Комисия за защита на конкуренцията е оставила без уважение двете жалби свръзани с концесията за „Трънска Банкя“ на бившия концесионер и бизнесдама Диана Кишкилова

Комисия за защита на конкуренцията е оставила без уважение двете жалби свързани с концесията за „Трънска Банкя“ на бившия концесионер и бизнесдама Диана Кишкилова. Това става ясно от решение на Комисия за защита на конкуренцията, взето на заседание на 17 май тази година, пише брезнишкия Zapadno.com.

Жалбата на Диана Кишкилова срещу Решение № 98 от 26 юни 2014 година на Общински съвет-Трън, което е за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище „Трънска Банкя“, община Трън, разкрита чрез каптиран извор „Трънска Банкя“ – публична общинска собственост е оставена без уважение от Комисия за защита на конкуренцията. Втората жалба на бившия концесионер на минералната вода също е оставена без уважение от Комисията.

Жалбата беше срещу решение на кмета на Община Трън от 18 декември 2017 година и се касаеше за одобряване на обявлението за провеждане на открита процедура, документация за участие в процедурата и проекта на концесионен договор за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище „Трънска Банкя“, община Трън, разкрита чрез каптиран извор „Трънска Банкя“ – публична общинска собственост.

От решението на Комисията става ясно още, че Диана Кишкилова трябва да заплати направените от Община Трън разноски, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 700 лева.

Решението на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

На 10 май тази година в заседателната зала на Община Трън бяха отворени предложенията и обвързващите предложения, които са подадени за участие в процедура по предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище „Трънска Банкя“. На откритото заседание, което премина при нулев обществен интерес стана ясно, че ако бъде избран кандидат-концесионерът „Акватек“ ЕООД еднократното годишно концесионно плащане е в размер на 23 000 лева, а сред идеите за рекламна кампания на бутилираната вода фигурира търговското име „Аква Трън“.Тогава Диана Кишкилова, която присъстваше в залата каза, че отново смята да обжалва действията на Община Трън, защото по думите и до нея не достигат никакви уведомления за хода на процедурата.

Share Button

Коментари

коментара