Откриха отклонения в качеството на питейната вода в две пернишки села

Отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба №9,  е установила Регионалната здравна инспекция в периода от 07.05.2018 г. – 20.05.2018 г на територията на област Перник. За това време са изследвани 18 населени места в региона. Изследвани са 15 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг. Всички отговарят на изискванията на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвани са 6 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг и всички отговарят на изискванията на Наредба №9.

Взети са 3 проби от питейна вода от обществени местни водоизточници за изследване по показатели, включени в постоянния мониторинг. От тях не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 от пробите. Едната е от село Николаево, община Радомир – обществена чешма. Микробното число е  със значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя на съответната вода.

Другата проба е взета от обществена чешма в село Насалевци, община Трън. В нея са открити  Е. коли 390/100; микробно число – със значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя на съответната вода.

На кмета на община Радомир е връчено предписание за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода в село Николаево.

На кмета на община Трън също е връчено предписание за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода в село Насалевци.

При останалите взети проби от водоизточници в населени места на областта, не са открити отклонения от изискванията, залегнали в Наредба №9. Според здравните инспектори, подобни отклонения са често срещано явление през пролетта, когато започне обилното снеготопене и има дъждове. Изпълнението на издадените предписания от страна на кметовете на двете общини ще гарантира, че проблемът ще бъде отстранен бързо, така че повод за притеснения няма.

Share Button

Коментари

коментара