Депутатът от Перник и член на здравната комисия Александър Александров от трибуната на парламента: Приемаме доклада на Мая Манолова

Народният представител от ГЕРБ-Перник д-р Александър Александров, в качеството си на член на Комисията по здравеопазване в 44-то Народно събрание, представи от парламентарната трибуна становището на Парламентарната комисия от Доклада на омбудсмана на Р. България за 2017 г.

Д-р Александров отбеляза, че Докладът обобщава дейността на институцията омбудсман.

„Комисията по здравеопазване в 44-то НС изрази становище той да бъде приет. В него се констатира, че през 2017 г. броят на жалбите и подадените сигнали до институцията на омбудсмана е нараснал със 17% спрямо 2016 г. и с 82%, спрямо 2015. Най-голям е броят на жалбите за нарушен достъп до медицински услуги – 170 броя, със здравноосигурителните права – 63 броя, с качеството на медицинските услуги – 61 броя. Останалите  жалби и сигнали са относно провеждането на имунизациите, спазване на хигиенните норми и изисквания в лечебните заведения, спазване на забраната за тютюнопушене, съдействие за заплащане на лечение, специализация на лекари, предложения за промени в нормативната уредба и други“, обобщи народният представител от област Перник.

Народният представител от ГЕРБ-Перник д-р Александър Александров взе участие и в кръгла маса на тема „Здравето на българите през 21 век – тенденции и предизвикателства”. В рамките на форума бяха дискутирани темите за здравно-демографското състояние на населението, финансирането и проблемите на общественото здраве в България, както и защо е важно да се инвестира в общественото здраве.

Констатирани бяха положителните промени на здравно-демографските показатели, както и намаляването на рисковите фактори, на заболeваемостта и смъртността, могат да настъпят при устойчиви усилия и действия на всички отговорни институции. Финансовите вложения в системата на здравеопазване се увеличават през последните години, като разходите за лекарства и болнична помощ надвишават тези за извънболнична помощ и медико-диагностични дейности.

Д-р Даниела Дариткова, председател на парламентарната комисия по здравеопазването, разясни важността на социалните и здравни инвестиции за подобряване на общественото здраве, както и огромната значимост на превенцията и профилактиката на заболяванията.

Съгласно изнесените данни демографските процеси в България се характеризират с трайни тенденции за намаляване на броя на населението и неговото застаряване. Основни причини за това са ниската раждаемост, нарастването на смъртността и емиграцията на значителна част от младите хора.

Положителните промени на здравно-демографските показатели, както и намаляването на рисковите фактори, на заболeваемостта и смъртността могат да настъпят при устойчиви усилия и действия на всички отговорни институции, отчитат още експертите.

В хода на  срещата беше направен анализ на дейността на Националния център по заразни и паразитни болести в контрола на инфекциите за опазване на общественото здраве.

Форумът се провежда под патронажа на парламентарната Комисия по здравеопазването, с председател д-р Даниела Дариткова. В кръглата маса участваха още представители на отговорните държавни институции, Регионалните здравни инспекции, съсловните организации в сферата на здравеопазването, професионални и пациентски организации, водещи български медицински специалисти и експерти.

Коментари

коментара