисий, Петко Каравелов, Св. Иван Рилски, Търговска

На 13.07.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Перник:  Асен Златаров, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Искър, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Миньор, Найчо Цанов, Отец Паисий, Петко Каравелов, Райко Даскалов, Раковска, Раковски, Рено, Търговска, Черешово Топче

На 13.07.2018 г. /09:15 – 15:00 ч./ –  Перник:  Бенковска, Васил Стоин, Търговска

Община Радомир  

На 12.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:30 ч./ –  Батановци:  3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, Мах. Кабранови, Мах. Яшарска, Махала Андрейна, Махала Андронова, Махала Тричкова, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св. Св. Кирил и Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна

На 12.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:30 ч./ –  Борнарево:  УПИИ I-066007 Кв. 66

На 12.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:30 ч./ –  Копаница

На 12.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:30 ч./ –  Лесковец, Общ. Перник:  Бившо Ткзс

На 12.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:30 ч./ –  Перник:  Железничарска

На 12.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:30 ч./ –  Планиница, Общ. Перник:  П-Л ХХІІ, Кв. 14, УПИ I-108, Кв. 1

На 12.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:30 ч./ –  Радомир:  Мах. Арбанас

На 12.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:30 ч./ –  Черна Гора, Общ. Перник:  Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Лесковски Път, Магюшница, Мах. Ваклинови, Мах. Димеви, Мах. Кюрчийски, Мах. Сугареви, Мах. Толева, Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 12.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:30 ч./ –  Ярджиловци:  Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража

Община Трън  

На 10.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Богойна

На 10.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Врабча

На 10.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Ломница, Общ. Трън:  М. Ждрелото

На 10.07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Трън:  9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Китка, Мах. Китка, Мосаловска, Петко Д. Петков, Яким Тошков

На 10.07.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Банкя, Общ. Трън

На 13.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Слишовци

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Коментари

коментара