Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 21 – 25 май 2018 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 21 – 25 май 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник  

На 21.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Садовик;

На 22.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Душинци;

На 23.05.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./ –  Кривонос;

На 25.05.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Слаковци;

На 25.05.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Брезник:   06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров;  Велковци, Общ. Брезник:   083011, местност Страище, махали.Пали Лула, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40;  Ноевци;  Селищен Дол;  Сопица;  Ярджиловци:   Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора;

Община Ковачевци  

На 21.05.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./   На 22.05.2018 г. /09:00 – 13:00 ч./ На 23.05.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./   На 25.05.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Ковачевци, Общ. Ковачевци

Община Перник  

На 21.05.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник:   Кракра;

На 22.05.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 23.05.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Перник:   Найчо Цанов;

На 22.05.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Перник:   Арда, Асенова Крепост, Вардар, Върбица, Гарата, Граховска, Железничарска, Искър, Камчия, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Отец Паисий, Райко Даскалов, Розова Долина, Росица, Средец, Струма, Тунджа, УПИ 1 Кв.263;

На 22.05.2018 г. /09:45 – 10:00 ч./ –  Перник:   Златоград, Изток, Мошино, Рашо Димитров, Рига, Юрий Гагарин;

На 22.05.2018 г. /09:45 – 13:00 ч./ –  Перник:   Златоград, Златоград, Изток, Мошино, Рашо Димитров, Рига, Рига, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин;

На 25.05.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Горна Диканя:   X-1583 , Кв 195, Горна Диканя, Махала Джорговица, Парцел ХІХ-1127, Кв.116а, ПИ203, УПИ І-1517 Кв.211, УПИ Х-1306, Кв.165;  Гълъбник:   Кв.25 УПИ XІІІ-353, УПИ Vіі-112,Кв.16, УПИ ХV-45, Кв.6;  Долна Диканя:   884 Кв.67а и 67б, 926, XIII-755,Кв.47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ IV-838,Кв.62, УПИ Ix=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв.65, УПИ XI-261, Кв.40, УПИ XIII-990, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40;  Дрен:   V-420 Кв.4, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М.Попова Махала, Махала Мали Дрен, Махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С.Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета;  Студена, Общ. Перник:   Пи 000307, Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, Извън Регулация С.Студена Кариера, Каражинец, Мах.Кашова, Мах.Рулева, Местн.Каражинец/И.Р./, Простор, Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев;  Чуковец, Общ. Радомир;

На 25.05.2018 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Старо Село, Общ. Радомир:   VII-157 Кв.17, XXVІІ-XXVІІІ Кв.12, Мах.Дукова;

На 25.05.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 14:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Мърчаево:   10-Та;

На 25.05.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Големо Бучино:   Бачова Махала, Витоша, Даскала, Дъбрава, Кедър, Кокиче, Кракра, Люлин, Нарцис, Република, София, Струма, УПИ XxIV Кв. 39, Яланджийска, Ясен;  Драгичево:   V-14,Кв.83, VІІ-555 Кв.80, Александър Боянов, Александър Танев, Байкал, Бор, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит, Долно Драгичево, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Калиница, Каменица, Кокиче, Кракра, Лебед, Любен Каравелов, Люлин, М.Копринено Орище Пи 324, Магистрала, Мария Луиза, Мах.Крушите, местност Горно Драгичево, местност Горно Драгичево/Ал Танев, местност Горно Драгичево/Борова Гора, местност Горно Драгичево/Вилите, местност Горно Драгичево/Гола Могила, местност Горно Драгичево/Копринено Орище, местност Горно Драгичево/Крушите, местност Горно Драгичево/Селимите, местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Миньор, Мрамор, Никола Вапцаров, Оборище, Панайот Волов, Пи 020003, Пи 1625,М.Серимеж, Пирин, Реката, Република, Рила, Ропотамо, Рударска, Сава Асенов, Серимеж, Средорек, Умище, УПИ VIII-1426, Физкултурна, Христо Ботев, Черни Връх, Янтра;  Мало Бучино:   Люлин/2-ра/;  Перник:   Бучински Път;

На 25.05.2018 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Драгичево:   V-14,Кв.83, VІІ-555 Кв.80, Александър Боянов, Александър Танев, Бор, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит, Здравец, Ивайло, Лебед, М.Копринено Орище Пи 324, Мах.Крушите, местност Горно Драгичево, местност Горно Драгичево/Ал Танев, местност Горно Драгичево/Борова Гора, местност Горно Драгичево/Вилите, местност Горно Драгичево/Гола Могила, местност Горно Драгичево/Копринено Орище, местност Горно Драгичево/Крушите, местност Горно Драгичево/Селимите, местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Мрамор, Оборище, Панайот Волов, Пи 020003, Пи 1625,М.Серимеж, Реката, Република, Сава Асенов, Серимеж;

Община Радомир  

На 25.05.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, Мах.Кабранови, Мах.Яшарска, Махала Андрейна, Махала Андронова, Махала Тричкова, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил и Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна;

На 21.05.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Кошарите;

На 22.05.2018 г. /09:30 – 09:45 ч.; 09:30 – 11:30 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Владимир: Пи 149 Кв,14;  Долна Диканя;  Друган:   VІ-485,Кв. 45, Чачулова Махала;  Червена Могила;

На 22.05.2018 г. /09:30 – 11:30 ч.; 09:30 – 09:45 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир:   Мах.Горни Раковец, Мах.Егреците, УПИ ІX-1083,1084;

На 22.05.2018 г. /10:45 – 11:30 ч./ –  Долни Раковец:   Кв.22,УПИ Х-206, М-Ст Банята , УПИ XI-306, П-Л ІХ-428, Кв.27, УПИ 1-167  Кв.11, УПИ ІІ-26, УПИ ХІ-34, Кв.1;

На 22.05.2018 г. /10:45 – 11:30 ч./ –  Кондофрей:   Общ.Радомир;

На 22.05.2018 г. /10:45 – 11:30 ч./ –  Радомир:   Антим I, Априлско Въстание, Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов, Мах.Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч, Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг;

На 25.05.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Борнарево: УПИ I-066007 Кв.66;  Копаница;  Лесковец, Общ. Перник:   Бившо Ткзс;  Перник:   Железничарска;  Планиница, Общ. Перник:   П-Л ХХІІ, Кв.14, УПИ I-108, Кв.1;  Радомир:   Мах.Арбанас;  Черна Гора, Общ. Перник:   Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Лесковски Път, Магюшница, Мах.Ваклинови, Мах.Димеви, Мах.Кюрчийски, Мах.Сугареви, Мах.Толева, Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин;  Ярджиловци:   Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража;

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

ОБЛАСТ ПЕРНИК Дата/Период Времетраене от..ч  до..ч. Причина
Община Брезник
САДОВИК  КЪЩА 21.05.2018 09:00 – 16:15 ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи
ДУШИНЦИ  ВИЛА 22.05.2018 09:00 – 16:15 ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи
 КРИВОНОС 23.05.2018 09:15 – 16:15 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на силови трансформатори
БРЕЗНИК   06286.72.21  АЛЕКСАНДЪР ТИНКОВ 2;  БЪРДО 68, ХИЖА;  ВАРОШ 41A, 14, 7, 2, 15, 26, 43, 18, 3, 4, 32, 10, 34, 28, МАГАЗИН, 9, 11, 41, 53, 46, 19, 16, 49, 8, 23, 44, 31, 20, 35, 40, 36, 13, 22, 45, 27;  НЕСТОР ПЕТРОВ 10;   БЪРДОТО, ЛАГЕР;ВЕЛКОВЦИ,  ОБЩ. БРЕЗНИК;  083011,  МЕСТН. СТРАИЩЕ  МАХ.ПАЛИ ЛУЛА КЪЩА;  с.ВЕЛКОВЦИ  УПИ ІV-105,  КВ.40  ;НОЕВЦИ; ДО ТП“СТАДИОНА“;СЕЛИЩЕН ДОЛ;;СЛАКОВЦИ;;СОПИЦА;;ЯРДЖИЛОВЦИ;  БРАТЯ ЧАКРИНИ 61, 50, 56, 52, 63, 67, 59, 58, 54А, 62, 54, 57, 65;  ВЕРДИН АЛЕКСАНДРОВ 4, 6;  ИЗВЪН ПЛАНА 3, 4, 2;  ИСКЪР 2, 3, 11, 10, 1, 4, 7, 5, 8, 6;  МОГИЛКА 3, 2;  МУСАЛА 8, 2, 5, 11, 4, 1, 16, 10, 13, 18, 3, 12;  ОРНИЧЕ 116, 114, 145, 110, 151, 122, 139А, 131, 139, 115, 153, 135, 161, 121, 133, 120, 143, 141, 108, 149;  ОСОГОВО 14, 5, 1, 2, 16, 12, 20, 4, 8, 3;  ПАРТИЗАН 67;  РАДОСЛАВ ЗАФИРОВ 3, 27, 24, 16, 38, 12, 13А, 58, 22, 28, 32, 13 А, 23, 30, 14, 33, 41, 11, 40, 53, 26, 7, 45, 1, 15, 54, 36, 19, 29, 3А, 43, 21, 56, 17, 10, 52 А, 37, 13, 31, 24А, 8;  СЛАВЧО ДЯКОВ 6, 28;  ЧЕРНА ГОРА 7, 10, 9, 12, 6, 2, 14, 3, 8, 16 25.05.2018 15:00 – 16:30 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на електрически съоръжения
БРЕЗНИК   06286.72.21  АЛЕКСАНДЪР ТИНКОВ 2;  БЪРДО 68, ХИЖА;  ВАРОШ 41A, 14, 7, 2, 15, 26, 43, 18, 3, 4, 32, 10, 34, 28, МАГАЗИН, 9, 11, 41, 53, 46, 19, 16, 49, 8, 23, 44, 31, 20, 35, 40, 36, 13, 22, 45, 27;  НЕСТОР ПЕТРОВ 10;   БЪРДОТО, ЛАГЕР;ВЕЛКОВЦИ,  ОБЩ. БРЕЗНИК;  083011,  МЕСТН. СТРАИЩЕ  МАХ.ПАЛИ ЛУЛА КЪЩА;  с.ВЕЛКОВЦИ  УПИ ІV-105,  КВ.40  ;НОЕВЦИ; ДО ТП“СТАДИОНА“;СЕЛИЩЕН ДОЛ;;СЛАКОВЦИ;;СОПИЦА;;ЯРДЖИЛОВЦИ;  БРАТЯ ЧАКРИНИ 61, 50, 56, 52, 63, 67, 59, 58, 54А, 62, 54, 57, 65;  ВЕРДИН АЛЕКСАНДРОВ 4, 6;  ИЗВЪН ПЛАНА 3, 4, 2;  ИСКЪР 2, 3, 11, 10, 1, 4, 7, 5, 8, 6;  МОГИЛКА 3, 2;  МУСАЛА 8, 2, 5, 11, 4, 1, 16, 10, 13, 18, 3, 12;  ОРНИЧЕ 116, 114, 145, 110, 151, 122, 139А, 131, 139, 115, 153, 135, 161, 121, 133, 120, 143, 141, 108, 149;  ОСОГОВО 14, 5, 1, 2, 16, 12, 20, 4, 8, 3;  ПАРТИЗАН 67;  РАДОСЛАВ ЗАФИРОВ 3, 27, 24, 16, 38, 12, 13А, 58, 22, 28, 32, 13 А, 23, 30, 14, 33, 41, 11, 40, 53, 26, 7, 45, 1, 15, 54, 36, 19, 29, 3А, 43, 21, 56, 17, 10, 52 А, 37, 13, 31, 24А, 8;  СЛАВЧО ДЯКОВ 6, 28;  ЧЕРНА ГОРА 7, 10, 9, 12, 6, 2, 14, 3, 8, 16 25.05.2018 09:00 – 10:30 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на електрически съоръжения
 СЛАКОВЦИ 25.05.2018 09:00 – 16:30 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на електрически съоръжения
Община Ковачевци
 КОВАЧЕВЦИ,  ОБЩ. КОВАЧЕВЦИ 21.05.2018 13:00 – 16:00 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на електромерни табла
 КОВАЧЕВЦИ,  ОБЩ. КОВАЧЕВЦИ 22.05.2018 09:00 – 13:00 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на електромерни табла
 КОВАЧЕВЦИ,  ОБЩ. КОВАЧЕВЦИ 23.05.2018 13:00 – 16:00 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на електромерни табла
 КОВАЧЕВЦИ,  ОБЩ. КОВАЧЕВЦИ 23.05.2018 13:00 – 16:00 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на електромерни табла
 КОВАЧЕВЦИ,  ОБЩ. КОВАЧЕВЦИ 25.05.2018 13:00 – 16:00 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на електромерни табла
Община Перник
ПЕРНИК   Кракра 26 21.05.2018 08:30 – 16:30 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна/реконструкция на електромерни табла
ПЕРНИК   АРДА 3, 8, 9, 10;  АСЕНОВА КРЕПОСТ 3, 6;  ВАРДАР 56 56, 56, 49, 11, 8, 7, 15., 12, 15, 8.4.6, 1, 4, 15, 4, 10, 6, 18, 48, 45, 50, 43, 41, 39, 38., 37, 25, 36, 32, 38, 38, 2, 18, 38, 54 54, 52, 47, 54, 47А;  ВЪРБИЦА 10, 11, 28;  ГАРАТА 1;  ГРАХОВСКА 13, 9;  ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА 9, 10, 20.;  ИСКЪР 6., 6, 7, 5, ТП ИСКЪР, 4;  КАМЧИЯ 4;  КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 21, 16, 23, 23, 21.;  КРАКРА 66, 39, 38. ГАРАЖ 2, 41, 14., 30, 20, 38, 38., 34, 2, 20, 41, 30, 38, 30., 39, 18, 36., 52., 52, 52, 58, 56, 48, 46., 48, 63, 66., ТОТО ПУНКТ, 66, 60, 62., 65, ДО 6-ТО УЧИЛИЩЕ, 69, 63., 68, 63, 68., 62, 68А, 64, 65, 67;  КРАКРА ПЕРНИШКИ 24.;  ОТЕЦ ПАИСИЙ МАГАЗИН, 51, 49, 49А, 55., 53, 49,  57, 57, 59, 61;  РАЙКО ДАСКАЛОВ 8, 2 7, 6, 9, 7, 11, 1, 10;  РОЗОВА ДОЛИНА 5, 1, 7., 3.;  РОСИЦА 1;  СРЕДЕЦ 1А;  СТРУМА 6, 2, 4, 44, 44., 28, 26, 40, 28., 24, 38, 42, 28В, 30, 8, 22, 6, 6., ,  6, 12, ЗАД  БЛ4 И 6- ГАРАЖИ, .6, 14, 10;  ТУНДЖА 1, 2, 16., 18, 13, 16., 16;  УПИ 1 КВ.263   ГАРАТА 22.05.2018 15:30 – 16:30 ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Ремонт на електрически съоръжения
ПЕРНИК   ЗЛАТОГРАД 1;  ИЗТОК ДО ТП-ДУНАВ;  МОШИНО  РАШО ДИМИТРОВ 70, ДО БЛ 70, 70Б;  РИГА 3;  ЮРИЙ ГАГАРИН 4, 4 11, УТИНОР 4, 11, 11, УТИНОР-4, 11 УТИНОР-4, 11А, 3., 3, 12, 3А, 5, 41, 3 22.05.2018 09:45 – 10:00 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изграждане на съоръжения
ПЕРНИК   ЗЛАТОГРАД 1;  РИГА 3;  ЮРИЙ ГАГАРИН 4, 4 11, УТИНОР 4, 11, 11, УТИНОР-4, 11 УТИНОР-4, 11А 22.05.2018 09:45 – 13:00 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изграждане на съоръжения
ПЕРНИК   ЗЛАТОГРАД 1;  ИЗТОК ДО ТП-ДУНАВ;  МОШИНО  РАШО ДИМИТРОВ 70, ДО БЛ 70, 70Б;  РИГА 3;  ЮРИЙ ГАГАРИН 4, 4 11, УТИНОР 4, 11, 11, УТИНОР-4, 11 УТИНОР-4, 11А, 3., 3, 12, 3А, 5, 41, 3 22.05.2018 09:45 – 13:00 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изграждане на съоръжения
ПЕРНИК   НАЙЧО ЦАНОВ 6, 11., 6 26, 4 26, 13, 3 26, 12, 16., 14, 17, 17, 9, 1 26, 9, 24, 26 ГАРАЖ 3, 7, 26, 26., 5 26, 11, 2 26, 45 МАГАЗИН, 16, 30, 9., 5, 20, Г-Ж 22.05.2018 08:30 – 16:30 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна/реконструкция на електромерни табла
ПЕРНИК   АРДА 3, 8, 9, 10;  АСЕНОВА КРЕПОСТ 3, 6;  ВАРДАР 56 56, 56, 49, 11, 8, 7, 15., 12, 15, 8.4.6, 1, 4, 15, 4, 10, 6, 18, 48, 45, 50, 43, 41, 39, 38., 37, 25, 36, 32, 38, 38, 2, 18, 38, 54 54, 52, 47, 54, 47А;  ВЪРБИЦА 10, 11, 28;  ГАРАТА 1;  ГРАХОВСКА 13, 9;  ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА 9, 10, 20.;  ИСКЪР 6., 6, 7, 5, ТП ИСКЪР, 4;  КАМЧИЯ 4;  КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 21, 16, 23, 23, 21.;  КРАКРА 66, 39, 38. ГАРАЖ 2, 41, 14., 30, 20, 38, 38., 34, 2, 20, 41, 30, 38, 30., 39, 18, 36., 52., 52, 52, 58, 56, 48, 46., 48, 63, 66., ТОТО ПУНКТ, 66, 60, 62., 65, ДО 6-ТО УЧИЛИЩЕ, 69, 63., 68, 63, 68., 62, 68А, 64, 65, 67;  КРАКРА ПЕРНИШКИ 24.;  ОТЕЦ ПАИСИЙ МАГАЗИН, 51, 49, 49А, 55., 53, 49,  57, 57, 59, 61;  РАЙКО ДАСКАЛОВ 8, 2 7, 6, 9, 7, 11, 1, 10;  РОЗОВА ДОЛИНА 5, 1, 7., 3.;  РОСИЦА 1;  СРЕДЕЦ 1А;  СТРУМА 6, 2, 4, 44, 44., 28, 26, 40, 28., 24, 38, 42, 28В, 30, 8, 22, 6, 6., ,  6, 12, ЗАД  БЛ4 И 6- ГАРАЖИ, .6, 14, 10;  ТУНДЖА 1, 2, 16., 18, 13, 16., 16;  УПИ 1 КВ.263   ГАРАТА 22.05.2018 09:00 – 10:00 ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Ремонт на електрически съоръжения
ПЕРНИК   НАЙЧО ЦАНОВ 10 32, 25., 19., 9 32, 1 32, 34., 38, 12 32, 40, 41, 19, 2 32, 36., 32., 36, 32-ГАРАЖ, 39, 36, 8 32, 25, 5 32, 34, 21, 32, 11 32 23.05.2018 08:30 – 16:30 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна/реконструкция на електромерни табла
ГОЛЕМО БУЧИНО   БАЧОВА МАХАЛА  ВИТОША 7;  ДАСКАЛА 4, 6, 2;  ДЪБРАВА 15, 7;  КЕДЪР 2;  КОКИЧЕ 3;  КРАКРА 8, 24, .43, 19;  ЛЮЛИН 33;  НАРЦИС 2А;  РЕПУБЛИКА 38, 6, 28;  СОФИЯ 1А, 28, 4;  СТРУМА 21, 15;  УПИ XXIV кв. 39  ЯЛАНДЖИЙСКА  ЯСЕН 4, 2;   12, КЪЩА, 5, 256, ПИ 042002  М. МАНАСТИРА, 5, 49, 58, 56, 51, 50;ДРАГИЧЕВО;  V-14, КВ.83  VІІ-555 КВ.80  АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ 19, 25, 20, 31, 31А, 21, 302, 26, 16, 14, 12, 13, 50, 29 КЪЩА, 6, 10, 5, 14;  АЛЕКСАНДЪР ТАНЕВ 6А;  БАЙКАЛ 10, 16, 1, 13, 14, 12, 8;  БОР 4, 12, 6, 2, 4А, МЕСТНОСТ „ЧЕРЕШИТЕ“, 8, 3;  ВАСИЛ АПРИЛОВ 8Д, 7, 1, 50, 9, 11, 8, 3, 4, 2, 13, 5, 16, 14, 20, 25, 27, 12, 10., 31, 35, 33, 8, 22, 17, 18, 23, 21, 15, 29, 24, 10;  ВАСИЛ ЛЕВСКИ 13, 1, 6, 14, 5, 12, 17, 7, 19, 15, 21, 8, 4, 9, 2, 16, 10, 27, 26, 34, 42, 52, 40, 38, 44, 58, 59, 22, 36, 23, 20, 48, 50, 29, 30;  ВИТОША 7, 15, 11А, 5, 11, 13, 1, 3;  ВЛАДАЙСКА КЪЩА, 1, 11, 2, 9, 19, 7, 13, 5;  ВЪЗРАЖДАНЕ 67, 57, 49, 26, 45, 49 А, 54, 30, 28, 61, 38, 42, 34, 50, 40, 59, 63, 47, 44, 32, 53, 55, 24, 43, 48, 52, 183, 210А, 202, 198, 1, 161, 182, 26, 157, 167, 130, 145, 188, 151, 138, 132Б, 142, 186, 169, 143, 167., 153, 180, 147, М/У ГОР. ИДОЛ. ДРАГИЧЕВО, 149, 155, 164 КЪЩА, 168, 192, 159, 162., 165, 143А, 163, 140, 122, 225, 184, 190, 166 КЪЩА, 141, 178, 132, 231, 148, 128, 144, 143, 169, 194, 184, 118, 94, 100, 104, 70, 108, 116, 129, 86, 96, 139, 114, 92, 131, 102, 127, 125, 84, 119, 109, 107, 137, 135, 113, 98, 133, 110, 106, 111, 41, 82, 120, 78, 105, 109., 111., 90, 112, 103, 74, 80, 88, 115, 101, 123, 105., 68, 79, 83., 64, 97, 82, 89, 85, 62, 93, 83, 66, 87, 69, 1, 58;  ВЪРЛА СТРЪН 6, 1, 3;  ГОРНО ДРАГИЧЕВО 173, 196, 204, 200;  ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ГОЛА МОГИЛА  ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КОПРИНЕНО ОРИЩЕ  ГРАНИТ 10, 2, 17, 15, 7, 3, 9, 21, 6, 13, 12, 8, 23, 5., 5, 14, 19;  ДОЛНО ДРАГИЧЕВО  ЗДРАВЕЦ 11, 3, 13, 10, 6, 12, 5, 9, 2, 21, 15, 19, 23, 1;  ИВАЙЛО 12, 16, 11, 5, 2, 7, 18, 3, 8, 1;  ИВАН ВАЗОВ 5, 1, 8, 3, 10, 2, 7, 5, 9, 11, 9 А;  КАЛИНИЦА 11., 44, 1, 11, 3, 5, 27, 29, 12, 9, 15, 7, 17;  КАМЕНИЦА 31, 23, 25;  КОКИЧЕ 7, 8, 5, 4, 2, 3;  КРАКРА 16, 19, 5, 33, 10, 18, 7, 9, .1, 13, 2, 12, 2., 11, 3, 1, 35А, 35, 34, 33, 39, 22, 21, 24Б., 24, 24Б, 41А, 41, 29, 27;  ЛЕБЕД 7, 3, 1, 12, 13, 14, 5, 11, 10, 9, 16, 6;  ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 6, 12;  ЛЮЛИН 70, 45, 7, 6, 64, 34, 22, 48, 12, 10, 3, 20, 62, 38, 54, 9, 2, 56, 36, 24, 26, 46, 34., 18, 32, 4, 16, 1, 28, 66, 58, 30, 14, 8;  МАГИСТРАЛА 1;  МАРИЯ ЛУИЗА 29., 15, 31, 1, 21, 16, 8, 12, 25, 33, 17, 29, 35, 24, 11, 10, 22, 13, 14;  МАХ.КРУШИТЕ ВИЛА;  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО КЪЩА, 386, ПАРЦЕЛ 502 КВ 429, ДЪРВОДЕЛНА;  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/АЛ ТАНЕВ 5;  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/БОРОВА ГОРА  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ВИЛИТЕ  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ГОЛА МОГИЛА  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КОПРИНЕНО ОРИЩЕ 8, КЪЩА;  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КРУШИТЕ  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/СЕЛИМИТЕ  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ЧЕРЕШИТЕ  МИНЗУХАР 2, 8, 3;  МИНЬОР 4, 8, 1, 10, 5А, 5, 2, 14, 6, 7, 3;  М.КОПРИНЕНО ОРИЩЕ ПИ 324  МРАМОР 6;  НИКОЛА ВАПЦАРОВ 1, 19, 39, 27, 24, 32, 22, 20, 47, 41, 33, 23, 45, 25, 43, 35, 37, 30, 31, 21, 28, 29, 17, 26, 7, 4, 3, 8, 20, 13, 16, 2, 18, 10, 6, 11, 15, 1, 5;  ОБОРИЩЕ 16, 7А, 10, 14, 11, 12, 7, 6, 1, 3, 4, 2;  ПАНАЙОТ ВОЛОВ 16, 4, 12, 7, 6, 3, 22, 8, 11, 1, 9, 10, 20, 5;  ПИ 020003  ПИ 1625, М.СЕРИМЕЖ  ПИРИН 35, 4., 15, 45, 12, 5, 39, 8, 17, 3, 7, 13, 2, 28, 4, 43, 10, 21, 6, 27, 23, 31, 33, 11, 29, 47, 9, 41, 41А, 1, 37;  РЕКАТА 3., 11, 3, 7, 4, 2, 9, 17, 19, 3, 13, 15;  РЕПУБЛИКА 23, 21, 11, 13, 17, 9, 1, 15, 7, 8, 2, 6, 4;  РИЛА 19, 27, 25А, 23, 13, 21, 17;  РОПОТАМО 9, 3, 5;  РУДАРСКА 14, 45., ПАВИЛИОН;  САВА АСЕНОВ 11, 2, 9, 7;  СЕРИМЕЖ  СРЕДОРЕК 3, 7, 3А, 14, 12, 8, 10, 4, 2, 6, 1, 2.;  УМИЩЕ 1, 3;  УПИ VIII-1426  ФИЗКУЛТУРНА 1, 6, 22, 8, 18, 5, 12, 2, 3, 20, 14, 4, 16;  ХРИСТО БОТЕВ 6;  ЧЕРНИ ВРЪХ 11, 5, 3, 2, 4, 1, 8;  ЯНТРА 10, 8, 22, 16, 24, 20, 12, 14, 10., 26, 18, 6;   ГЛ.ПЪТ Е-79, Е-79, ГЛ.ПЪТ Е79, 26, СЕЛСКА БАРА, Е-79;МАЛО БУЧИНО;  ЛЮЛИН/2-РА/ 1, 1, 1, 1, 1, 1;МЪРЧАЕВО;  10-ТА 1 УПИ 018018;ПЕРНИК;  БУЧИНСКИ ПЪТ 25.05.2018 09:30 – 10:00 ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи
СТАРО СЕЛО,  ОБЩ. РАДОМИР   VII-157 КВ.17  XXVІІ-XXVІІІ КВ.12  МАХ.ДУКОВА   КЪЩА 25.05.2018 09:15 – 16:00 ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи
ГОРНА ДИКАНЯ   X-1583 ,  КВ 195  ГОРНА ДИКАНЯ  МАХАЛА ДЖОРГОВИЦА  ПАРЦЕЛ ХІХ-1127,  КВ.116А  ПИ203  УПИ І-1517 КВ.211  УПИ Х-1306,  КВ.165   УПИ І,  КВ.115, КЪЩА, ВИЛА, МАХ“ДЖОРГОВИЦА, КЪЩА, ВИЛА, УПИ І-1456 КВ.200 С.ГОРНА ДИКАНЯ;ГЪЛЪБНИК;  КВ.25 УПИ XІІІ-353  УПИ VІІ-112, КВ.16  УПИ ХV-45,  КВ.6   ДО СЕЛСКАТА ЧЕШМА, ВИЛА, КЪЩА, 11-12, ВИЛА;ДОЛНА ДИКАНЯ;  884 КВ.67А И 67Б  926  XIII-755, КВ.47  ГАДЖОВА МАХАЛА  ГРАДИНИТЕ  КВ. 72,  УПИ V-955,  954  УПИ IV-838, КВ.62  УПИ IX=883 кв 67а  УПИ VII- 852,  854 КВ.65  УПИ XI-261,  КВ.40  УПИ XIII-990  УПИ ХIV-749,  КВ. 48  Х-260 КВ 40   МИЛЕВА МАХАЛА, ВИЛА, ГУСЕВА МАХАЛА, КЪЩА, ВИЛА, ВИЛА, ТП „ВИЛИТЕ“, КЪЩА, КЪЩА, СКЛАД, ПОД ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, КЪЩА, БУНГАЛО, ТП КАЛУГЕРИЦА;ДРЕН;  V-420 КВ.4  ВТОРА 4, 11, 9, 38, 32, 5, 13, 18, 20, 36, 7, 30, 22, 16, 42, 26, 28, 1, 3, 24, 40, 1, 22, 10, 60, 6, 4, 39, 46, 15, 48, 27, 1, 29, 43, 17, 56, 33, 50, 52, 41, 37, 58, 31, 44, 25, 21, 19, 23, 35, 60;  ДВАДЕСЕТ И ВТОРА 7, 8, 6, 9;  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА 1, 5, 4, 1, 3, 2;  ДВАДЕСЕТ И ОСМА 1, 3;  ДВАДЕСЕТ И ПЕТА 6;  ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 2, 10, 6;  ДВАДЕСЕТ И СЕДМА 3, 1;  ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 9, 5, 7, 23, 23, 21;  ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 8, 6, 13, 2, 3, 9;  ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА 3;  ДВАДЕСЕТА 3, 2, 6;  ДВАНАДЕСЕТА 3, 1, 4, 2, 5;  ДЕВЕТА 4, 2, 1;  ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТА 5, 4, 9, 2, 3, 7, 8, 1;  ДЕВЕТДЕСЕТ И ОСМА 1, 2, 9, 7, 3;  ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДМА 13, 1, 2, 5, 4, 9, 11;  ДЕВЕТДЕСЕТ И ТРЕТА 1;  ДЕВЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 5;  ДЕВЕТНАДЕСЕТА 5, 8, 6;  ДЕСЕТА 5, 29, 25, 23, 9, 7, 15, 19, 11, 21, 17, 3, 1, 13, 27;  ЕДИНАДЕСЕТА 18, 6, 12, 5, 9, 10, 2, 4, 7, 19, 6, 1, 14, 3, 13, 11, 8, 21;  МАХАЛА МАЛИ ДРЕН 5, КЪЩА, 10, 17, 41, 33, 8, 6, 5, 3, 11;  МАХАЛА ТАРЕИНА  М.ПОПОВА МАХАЛА  ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТА 9, 5, 7;  ОСЕМДЕСЕТ И ОСМА 2, 6, 3, 5;  ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТА 4;  ОСЕМДЕСЕТ И ПЪРВА 6, 10, 20, 4;  ОСЕМДЕСЕТ И ТРЕТА 3, 5, 8, 12;  ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 6, 3;  ОСЕМДЕСЕТ И ШЕСТА 23, 17, 10, 3, 13;  ОСЕМДЕСЕТА 2, 1;  ОСЕМНАДЕСЕТА 4, 4;  ОСМА 7, 1, 11, 14, 2, 8, 3, 6, 12, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 17, 20, 22, 9, 4, 26;  ПЕТА 6, 2, 4, 5;  ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА 2, 10;  ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТА 2, 9;  ПЕТДЕСЕТ И ОСМА 6, 8;  ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА 7, 6, 2;  ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА 3, 7;  ПЕТДЕСЕТ И СЕДМА 2, 6;  ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА 25, 29, 31, 11, 7, 5, 19;  ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 5, 6;  ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА 1, 5, 6, 1, 4, 3;  ПЕТНАДЕСЕТА 31, 26, 35, 25, 21, 27, 24, 17, 22, 15, 19, 5, 11, 2, 3, 1;  ПЪРВА 46, 50, 54, 32, 1, 20, 26, 6, 38, 23, 14, 13, 5, 10, 15, 11, 36, 34, 24, 28, 40, 17, 52, 22, 30, 19, 21, 2, 4, 25, 7, 18, 12, 42, 8, 32, 3, 1;  С.ДРЕН  СЕДЕМДЕСЕТ И ВТОРА 9;  СЕДЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТА 3, 4, 10, 6;  СЕДЕМДЕСЕТ И ОСМА 1, 4, 2;  СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТА 1;  СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДМА 3;  СЕДЕМДЕСЕТ И ТРЕТА 5, 3, 1;  СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 6, 1, 10, 8;  СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТА 4, 6;  СЕДЕМДЕСЕТА 2, 4;  СЕДЕМНАДЕСЕТА 1;  СЕДМА 18, 6, 1, 7, 4, 15, 17, 12, 10, 9, 13, 16, 11, 8, 19, 3, 2, 5;  СТО 2, 6, 4;  СТО И ВТОРА 7, 5, 1, 3;  СТО И ДЕВЕТА 6, 21, 1, 18;  СТО И ЕДИНАДЕСЕТА 2, 7;  СТО И ОСМА 8, 2;  СТО И ПЕТА 9, 12, 7, 10, 13, 14, 2, 8, 21, 11, 20, 19, 15, 18, 6, 4;  СТО И ПЕТНАДЕСЕТА 12, 24, 26, 20, 14, 28, 8, 4, 18, 10, 16, 2, 6, 4, 20;  СТО И ПЪРВА 5, 3, 1;  СТО И СЕДМА 4, 10, 21, 14, 3, 19, 17, 8, 7, 1, 15, 5, 2, 9, 23, 25, 6, 11, 16;  СТО И ТРЕТА 1, 5;  СТО И ТРИНАДЕСЕТА 6, 4, 2;  СТО И ЧЕТВЪРТА 1, 2, 6, 10, 5, 3, 9, 8, 11, 4, 7;  СТО И ШЕСТА 1, 4, 2, 8, 6;  ТРЕТА 9, 7;  ТРИДЕСЕТ И ВТОРА 3, 1;  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА 1, 3, 5, 1;  ТРИДЕСЕТ И ОСМА 4, 1, 2, 12;  ТРИДЕСЕТ И ПЕТА 2;  ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА 1;  ТРИДЕСЕТ И СЕДМА 6, 2, 1, 7, 9, 3;  ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 16, 9, 15, 10, 6, 2;  ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА 12, 1, 4;  ТРИДЕСЕТА 18, 20, 7, 2, 4, 5, 3, 1, 1;  ТРИНАДЕСЕТА 8, 114, 17, 5, 6, 2, 11, 9, 4, 15, 1, 7, 3;  ХЕЙЗЕЛ МАЙНЕР  ЧЕТВЪРТА 89, 93, 67, 61, 57, 62, 58, 99, 81, 65, 56, 69, 97, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 64, 77, 111, 79, 71, 54, 83, 105, 75, 109, 73, 87, 95, 63, 103, 18, 4;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА 14, 12, 7, 3;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА 7;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА 4;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА 18, 5, 16, 29, 25;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА 9, 1, 7;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА 5, 7, 3, 1, 14;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА 8, 1, 14;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 14, 16, 22;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА 3, 2, 5, 7;  ЧЕТИРИДЕСЕТА 23, 26, 24, 37, 28, 27, 29, 19, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 22;  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 5, 2, 3, 1;  ШЕСТА 20, 11, 9, 1, 5, 3, 7;  ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРА 4;  ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТА 2;  ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТА 7, 9;  ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВА 4, 1, 6;  ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМА 3, 5, 1;  ШЕСТДЕСЕТ И ТРЕТА 5, 2;  ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 10, 1, 9, 5;  ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТА 5, 7, 66;  ШЕСТДЕСЕТА 2, 10, 4, 2, 3;  ШЕСТНАДЕСЕТА 4, 1, 2, 5, 7, 3;   3, КЪЩА;СТАРО СЕЛО,  ОБЩ. РАДОМИР;  VII-157 КВ.17  XXVІІ-XXVІІІ КВ.12  МАХ.ДУКОВА   КЪЩА;СТУДЕНА,  ОБЩ. ПЕРНИК;  ПИ 000307,  НАХОДИЩЕ СТУДЕНА  АЛЕН МАК  БАБА ТОНКА 4, 6, 3, 5, 9, 11, 7;  БАРБЕШ ВОЕНЕН БЛОК, 8, 9, 5, 7, 14, 1, 3;  БИСТРИЦА 5, 2, 1, 6, 4;  БОРОВЕЦ  ВАРДАР 5, 4, 6, 2, 3, 1, 10, 8;  ВЪРШЕЦ 7, 2, 5, 8, 4, 3, 6;  ГОЛО БЪРДО 9, 10, 3, 8, 14, 11, 1, 2, 15, 5, 13, 4, 6, 7, 2;  ЕРМА 1, 6, 4;  ЗЕМЛИЩЕ МКТП ЩРАБАГ  ИВАН ВАЗОВ 6, 4, 1, 8, 2, 3;  ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ С.СТУДЕНА КАРИЕРА  КАРАЖИНЕЦ 4, 2, 11, 3, 13А, ВИЛА, 65, 13Б, 39, 1, 56, 7, 6, 28 КЪЩА, 19, 8, 26, 5;  МАХ.КАШОВА  МАХ.РУЛЕВА 10, 9, 1, 7, 4, 5, 3, 11;  МЕСТН.КАРАЖИНЕЦ/И.Р./ 15, 29;  ПРОСТОР 8А, 6, 8, 2, 4, 10, 5, 1, 9, 7;  РАЗСАДНИКА 1, 3, 2, 4;  РИЛА 2;  РОДОПИ 3, 2, 7, 6, 1, 5;  РОПОТАМО 4, 9, 3, 1, 7, 2;  РУЛЕВА 8, 2, 4, 1А, 2А;  СИНИТЕ ВЪЛНИ 4, 2;  СТАРИЯ ПЛОЩАД 8, 5, 2, 1, 4, 3, 6;  СТРУМА 34, 40, 36, 26;  ХРИСТО БОТЕВ 205, 201, 119А, 258, 240, 252, 203, 207, 256, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 250, 254, 215, 227, .264 ВОЕНЕН БЛОК, 229, 270, 225, 223, 235, 260, 262, 268, 231, 264, 237, 264 ВОЕНЕН БЛОК, 266, 264 ВОЕН.БЛ. -СТЪЛБИ, 264, 221, 239;   2, ВОЕН.БЛ.-ВЕНТИЛАТОР, ВОЕНЕН БЛОК-ВЕНТИЛАТОР, ВОЕНЕН БЛОК;ЧУКОВЕЦ,  ОБЩ. РАДОМИР 25.05.2018 15:00 – 16:00 ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи
ГОРНА ДИКАНЯ   X-1583 ,  КВ 195  ГОРНА ДИКАНЯ  МАХАЛА ДЖОРГОВИЦА  ПАРЦЕЛ ХІХ-1127,  КВ.116А  ПИ203  УПИ І-1517 КВ.211  УПИ Х-1306,  КВ.165   УПИ І,  КВ.115, КЪЩА, ВИЛА, МАХ“ДЖОРГОВИЦА, КЪЩА, ВИЛА, УПИ І-1456 КВ.200 С.ГОРНА ДИКАНЯ;ГЪЛЪБНИК;  КВ.25 УПИ XІІІ-353  УПИ VІІ-112, КВ.16  УПИ ХV-45,  КВ.6   ДО СЕЛСКАТА ЧЕШМА, ВИЛА, КЪЩА, 11-12, ВИЛА;ДОЛНА ДИКАНЯ;  884 КВ.67А И 67Б  926  XIII-755, КВ.47  ГАДЖОВА МАХАЛА  ГРАДИНИТЕ  КВ. 72,  УПИ V-955,  954  УПИ IV-838, КВ.62  УПИ IX=883 кв 67а  УПИ VII- 852,  854 КВ.65  УПИ XI-261,  КВ.40  УПИ XIII-990  УПИ ХIV-749,  КВ. 48  Х-260 КВ 40   МИЛЕВА МАХАЛА, ВИЛА, ГУСЕВА МАХАЛА, КЪЩА, ВИЛА, ВИЛА, ТП „ВИЛИТЕ“, КЪЩА, КЪЩА, СКЛАД, ПОД ЯЗОВИРНАТА СТЕНА, КЪЩА, БУНГАЛО, ТП КАЛУГЕРИЦА;ДРЕН;  V-420 КВ.4  ВТОРА 4, 11, 9, 38, 32, 5, 13, 18, 20, 36, 7, 30, 22, 16, 42, 26, 28, 1, 3, 24, 40, 1, 22, 10, 60, 6, 4, 39, 46, 15, 48, 27, 1, 29, 43, 17, 56, 33, 50, 52, 41, 37, 58, 31, 44, 25, 21, 19, 23, 35, 60;  ДВАДЕСЕТ И ВТОРА 7, 8, 6, 9;  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА 1, 5, 4, 1, 3, 2;  ДВАДЕСЕТ И ОСМА 1, 3;  ДВАДЕСЕТ И ПЕТА 6;  ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 2, 10, 6;  ДВАДЕСЕТ И СЕДМА 3, 1;  ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 9, 5, 7, 23, 23, 21;  ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 8, 6, 13, 2, 3, 9;  ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА 3;  ДВАДЕСЕТА 3, 2, 6;  ДВАНАДЕСЕТА 3, 1, 4, 2, 5;  ДЕВЕТА 4, 2, 1;  ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТА 5, 4, 9, 2, 3, 7, 8, 1;  ДЕВЕТДЕСЕТ И ОСМА 1, 2, 9, 7, 3;  ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДМА 13, 1, 2, 5, 4, 9, 11;  ДЕВЕТДЕСЕТ И ТРЕТА 1;  ДЕВЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 5;  ДЕВЕТНАДЕСЕТА 5, 8, 6;  ДЕСЕТА 5, 29, 25, 23, 9, 7, 15, 19, 11, 21, 17, 3, 1, 13, 27;  ЕДИНАДЕСЕТА 18, 6, 12, 5, 9, 10, 2, 4, 7, 19, 6, 1, 14, 3, 13, 11, 8, 21;  МАХАЛА МАЛИ ДРЕН 5, КЪЩА, 10, 17, 41, 33, 8, 6, 5, 3, 11;  МАХАЛА ТАРЕИНА  М.ПОПОВА МАХАЛА  ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТА 9, 5, 7;  ОСЕМДЕСЕТ И ОСМА 2, 6, 3, 5;  ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТА 4;  ОСЕМДЕСЕТ И ПЪРВА 6, 10, 20, 4;  ОСЕМДЕСЕТ И ТРЕТА 3, 5, 8, 12;  ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 6, 3;  ОСЕМДЕСЕТ И ШЕСТА 23, 17, 10, 3, 13;  ОСЕМДЕСЕТА 2, 1;  ОСЕМНАДЕСЕТА 4, 4;  ОСМА 7, 1, 11, 14, 2, 8, 3, 6, 12, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 17, 20, 22, 9, 4, 26;  ПЕТА 6, 2, 4, 5;  ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА 2, 10;  ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТА 2, 9;  ПЕТДЕСЕТ И ОСМА 6, 8;  ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА 7, 6, 2;  ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА 3, 7;  ПЕТДЕСЕТ И СЕДМА 2, 6;  ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА 25, 29, 31, 11, 7, 5, 19;  ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 5, 6;  ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА 1, 5, 6, 1, 4, 3;  ПЕТНАДЕСЕТА 31, 26, 35, 25, 21, 27, 24, 17, 22, 15, 19, 5, 11, 2, 3, 1;  ПЪРВА 46, 50, 54, 32, 1, 20, 26, 6, 38, 23, 14, 13, 5, 10, 15, 11, 36, 34, 24, 28, 40, 17, 52, 22, 30, 19, 21, 2, 4, 25, 7, 18, 12, 42, 8, 32, 3, 1;  С.ДРЕН  СЕДЕМДЕСЕТ И ВТОРА 9;  СЕДЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТА 3, 4, 10, 6;  СЕДЕМДЕСЕТ И ОСМА 1, 4, 2;  СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТА 1;  СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДМА 3;  СЕДЕМДЕСЕТ И ТРЕТА 5, 3, 1;  СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 6, 1, 10, 8;  СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТА 4, 6;  СЕДЕМДЕСЕТА 2, 4;  СЕДЕМНАДЕСЕТА 1;  СЕДМА 18, 6, 1, 7, 4, 15, 17, 12, 10, 9, 13, 16, 11, 8, 19, 3, 2, 5;  СТО 2, 6, 4;  СТО И ВТОРА 7, 5, 1, 3;  СТО И ДЕВЕТА 6, 21, 1, 18;  СТО И ЕДИНАДЕСЕТА 2, 7;  СТО И ОСМА 8, 2;  СТО И ПЕТА 9, 12, 7, 10, 13, 14, 2, 8, 21, 11, 20, 19, 15, 18, 6, 4;  СТО И ПЕТНАДЕСЕТА 12, 24, 26, 20, 14, 28, 8, 4, 18, 10, 16, 2, 6, 4, 20;  СТО И ПЪРВА 5, 3, 1;  СТО И СЕДМА 4, 10, 21, 14, 3, 19, 17, 8, 7, 1, 15, 5, 2, 9, 23, 25, 6, 11, 16;  СТО И ТРЕТА 1, 5;  СТО И ТРИНАДЕСЕТА 6, 4, 2;  СТО И ЧЕТВЪРТА 1, 2, 6, 10, 5, 3, 9, 8, 11, 4, 7;  СТО И ШЕСТА 1, 4, 2, 8, 6;  ТРЕТА 9, 7;  ТРИДЕСЕТ И ВТОРА 3, 1;  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА 1, 3, 5, 1;  ТРИДЕСЕТ И ОСМА 4, 1, 2, 12;  ТРИДЕСЕТ И ПЕТА 2;  ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА 1;  ТРИДЕСЕТ И СЕДМА 6, 2, 1, 7, 9, 3;  ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 16, 9, 15, 10, 6, 2;  ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА 12, 1, 4;  ТРИДЕСЕТА 18, 20, 7, 2, 4, 5, 3, 1, 1;  ТРИНАДЕСЕТА 8, 114, 17, 5, 6, 2, 11, 9, 4, 15, 1, 7, 3;  ХЕЙЗЕЛ МАЙНЕР  ЧЕТВЪРТА 89, 93, 67, 61, 57, 62, 58, 99, 81, 65, 56, 69, 97, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 64, 77, 111, 79, 71, 54, 83, 105, 75, 109, 73, 87, 95, 63, 103, 18, 4;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА 14, 12, 7, 3;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА 7;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА 4;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА 18, 5, 16, 29, 25;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА 9, 1, 7;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА 5, 7, 3, 1, 14;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА 8, 1, 14;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 14, 16, 22;  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА 3, 2, 5, 7;  ЧЕТИРИДЕСЕТА 23, 26, 24, 37, 28, 27, 29, 19, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 22;  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 5, 2, 3, 1;  ШЕСТА 20, 11, 9, 1, 5, 3, 7;  ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРА 4;  ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТА 2;  ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТА 7, 9;  ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВА 4, 1, 6;  ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМА 3, 5, 1;  ШЕСТДЕСЕТ И ТРЕТА 5, 2;  ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 10, 1, 9, 5;  ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТА 5, 7, 66;  ШЕСТДЕСЕТА 2, 10, 4, 2, 3;  ШЕСТНАДЕСЕТА 4, 1, 2, 5, 7, 3;   3, КЪЩА;СТАРО СЕЛО,  ОБЩ. РАДОМИР;  VII-157 КВ.17  XXVІІ-XXVІІІ КВ.12  МАХ.ДУКОВА   КЪЩА;СТУДЕНА,  ОБЩ. ПЕРНИК;  ПИ 000307,  НАХОДИЩЕ СТУДЕНА  АЛЕН МАК  БАБА ТОНКА 4, 6, 3, 5, 9, 11, 7;  БАРБЕШ ВОЕНЕН БЛОК, 8, 9, 5, 7, 14, 1, 3;  БИСТРИЦА 5, 2, 1, 6, 4;  БОРОВЕЦ  ВАРДАР 5, 4, 6, 2, 3, 1, 10, 8;  ВЪРШЕЦ 7, 2, 5, 8, 4, 3, 6;  ГОЛО БЪРДО 9, 10, 3, 8, 14, 11, 1, 2, 15, 5, 13, 4, 6, 7, 2;  ЕРМА 1, 6, 4;  ЗЕМЛИЩЕ МКТП ЩРАБАГ  ИВАН ВАЗОВ 6, 4, 1, 8, 2, 3;  ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ С.СТУДЕНА КАРИЕРА  КАРАЖИНЕЦ 4, 2, 11, 3, 13А, ВИЛА, 65, 13Б, 39, 1, 56, 7, 6, 28 КЪЩА, 19, 8, 26, 5;  МАХ.КАШОВА  МАХ.РУЛЕВА 10, 9, 1, 7, 4, 5, 3, 11;  МЕСТН.КАРАЖИНЕЦ/И.Р./ 15, 29;  ПРОСТОР 8А, 6, 8, 2, 4, 10, 5, 1, 9, 7;  РАЗСАДНИКА 1, 3, 2, 4;  РИЛА 2;  РОДОПИ 3, 2, 7, 6, 1, 5;  РОПОТАМО 4, 9, 3, 1, 7, 2;  РУЛЕВА 8, 2, 4, 1А, 2А;  СИНИТЕ ВЪЛНИ 4, 2;  СТАРИЯ ПЛОЩАД 8, 5, 2, 1, 4, 3, 6;  СТРУМА 34, 40, 36, 26;  ХРИСТО БОТЕВ 205, 201, 119А, 258, 240, 252, 203, 207, 256, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 250, 254, 215, 227, .264 ВОЕНЕН БЛОК, 229, 270, 225, 223, 235, 260, 262, 268, 231, 264, 237, 264 ВОЕНЕН БЛОК, 266, 264 ВОЕН.БЛ. -СТЪЛБИ, 264, 221, 239;   2, ВОЕН.БЛ.-ВЕНТИЛАТОР, ВОЕНЕН БЛОК-ВЕНТИЛАТОР, ВОЕНЕН БЛОК;ЧУКОВЕЦ,  ОБЩ. РАДОМИР 25.05.2018 09:15 – 09:45 ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи
ДРАГИЧЕВО   V-14, КВ.83  VІІ-555 КВ.80  АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ 19, 25, 20, 31, 31А, 21, 302, 26, 16, 14, 12, 13, 50, 29 КЪЩА, 6, 10, 5, 14;  АЛЕКСАНДЪР ТАНЕВ 6А;  БОР 4, 12, 6, 2, 4А, МЕСТНОСТ „ЧЕРЕШИТЕ“, 8, 3;  ВЛАДАЙСКА КЪЩА, 1, 11, 2, 9, 19, 7, 13, 5;  ВЪЗРАЖДАНЕ 143, 169, 194, 184, 183, 210А, 202, 198, 1, 161, 182, 26, 157, 167, 130, 145, 188, 151, 138, 132Б, 142, 186, 169, 143, 167., 153, 180, 147, М/У ГОР. ИДОЛ. ДРАГИЧЕВО, 149, 155, 164 КЪЩА, 168, 192, 159, 162., 165, 143А, 163, 140, 122, 225, 184, 190, 166 КЪЩА, 141, 178, 132, 231, 148, 128, 144;  ВЪРЛА СТРЪН 6, 1, 3;  ГОРНО ДРАГИЧЕВО 173, 196, 204, 200;  ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ГОЛА МОГИЛА  ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КОПРИНЕНО ОРИЩЕ  ГРАНИТ 10, 2, 17, 15, 7, 3, 9, 21, 6, 13, 12, 8, 23, 5., 5, 14, 19;  ЗДРАВЕЦ 11, 3, 13, 10, 6, 12, 5, 9, 2, 21, 15, 19, 23, 1;  ИВАЙЛО 12, 16, 11, 5, 2, 7, 18, 3, 8, 1;  ЛЕБЕД 7, 3, 1, 12, 13, 14, 5, 11, 10, 9, 16, 6;  МАХ.КРУШИТЕ ВИЛА;  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО КЪЩА, 386, ПАРЦЕЛ 502 КВ 429, ДЪРВОДЕЛНА;  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/АЛ ТАНЕВ 5;  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/БОРОВА ГОРА  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ВИЛИТЕ  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ГОЛА МОГИЛА  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КОПРИНЕНО ОРИЩЕ 8, КЪЩА;  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КРУШИТЕ  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/СЕЛИМИТЕ  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ЧЕРЕШИТЕ  МИНЗУХАР 2, 8, 3;  М.КОПРИНЕНО ОРИЩЕ ПИ 324  МРАМОР 6;  ОБОРИЩЕ 6;  ПАНАЙОТ ВОЛОВ 16, 4, 12, 7, 6, 3, 22, 8, 11, 1, 9, 10, 20, 5;  ПИ 020003  ПИ 1625, М.СЕРИМЕЖ  РЕКАТА 3., 11, 3, 7, 4, 2, 9, 17, 19, 3, 13, 15;  РЕПУБЛИКА 2, 6, 4;  САВА АСЕНОВ 11, 2, 9, 7;  СЕРИМЕЖ   26;МЪРЧАЕВО;  10-ТА 1 УПИ 018018 25.05.2018 09:30 – 14:00 ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи
ГОЛЕМО БУЧИНО   БАЧОВА МАХАЛА  ВИТОША 7;  ДАСКАЛА 4, 6, 2;  ДЪБРАВА 15, 7;  КЕДЪР 2;  КОКИЧЕ 3;  КРАКРА 8, 24, .43, 19;  ЛЮЛИН 33;  НАРЦИС 2А;  РЕПУБЛИКА 38, 6, 28;  СОФИЯ 1А, 28, 4;  СТРУМА 21, 15;  УПИ XXIV кв. 39  ЯЛАНДЖИЙСКА  ЯСЕН 4, 2;   12, КЪЩА, 5, 256, ПИ 042002  М. МАНАСТИРА, 5, 49, 58, 56, 51, 50;ДРАГИЧЕВО;  V-14, КВ.83  VІІ-555 КВ.80  АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ 19, 25, 20, 31, 31А, 21, 302, 26, 16, 14, 12, 13, 50, 29 КЪЩА, 6, 10, 5, 14;  АЛЕКСАНДЪР ТАНЕВ 6А;  БАЙКАЛ 10, 16, 1, 13, 14, 12, 8;  БОР 4, 12, 6, 2, 4А, МЕСТНОСТ „ЧЕРЕШИТЕ“, 8, 3;  ВАСИЛ АПРИЛОВ 8Д, 7, 1, 50, 9, 11, 8, 3, 4, 2, 13, 5, 16, 14, 20, 25, 27, 12, 10., 31, 35, 33, 8, 22, 17, 18, 23, 21, 15, 29, 24, 10;  ВАСИЛ ЛЕВСКИ 13, 1, 6, 14, 5, 12, 17, 7, 19, 15, 21, 8, 4, 9, 2, 16, 10, 27, 26, 34, 42, 52, 40, 38, 44, 58, 59, 22, 36, 23, 20, 48, 50, 29, 30;  ВИТОША 7, 15, 11А, 5, 11, 13, 1, 3;  ВЛАДАЙСКА КЪЩА, 1, 11, 2, 9, 19, 7, 13, 5;  ВЪЗРАЖДАНЕ 67, 57, 49, 26, 45, 49 А, 54, 30, 28, 61, 38, 42, 34, 50, 40, 59, 63, 47, 44, 32, 53, 55, 24, 43, 48, 52, 183, 210А, 202, 198, 1, 161, 182, 26, 157, 167, 130, 145, 188, 151, 138, 132Б, 142, 186, 169, 143, 167., 153, 180, 147, М/У ГОР. ИДОЛ. ДРАГИЧЕВО, 149, 155, 164 КЪЩА, 168, 192, 159, 162., 165, 143А, 163, 140, 122, 225, 184, 190, 166 КЪЩА, 141, 178, 132, 231, 148, 128, 144, 143, 169, 194, 184, 118, 94, 100, 104, 70, 108, 116, 129, 86, 96, 139, 114, 92, 131, 102, 127, 125, 84, 119, 109, 107, 137, 135, 113, 98, 133, 110, 106, 111, 41, 82, 120, 78, 105, 109., 111., 90, 112, 103, 74, 80, 88, 115, 101, 123, 105., 68, 79, 83., 64, 97, 82, 89, 85, 62, 93, 83, 66, 87, 69, 1, 58;  ВЪРЛА СТРЪН 6, 1, 3;  ГОРНО ДРАГИЧЕВО 173, 196, 204, 200;  ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ГОЛА МОГИЛА  ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КОПРИНЕНО ОРИЩЕ  ГРАНИТ 10, 2, 17, 15, 7, 3, 9, 21, 6, 13, 12, 8, 23, 5., 5, 14, 19;  ДОЛНО ДРАГИЧЕВО  ЗДРАВЕЦ 11, 3, 13, 10, 6, 12, 5, 9, 2, 21, 15, 19, 23, 1;  ИВАЙЛО 12, 16, 11, 5, 2, 7, 18, 3, 8, 1;  ИВАН ВАЗОВ 5, 1, 8, 3, 10, 2, 7, 5, 9, 11, 9 А;  КАЛИНИЦА 11., 44, 1, 11, 3, 5, 27, 29, 12, 9, 15, 7, 17;  КАМЕНИЦА 31, 23, 25;  КОКИЧЕ 7, 8, 5, 4, 2, 3;  КРАКРА 16, 19, 5, 33, 10, 18, 7, 9, .1, 13, 2, 12, 2., 11, 3, 1, 35А, 35, 34, 33, 39, 22, 21, 24Б., 24, 24Б, 41А, 41, 29, 27;  ЛЕБЕД 7, 3, 1, 12, 13, 14, 5, 11, 10, 9, 16, 6;  ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 6, 12;  ЛЮЛИН 70, 45, 7, 6, 64, 34, 22, 48, 12, 10, 3, 20, 62, 38, 54, 9, 2, 56, 36, 24, 26, 46, 34., 18, 32, 4, 16, 1, 28, 66, 58, 30, 14, 8;  МАГИСТРАЛА 1;  МАРИЯ ЛУИЗА 29., 15, 31, 1, 21, 16, 8, 12, 25, 33, 17, 29, 35, 24, 11, 10, 22, 13, 14;  МАХ.КРУШИТЕ ВИЛА;  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО КЪЩА, 386, ПАРЦЕЛ 502 КВ 429, ДЪРВОДЕЛНА;  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/АЛ ТАНЕВ 5;  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/БОРОВА ГОРА  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ВИЛИТЕ  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ГОЛА МОГИЛА  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КОПРИНЕНО ОРИЩЕ 8, КЪЩА;  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КРУШИТЕ  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/СЕЛИМИТЕ  МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ЧЕРЕШИТЕ  МИНЗУХАР 2, 8, 3;  МИНЬОР 4, 8, 1, 10, 5А, 5, 2, 14, 6, 7, 3;  М.КОПРИНЕНО ОРИЩЕ ПИ 324  МРАМОР 6;  НИКОЛА ВАПЦАРОВ 1, 19, 39, 27, 24, 32, 22, 20, 47, 41, 33, 23, 45, 25, 43, 35, 37, 30, 31, 21, 28, 29, 17, 26, 7, 4, 3, 8, 20, 13, 16, 2, 18, 10, 6, 11, 15, 1, 5;  ОБОРИЩЕ 16, 7А, 10, 14, 11, 12, 7, 6, 1, 3, 4, 2;  ПАНАЙОТ ВОЛОВ 16, 4, 12, 7, 6, 3, 22, 8, 11, 1, 9, 10, 20, 5;  ПИ 020003  ПИ 1625, М.СЕРИМЕЖ  ПИРИН 35, 4., 15, 45, 12, 5, 39, 8, 17, 3, 7, 13, 2, 28, 4, 43, 10, 21, 6, 27, 23, 31, 33, 11, 29, 47, 9, 41, 41А, 1, 37;  РЕКАТА 3., 11, 3, 7, 4, 2, 9, 17, 19, 3, 13, 15;  РЕПУБЛИКА 23, 21, 11, 13, 17, 9, 1, 15, 7, 8, 2, 6, 4;  РИЛА 19, 27, 25А, 23, 13, 21, 17;  РОПОТАМО 9, 3, 5;  РУДАРСКА 14, 45., ПАВИЛИОН;  САВА АСЕНОВ 11, 2, 9, 7;  СЕРИМЕЖ  СРЕДОРЕК 3, 7, 3А, 14, 12, 8, 10, 4, 2, 6, 1, 2.;  УМИЩЕ 1, 3;  УПИ VIII-1426  ФИЗКУЛТУРНА 1, 6, 22, 8, 18, 5, 12, 2, 3, 20, 14, 4, 16;  ХРИСТО БОТЕВ 6;  ЧЕРНИ ВРЪХ 11, 5, 3, 2, 4, 1, 8;  ЯНТРА 10, 8, 22, 16, 24, 20, 12, 14, 10., 26, 18, 6;   ГЛ.ПЪТ Е-79, Е-79, ГЛ.ПЪТ Е79, 26, СЕЛСКА БАРА, Е-79;МАЛО БУЧИНО;  ЛЮЛИН/2-РА/ 1, 1, 1, 1, 1, 1;МЪРЧАЕВО;  10-ТА 1 УПИ 018018;ПЕРНИК;  БУЧИНСКИ ПЪТ 25.05.2018 13:00 – 14:00 ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи
Община Радомир
КОШАРИТЕ  КЪША 21.05.2018 09:30 – 12:00 ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Профилактика на съоръжения
ВЛАДИМИР   ПИ 149 КВ, 14   КЪЩА, ВИЛА;ДОЛНА ДИКАНЯ;;ДОЛНИ РАКОВЕЦ;  КВ.22, УПИ Х-206  М-СТ БАНЯТА ,  УПИ XI-306  П-Л ІХ-428,  КВ.27  УПИ 1-167  КВ.11  УПИ ІІ-26  УПИ ХІ-34,  КВ.1  ;ДРУГАН;  VІ-485, КВ. 45  ЧАЧУЛОВА МАХАЛА   КЪЩА, ЧАКЪРОВА МАХАЛА, ВИЛА;КОНДОФРЕЙ;  общ.РАДОМИР   КЪЩА;РАДОМИР;  АНТИМ I 9, 2;  АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 52, 46 КЪЩА, 25, 47, 42 КЪЩА, 20;  БОЖУР 5;  ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 8;  ВЪРБА 4, УЧИЛИЩЕ, БАРАКА, 18 „САМАРСКО ЗНАМЕ, КЪЩА, 37, 12, 17, КЪЩА, СГРАДА, 1, КЪЩА;  ГЕН. СТОЛЕТОВ 15, 3, 10 КЪЩА;  ДЕТЕЛИНА 4;  ДРАВА 6;  ЕДЕЛВАЙС 17 КЪЩА, 10, 7, 12, 2;  ЗДРАВЕЦ 9;  ИВАН ГЕОРГИЕВ 3, 14;  ИВАН СОКОЛОВ 8, 33, 16, 28, 59, 12, 5, 46, 38;  ИГЛИКА 13;  ИЛЬО ВОЙВОДА 5, 36, 13;  КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 3;  КОКИЧЕ 14, 3, 1 ФУРГОН;  КОСТА МИЛАНОВ КЪЩА, 2, 11 КЪЩА;  МАХ.ГЬОРЕВА  ОПЪЛЧЕНСКА 9;  РАЙКО ДАСКАЛОВ 3, 111, 107 КВ.ВЪРБА;  РАЙНА КНЯГИНЯ 12;  РОЗА 12, 26;  САМАРСКО ЗНАМЕ 18;  СОБОЛЧ 7, 5;  СТАНКО КОСОВСКИ 7 КЪЩА;  ТРЕТИ МАРТ ЧИТАЛИЩЕ, КИНО, К И Н О;  ХАН ОМУРТАГ 5, 13, 2, 8, 1, 3;   0;СТЕФАНОВО,  ОБЩ. РАДОМИР;  МАХ.ГОРНИ РАКОВЕЦ КЪЩА, УПИ XV-158, КЪЩА, ВИЛА;  МАХ.ЕГРЕЦИТЕ КЪЩА, КЪЩА, КЪЩА, ВИЛА, ФУРГОН, КЪЩА;  УПИ ІX-1083, 1084;ЧЕРВЕНА МОГИЛА 22.05.2018 10:45 – 11:30 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на защити и автоматики
ВЛАДИМИР   ПИ 149 КВ, 14   КЪЩА, ВИЛА;ДОЛНА ДИКАНЯ;;ДРУГАН;  VІ-485, КВ. 45  ЧАЧУЛОВА МАХАЛА   КЪЩА, ЧАКЪРОВА МАХАЛА, ВИЛА;СТЕФАНОВО,  ОБЩ. РАДОМИР;  МАХ.ГОРНИ РАКОВЕЦ КЪЩА, ВИЛА;  МАХ.ЕГРЕЦИТЕ КЪЩА, КЪЩА, КЪЩА, ВИЛА, ФУРГОН, КЪЩА;  УПИ ІX-1083, 1084;ЧЕРВЕНА МОГИЛА 22.05.2018 09:30 – 09:45 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на защити и автоматики
ВЛАДИМИР   ПИ 149 КВ, 14   КЪЩА, ВИЛА;ДОЛНА ДИКАНЯ;;ДРУГАН;  VІ-485, КВ. 45  ЧАЧУЛОВА МАХАЛА   КЪЩА, ЧАКЪРОВА МАХАЛА, ВИЛА;СТЕФАНОВО,  ОБЩ. РАДОМИР;  МАХ.ГОРНИ РАКОВЕЦ КЪЩА, ВИЛА;  МАХ.ЕГРЕЦИТЕ КЪЩА, КЪЩА, КЪЩА, ВИЛА, ФУРГОН, КЪЩА;  УПИ ІX-1083, 1084;ЧЕРВЕНА МОГИЛА 22.05.2018 09:30 – 11:30 ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на защити и автоматики
БАТАНОВЦИ   3ТИ МАРТ 64, 66;  6ТИ СЕПТЕМВРИ 7;  АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 49, 55, 80, 41, 64, 37, 76, 84, 45, 53, 66, 43, 86, 82, 78, 47, 74, 39, 70, 31, 33, 72;  БОРОВА 6, 4, 24, 8, 17, 9, 6А, 10, 16, 20, 1, 12, 19, 3, 7, 14, 5, 11, 13, 22;  БУШЛЯК  ВЕРГИЛ ВАКЛИНОВ 2, 5, 1, 7, 3;  ВИТОША 8, 4, 2, 6;  ГОЛО БЪРДО 10, 4, 14, 6;  ГРАОВО 99, 97, 101, 105, 93, 95, 103, 107, 91;  ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА 19, 11;  ИВАН ВАЗОВ 4, 6, 1, 5, 2, 3, 9;  ИЛИНДЕН 17, 4, 8, 53, 11, 5, 22, 1, 10, 20, 13, 2, 16, 6, 15, 18, 3;  КНЯЗ БОРИС I 30, 17, 1, 20, 15., 18, 3, 9, 12, 22, 5А., 34, 4, 24, 8, 7, 15, 32, 28, 19, 10, 5, 26, 16, 14;  КОСТА ТРИЧКОВ 31, 45, 29., 33, 34, 42, 51, 50, 43, 52, 26, 49, 40, 35, 27., 47, 38, 37, 28, 41, 29, 30, 32, 36;  ЛОЗАН РАНГЕЛОВ 1;  МАХАЛА АНДРЕЙНА  МАХАЛА АНДРОНОВА  МАХАЛА ТРИЧКОВА 73;  МАХ.КАБРАНОВИ 14, 27, 4, 16, 20, 10, 7, 12, 22, 13, 5, 3, 11, 2, 25, 17А, 1, 6, 15, 23, 21, 9, 8, 26, 17;  МАХ.ЯШАРСКА 2, 6;  МЛАДОСТ 6, 8, 4, 10, 2, 1;  ПАНАЙОТ ВОЛОВ 7., 8, 3, 5, 7А, 7, 4;  ПЧЕЛА 3, 7, 9, 11, 1;  РЕПУБЛИКА 18, 23., 3, 21, 9, 17, 10, 11, 17А, 14, 20, 15, 23, 8, 16, 2, 12, 22, 6, 7, 13, 19;  СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 51, 65, 49;  СРЕДОРЕК  СТАРА ПЛАНИНА 12, 6, 7, 14, 5, 10;  СТАРО СЕЛО 15, 18, 14, 12, 16, 19, 20, 21, 11, 17, 15А, 13;  СТРУМА 1, 11, 5, 4;  ФИЗКУЛТУРНА 15, 13, 14, 19, 1, 5, 11;   ДВОРА НА ТКЗС;БОРНАРЕВО;  УПИИ I-066007 КВ.66   ВИЛА, КВ.МОМКОВА;КОПАНИЦА;;ЛЕСКОВЕЦ,  ОБЩ. ПЕРНИК;  БИВШО ТКЗС  ;ПЕРНИК;  ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА 15А, 17;ПЛАНИНИЦА,  ОБЩ. ПЕРНИК;  П-Л ХХІІ,  КВ.14  УПИ I-108,  КВ.1;РАДОМИР;  МАХ.АРБАНАС;ЧЕРНА ГОРА,  ОБЩ. ПЕРНИК;  ГЕОРГИ РАКОВСКИ 50, 31, 53, 30А, 8, 22, 9, 13, 5, 61, 58, 36, 25, 4, 19, 51, 29, 56, 33, 21, 32, 55, 28, 20, 16, 45, 40, 48, 68, 18, 54, 27, 15, 6, 24, 59, 62, 34, 35, 11, 64, 3, 52, 12, 1, 30, 26, 66, 46;  ЕДЕЛВАЙС 4, 1, 3;  ИЗВОР 4, 2, 3;  КАРАВАНСКИ ПЪТ 6, 10, 2, 5, 15, 4, 7, 8, 3;  КИТКА 7, 8, 3, 9, 4, 6;  ЛЕСКОВСКИ ПЪТ 13, 9, 7, 19, 37, 30, 34, 1, 35, 5, 21, 15, 17, 3, 27, 39, СТОПАНСКИ ДВОР, 33, 16, 41;  МАГЮШНИЦА 6, 2, 4, 1;  МАХ.ВАКЛИНОВИ 1, 6, 2;  МАХ.ДИМЕВИ 4, 5, 13, 15, 10, 9, 12, 8, 22, 6, 20, 2, 11;  МАХ.КЮРЧИЙСКИ 5, 23, 19, 8, 47, 25, 31, 24, 35, 38, 15, 4, 7, 29, 37, 11, 3, 3А, 16, 1, 36, 14, 18, 48, 10, 44, 27, 45;  МАХ.СУГАРЕВИ 2;  МАХ.ТОЛЕВА 5, 4, 3, 2;  НОВА МАХАЛА 34, 6, 22, 11, 12, 15, 17, 25, 19, 16, 14, 27, 20, 7, 30, 8, 32, 13, 5, 18, 26, 2, 29, 9, 23, 10, 1;  РАЕЦ 4, 1, 2, 5, 8;  СИМЕОН КОСТОВ 6, 12, 5, 10, 1, 7, 9, 4, 2;  СТАРА ПЛАНИНА 29, 39, 49, 47, 44, 51, 26, 42, 3, 45, 24, 5, 3, 25, 1;  ЮРИЙ ГАГАРИН 12, 1, 10, 10А, 11, 2, 10, 4, 1;ЯРДЖИЛОВЦИ;  АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 8, 4, 2, 7;  БРАТЯ ЧАКРИНИ 24, 38, 43, 46, 21, 13, 30, 6, 45, 26, 51, 35, 20, 14, 9, 33, 42, 39, 37, 3, 29, 48, 23, 40, 1, 53, 47, 10, 22, 49, 31, 15, 25, 12, 27, 18, 44, 8, 32, 36, 28, 34;  ВАСИЛ ЛЕВСКИ 4, 2, 3, 6, 8, 1;  ВЕРДИН АЛЕКСАНДРОВ 9, 6, 7;  ВИТОША 1, 4, 3, 2, 8, 18, 7, 5, 2;  ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ АПРИЛ 20, 3, 8, 5, 1, 10, 11, 16, 17, 49, 15, 14, 53, 37, 40, 47, 9, 42, 33, 7, 38, 19, 21, 29, 51, 25, 18, 23;  ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 34, 38А, 57А, 68, 64, 61, 67, 48, 51, 46, 40, 32, 63, 34А, 58, 55, 50, 38, 42, 56, 57, 59, 70, 54, 53, 1, 40А, 49, 62, 44, 52, 35А, 38, 36;  ИВАН АЛЕКСИЕВ 4;  ИВАН ДИМИТРОВ 2, 4, 3, 1, 5;  ИЗВЪН ПЛАНА  ЙОРДАН СТАНОЕВ 7, 14, 9, 11, 12, 5, 3, 6, 13, 10, 8, 15, 19, 26, 31, 23, 24, 21, 6, 25, 22, 28;  КИТКА 1, 7, 3, 6, 2, 9, 5, 4, 8, 20, 21, 15, 19, 18, 12, 16, 13, 22, 10, 17, 11, 24, 23;  МАРИН ЗАФИРОВ 4, 2, 6, 8, 14, 12, 9;  МЕТОДИ СТАНИМИРОВ 5, 5А, 1, 11, 2, 4, 3;  ОРНИЧЕ 43, 42, 29, 37, 27, 56, 53, 41, 51, 33, 49, 60, 20, 62, 38, 25, 55, 46, 58, 54, 99, 121, 92, 94, 91, 69, 78, 91А, 103, 105, 71, 111, 107, 125, 73, 102, 89, 74, 127, 68, 80, 66, 129, 83, 101, 79, 96, 100, 65, 115, 76, 75, 77, 67, 117, 64, 85, 119, 95;  ПАРТИЗАН 1, 23, 21, 51, 49, 19, 50, 72, 35, 3, 18, 52, 15, 62, 32, 41, 48, 63, 45, 34А, 17, 28, 4, 21 А, 25, 43, 56, 10, 51, 65, 86, 33, 14, 34, 25А, 60, 40, 24, 20, 61, 7, 13, 46, 44, 8, 16, 37, 22, 2, 68, 23, 64, 26, 39, 70, 36, 38, 31, 74, 55, 53, 57, 57А, 54, 30;  ПЛИСКА 11, 65, 47, 13, 49, 69, 33, 25, 71, 57, 55, 31, 23, 67, 11, 35, 2, 10, 29, 53;  РАДОСЛАВ ЗАФИРОВ 3А, 31, 12;  РИЛА 10, 2, 1;  СЛАВЧО ДЯКОВ 16, 12, 14, 4, , , 10, 12., 6, 7, 9, 25, 32, 17, 22, 20, 11, 21, 15, 13, 28, 30, 23, 18, 19, 35;  СТРАЖА 3, 7, 8, 5, 10, 9, 6;   КАФЕ-ПАВИЛИОН 25.05.2018 09:45 – 10:45 ЧЕЗ – Други – Оперативни превключвания
БАТАНОВЦИ   3ТИ МАРТ 64, 66;  6ТИ СЕПТЕМВРИ 7;  АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 49, 55, 80, 41, 64, 37, 76, 84, 45, 53, 66, 43, 86, 82, 78, 47, 74, 39, 70, 31, 33, 72;  БОРОВА 6, 4, 24, 8, 17, 9, 6А, 10, 16, 20, 1, 12, 19, 3, 7, 14, 5, 11, 13, 22;  БУШЛЯК  ВЕРГИЛ ВАКЛИНОВ 2, 5, 1, 7, 3;  ВИТОША 8, 4, 2, 6;  ГОЛО БЪРДО 10, 4, 14, 6;  ГРАОВО 99, 97, 101, 105, 93, 95, 103, 107, 91;  ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА 19, 11;  ИВАН ВАЗОВ 4, 6, 1, 5, 2, 3, 9;  ИЛИНДЕН 17, 4, 8, 53, 11, 5, 22, 1, 10, 20, 13, 2, 16, 6, 15, 18, 3;  КНЯЗ БОРИС I 30, 17, 1, 20, 15., 18, 3, 9, 12, 22, 5А., 34, 4, 24, 8, 7, 15, 32, 28, 19, 10, 5, 26, 16, 14;  КОСТА ТРИЧКОВ 31, 45, 29., 33, 34, 42, 51, 50, 43, 52, 26, 49, 40, 35, 27., 47, 38, 37, 28, 41, 29, 30, 32, 36;  ЛОЗАН РАНГЕЛОВ 1;  МАХАЛА АНДРЕЙНА  МАХАЛА АНДРОНОВА  МАХАЛА ТРИЧКОВА 73;  МАХ.КАБРАНОВИ 14, 27, 4, 16, 20, 10, 7, 12, 22, 13, 5, 3, 11, 2, 25, 17А, 1, 6, 15, 23, 21, 9, 8, 26, 17;  МАХ.ЯШАРСКА 2, 6;  МЛАДОСТ 6, 8, 4, 10, 2, 1;  ПАНАЙОТ ВОЛОВ 7., 8, 3, 5, 7А, 7, 4;  ПЧЕЛА 3, 7, 9, 11, 1;  РЕПУБЛИКА 18, 23., 3, 21, 9, 17, 10, 11, 17А, 14, 20, 15, 23, 8, 16, 2, 12, 22, 6, 7, 13, 19;  СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 51, 65, 49;  СРЕДОРЕК  СТАРА ПЛАНИНА 12, 6, 7, 14, 5, 10;  СТАРО СЕЛО 15, 18, 14, 12, 16, 19, 20, 21, 11, 17, 15А, 13;  СТРУМА 1, 11, 5, 4;  ФИЗКУЛТУРНА 15, 13, 14, 19, 1, 5, 11;   ДВОРА НА ТКЗС;БОРНАРЕВО;  УПИИ I-066007 КВ.66   ВИЛА, КВ.МОМКОВА;КОПАНИЦА;;ЛЕСКОВЕЦ,  ОБЩ. ПЕРНИК;  БИВШО ТКЗС  ;ПЕРНИК;  ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА 15А, 17;ПЛАНИНИЦА,  ОБЩ. ПЕРНИК;  П-Л ХХІІ,  КВ.14  УПИ I-108,  КВ.1;РАДОМИР;  МАХ.АРБАНАС;ЧЕРНА ГОРА,  ОБЩ. ПЕРНИК;  ГЕОРГИ РАКОВСКИ 50, 31, 53, 30А, 8, 22, 9, 13, 5, 61, 58, 36, 25, 4, 19, 51, 29, 56, 33, 21, 32, 55, 28, 20, 16, 45, 40, 48, 68, 18, 54, 27, 15, 6, 24, 59, 62, 34, 35, 11, 64, 3, 52, 12, 1, 30, 26, 66, 46;  ЕДЕЛВАЙС 4, 1, 3;  ИЗВОР 4, 2, 3;  КАРАВАНСКИ ПЪТ 6, 10, 2, 5, 15, 4, 7, 8, 3;  КИТКА 7, 8, 3, 9, 4, 6;  ЛЕСКОВСКИ ПЪТ 13, 9, 7, 19, 37, 30, 34, 1, 35, 5, 21, 15, 17, 3, 27, 39, СТОПАНСКИ ДВОР, 33, 16, 41;  МАГЮШНИЦА 6, 2, 4, 1;  МАХ.ВАКЛИНОВИ 1, 6, 2;  МАХ.ДИМЕВИ 4, 5, 13, 15, 10, 9, 12, 8, 22, 6, 20, 2, 11;  МАХ.КЮРЧИЙСКИ 5, 23, 19, 8, 47, 25, 31, 24, 35, 38, 15, 4, 7, 29, 37, 11, 3, 3А, 16, 1, 36, 14, 18, 48, 10, 44, 27, 45;  МАХ.СУГАРЕВИ 2;  МАХ.ТОЛЕВА 5, 4, 3, 2;  НОВА МАХАЛА 34, 6, 22, 11, 12, 15, 17, 25, 19, 16, 14, 27, 20, 7, 30, 8, 32, 13, 5, 18, 26, 2, 29, 9, 23, 10, 1;  РАЕЦ 4, 1, 2, 5, 8;  СИМЕОН КОСТОВ 6, 12, 5, 10, 1, 7, 9, 4, 2;  СТАРА ПЛАНИНА 29, 39, 49, 47, 44, 51, 26, 42, 3, 45, 24, 5, 3, 25, 1;  ЮРИЙ ГАГАРИН 12, 1, 10, 10А, 11, 2, 10, 4, 1;ЯРДЖИЛОВЦИ;  АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 8, 4, 2, 7;  БРАТЯ ЧАКРИНИ 24, 38, 43, 46, 21, 13, 30, 6, 45, 26, 51, 35, 20, 14, 9, 33, 42, 39, 37, 3, 29, 48, 23, 40, 1, 53, 47, 10, 22, 49, 31, 15, 25, 12, 27, 18, 44, 8, 32, 36, 28, 34;  ВАСИЛ ЛЕВСКИ 4, 2, 3, 6, 8, 1;  ВЕРДИН АЛЕКСАНДРОВ 9, 6, 7;  ВИТОША 1, 4, 3, 2, 8, 18, 7, 5, 2;  ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ АПРИЛ 20, 3, 8, 5, 1, 10, 11, 16, 17, 49, 15, 14, 53, 37, 40, 47, 9, 42, 33, 7, 38, 19, 21, 29, 51, 25, 18, 23;  ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 34, 38А, 57А, 68, 64, 61, 67, 48, 51, 46, 40, 32, 63, 34А, 58, 55, 50, 38, 42, 56, 57, 59, 70, 54, 53, 1, 40А, 49, 62, 44, 52, 35А, 38, 36;  ИВАН АЛЕКСИЕВ 4;  ИВАН ДИМИТРОВ 2, 4, 3, 1, 5;  ИЗВЪН ПЛАНА  ЙОРДАН СТАНОЕВ 7, 14, 9, 11, 12, 5, 3, 6, 13, 10, 8, 15, 19, 26, 31, 23, 24, 21, 6, 25, 22, 28;  КИТКА 1, 7, 3, 6, 2, 9, 5, 4, 8, 20, 21, 15, 19, 18, 12, 16, 13, 22, 10, 17, 11, 24, 23;  МАРИН ЗАФИРОВ 4, 2, 6, 8, 14, 12, 9;  МЕТОДИ СТАНИМИРОВ 5, 5А, 1, 11, 2, 4, 3;  ОРНИЧЕ 43, 42, 29, 37, 27, 56, 53, 41, 51, 33, 49, 60, 20, 62, 38, 25, 55, 46, 58, 54, 99, 121, 92, 94, 91, 69, 78, 91А, 103, 105, 71, 111, 107, 125, 73, 102, 89, 74, 127, 68, 80, 66, 129, 83, 101, 79, 96, 100, 65, 115, 76, 75, 77, 67, 117, 64, 85, 119, 95;  ПАРТИЗАН 1, 23, 21, 51, 49, 19, 50, 72, 35, 3, 18, 52, 15, 62, 32, 41, 48, 63, 45, 34А, 17, 28, 4, 21 А, 25, 43, 56, 10, 51, 65, 86, 33, 14, 34, 25А, 60, 40, 24, 20, 61, 7, 13, 46, 44, 8, 16, 37, 22, 2, 68, 23, 64, 26, 39, 70, 36, 38, 31, 74, 55, 53, 57, 57А, 54, 30;  ПЛИСКА 11, 65, 47, 13, 49, 69, 33, 25, 71, 57, 55, 31, 23, 67, 11, 35, 2, 10, 29, 53;  РАДОСЛАВ ЗАФИРОВ 3А, 31, 12;  РИЛА 10, 2, 1;  СЛАВЧО ДЯКОВ 16, 12, 14, 4, , , 10, 12., 6, 7, 9, 25, 32, 17, 22, 20, 11, 21, 15, 13, 28, 30, 23, 18, 19, 35;  СТРАЖА 3, 7, 8, 5, 10, 9, 6;   КАФЕ-ПАВИЛИОН 25.05.2018 14:45 – 16:30 ЧЕЗ – Други – Оперативни превключвания

Коментари

коментара