Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 30 април – 04 май 2018 г.

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 април – 04 май 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник  

На 30.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Непразненци;

На 02.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Кривонос;

На 02.05.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Душинци;

На 03.05.2018 г. /09:00 – 14:15 ч./   На 04.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: Александър Филипов, Велин Ваклинов, Гребен, Иглика, Любаш, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Строител, Яровец;

На 04.05.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Брезник: 06286. 72. 21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров;  Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, махала Пали Лула, С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40;  Ноевци;  Селищен Дол;  Слаковци;  Сопица;  Ярджиловци: Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора;

На 04.05.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ –  Брезник;

Община Перник  

На 30.04.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Перник: Княз Александър Батенберг, Кракра, Рено, Търговска

На 30.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 02.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 03.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 04.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник: 1-ва, 12-та, 2-ра, 4-та, Рудничар

На 30.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Перник: Асен Златаров, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Искър, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Миньор, Найчо Цанов, Отец Паисий, Петко Каравелов, Райко Даскалов, Раковска, Раковски, Рено, Търговска, Черешово Топче

На 30.04.2018 г. /09:15 – 15:00 ч./ –  Перник: Кракра, Найчо Цанов, Райко Даскалов, Черешово Топче

На 03.05.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Боснек: 070008, Ален Мак, Божур, Бор, В. Левски, Грамаге, Духлата, Жива Вода, Игличе, Извора, Клен, Кокиче, Ладивец, Ливаге, махала Влахова, махала Джамбазка, Могиля, Момина Сълза, Н. Й. Вапцаров, Незабравка, Петрус, Ракита, С. Боснек, Стефан Караджа, Струма, УПИ І-536, Кв. 43, Х. Димитър, Христо Ботев, Чакова, Явор, Ясен

На 02.05.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Арда, Вардар, Върбица, Искър, Кракра, Струма

На 02.05.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Перник: Алеко Константинов, Димчо Дебелянов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Софийско Шосе, Стефан Караджа, Тева, Христо Ботев

На 02.05.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Перник: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Ахтопол, Балчик, Бели Брег, Берковица, Битоля, Болград, Брацигово, Брезник, Варна, Враца, Граово, Дубровник, Есперанто, Етрополе, Илия Бешков, Кв. Рудничар, Клепало, Кърджали, Мелник, Одрин, Охрид, Павликени, Пирот, Преспа, Прилеп, Проучване, Рудничар, Русе, Самара, Самоков, Св. Св. Кирил и Методий, Свищов, Севлиево, Стара Чешма, Твърди Ливади, Троян, Трън, Угърчин, УПИ V Кв. 7 Кв. Рудничар, Цанко Церковски, Шумен

На 02.05.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Перник: Балчик, Битоля, Болград, Брацигово, Дубровник, Есперанто, Одрин, Охрид, Пирот, Преспа, Проучване, Рудничар, Самара, УПИ V Кв. 7 Кв. Рудничар

На 03.05.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Вардар, Искър, Кракра, Найчо Цанов, Отец Паисий

На 03.05.2018 г. /08:45 – 12:00 ч./ –  Перник: Балван, Бузлуджа, Дъга, Кръстец, Острица, Пирин, Протожерица, Рила, Софийско Шосе, Странджа, Шипка

На 03.05.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Горна Диканя: X-1583 , Кв 195, Горна Диканя, махала Джорговица, Парцел XIХ-1127, Кв. 116а, Пи203, УПИ І-1517 Кв. 211, УПИ Х-1306, Кв. 165

На 03.05.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Гълъбник: Кв. 25 УПИ XІІІ-353, УПИ Vіі-112, Кв. 16, УПИ ХV-45, Кв. 6

На 03.05.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Долна Диканя: 884 Кв. 67а и 67б, 926, XIII-755, Кв. 47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ IV-838, Кв. 62, УПИ IX=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв. 65, УПИ XI-261, Кв. 40, УПИ XIII-990, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 03.05.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дрен: V-420 Кв. 4, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М. Попова Махала, махала Мали Дрен, махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С. Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 03.05.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Старо Село, Общ. Радомир: VII-157 Кв. 17, XXVІІ-XXVІІІ Кв. 12, махала Дукова

На 03.05.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: ПИ 000307, Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, извън регулация С. Студена Кариера, Каражинец, махала Кашова, махала Рулева, Местн. Каражинец/И. Р. /, Простор, Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 03.05.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Чуковец, Общ. Радомир

На 03.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долна Диканя

На 03.05.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Перник: Алеко Константинов, Бродо, Бунтовник, Васил Априлов, Гео Милев, Георги Мамарчев, Димова Махала, Димчо Дебелянов, Добруджа, Дойран, Захари Стоянов, Зюмбюл, Ивайло, Иван Вазов, Капитан Векилски, Клисура, Кокиче, Любен Каравелов, Люлин, Миньор, Мургаш, Мусала, Найден Геров, Никола Козлев, Оборище, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Перелик, Протожерица, Родопи, Сан Стефано, Св. Св. Кирил и Методий, Селимица, Силистра, Синчец, Софийско Шосе, Станционна, Стара Планина, Стефан Караджа, Тева, Теменуга, Тодор Каблешков, Тутракан, Христо Ботев, Хумни Дол, Шибой

На 03.05.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Перник: Люлин, Мургаш, Мусала, Протожерица, Родопи, Синчец, Софийско Шосе, Станционна, Стара Планина, Шибой

На 04.05.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Вардар, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Райко Даскалов, Розова Долина, Струма

На 04.05.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Перник: Бързия, Голо Бърдо, Горицвет, Захари Зограф, Калкас, Люлякова, Майска Роза, Манастирски Път, Металик, Отдих, Победа, Рудничар, Съзлийка

На 04.05.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Перник: Архитект Йордан Пешев, Бели Кладенци, Джерман, Захари Зограф, Калкас, Кладенец, Колуница, Металик, Младост, Победа

На 04.05.2018 г. /12:45 – 16:30 ч./ –  Перник: Бели Кладенци, Будиславец, Джерман, Захари Зограф, Златна Панега, Калкас, Кариери, Колуница, махала Ракьовец, Нов Живот, Победа, Резервоара

На 04.05.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Перник: Арчар, Бистрица, Будиславец, Бързия, Вит, Въча, Захари Зограф, Калкас, Кладенец, Колуница, Луда Яна, Мир, Осъм, Ропотамо, Тополница

Община Радомир  

На 02.05.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ –  Копаница: махала Гюзелева

На 02.05.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ –  Николаево, Общ. Радомир

На 02.05.2018 г. /08:30 – 18:00 ч./ –  Радомир: Ііі Кв. 191 Промишленна Зона, Гарата, Генерал Владимир Вазов, Градина

На 02.05.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ –  Радомир: Ііі Кв. 191 Промишленна Зона, Гарата, Генерал Владимир Вазов, Градина, махала Арбанас, Райко Даскалов, Цар Симеон

Община Трън  

На 30.04.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 11:45 – 12:15 ч./ –  Трън: 8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, махала Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 30.04.2018 г. /08:45 – 12:15 ч./ –  Трън: Александър Стамболийски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Георги Димитров, Младост, Мосаловска, Петко Д. Петков

На 30.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Забел

На 02.05.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 04.05.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Долна Мелна

На 03.05.2018 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 03.05.2018 г. /09:30 – 16:15 ч./ –  Радово

На 04.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Милославци: УПИ V-71, Кв. 18

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: