Отпада задочната форма на обучение по право през учебната 2019-2020 година

Отпада задочната форма на обучение по право през учебната 2019-2020 година
Тези промени са предвидени в приетата от правителството днес наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“
Отпадане на задочната форма на обучение за право, въвеждане на допълнителни хорариуми за определени дисциплини и откриване на специализирани магистърски програми. Тези промени са предвидени в приетата от правителството днес наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. Тя ще влезе в сила от учебната 2019-2020 година.
Протичащият в момента процес на преструктуриране на учебния процес във всички юридически факултети е причина за приетото решение от Министерския съвет, обясняват оттам. Новият срок ще даде достатъчно време висшите училища да се подготвят и при необходимост да променят учебните си програми, за да са в съответствие с новите изисквания, се казва в съобщение на Министерски съвет.
Националната агенция за оценяване и акредитация също ще има възможност да актуализира критериите за оценяване и акредитация на специалността „Право“. Ще се създадат и необходимите условия за оценка и акредитация на специализирани магистърски програми в рамките на професионално направление „Право“.
Удължаването на срока ще позволи и на Министерството на правосъдието да сформира работна група, която да прегледа нормативната уредба в сферата на обучението по специалността от регулираните професии „Право“, пише още в прессъобщението.
 

Източник: Nbox

Share Button

Коментари

коментара