Най-мъдрите съвети

Кой учител е най-добър? — Страданието.
Кой учител е най-лош? — Удоволствието.
Кое умение е най-рядко? — Умението да даваш.
Кое умение e най-добро?- Умението да прощаваш.
Кое умение е най-трудно? — Умението да мълчиш.
Кое умение е най-важно? — Умението да питаш.
Кое умение е най-нужно? — Умението да слушаш.

Коя борба е най-опасна? — Фанатичната.
Коя привичка е най-неприятна? — Хитростта.
Коя привичка е най-вредна? — Словоохотливостта.

Кой човек е най-силен? — Способният да разбере истината.
Кой човек е най-слаб? — Считащият себе си за най-силен.
Кой човек е най-разумен? — Този, който следва сърцето си.

Коя привързаност е най-опасна? — Привързаността към тялото.
Кой човек е най-беден? — Този, който от всичко най-много обича парите.
Кой човек е най-близо до Бога? – Милосърдният.

Как да се противопоставим на бедите? — С радост.
Как да се противопоставим на страданието? — С търпение.

Кое отличава здравата душа? — Вярата.
Кое откроява боледуващата душа? — Безнадежността.

Кое е признак за неправилна постъпка? — Раздразнението.
Кое отличава добрата постъпка? — Мирът в душата.

Слабият човек – Побеждава другите.
Силният човек – Побеждава себе си.

Коментари

коментара