ЧЕЗ: Лидерът на БСП се опитва да използва ценовите ни предложения за политическа кампания

Във връзка с манипулативни твърдения от страна на лидера на БСП относно внесените ценови предложения от дружествата на ЧЕЗ в България и опита да бъдат използвани за политически кампании, от пресцентъра на ЧЕЗ отговориха пояснения и  таблици.

По-рано лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че ЧЕЗ искат увеличение с 51% на нощната тарифа, с 35% на цената за достъп, с 34% на цената за пренос, с 5% на дневната тарифа.

Подчертаваме, че това е професионално изготвено предложение относно това какви би трябвало да са ценовите параметри, но единствено КЕВР има право и отговорност да вземе решение каква да бъде одобрената крайна цена за клиентите като се отчетат и внесените от НЕК и ЕСО ценови заявления. Към момента делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията за бита е 8.39%, т.е. на всеки 100 лв. в ЧЕЗ остават 8 лв. и 39 ст. Останалите 91.61% или 91 лв. и 61 ст отиват за производството (НЕК), преноса (ЕСО), данъци и др. налози,съобщават от ЧЕЗ.

Към момента крайният снабдител на ЧЕЗ – ЧЕЗ Електро, продава за битовите клиенти енергия по нощна тарифа под себестойност, т.е. цената, по която купува енергията от НЕК е 107.71 лв./мегаватчас, а цената, по която продава на битовите клиенти, е 56.96 лв./мегаватчас. Поради това предлагаме изравняване на нощните тарифи за стопанските и битовите клиенти.

Таблица 1

Цени за ЧЕЗ Разпределение България АД, без ДДСМяркаКЕВР Решение
01.07.2017
Предложение на ЧЕЗ Разпределение България АДразлика в лева на кВтч
Цена пренос СНлв./кВтч0.009230.012410.003
Цена пренос ННлв./кВтч0.030980.041370.010
Цена достъп стопански клиентилв./кВт/ден0.017450.021550.004
Цена достъп битови клиентилв./кВтч0.005050.006830.002
Цени за ЧЕЗ Електро България АД, без ДДСМяркаКЕВР Решение
01.07.2017
Предложение на ЧЕЗ Електро България АДразлика в лева на кВтч
Стопански клиенти ниско напрежение    
3 скали    
Върховалв./кВтч0.176430.13894-0.037
     Дневналв./кВтч0.112940.138280.025
     Нощналв./кВтч0.070240.086280.016
2 скали    
     Дневналв./кВтч0.141960.13862-0.003
     Нощналв./кВтч0.070240.086280.016
1 скалалв./кВтч0.141960.11915-0.023
Битови клиенти 2 скали    
     Дневналв./кВтч0.132050.138210.006
    Нощналв./кВтч0.056960.086030.029
Битови клиенти 1 скалалв./кВтч0.132050.11880-0.013

Долните крайни цени са с включени сегашни цени на НЕК (производство) и ЕСО (пренос и достъп високо напрежение). Нямаме информация какви са техните предложения за новия ценови период.

Таблица 2

Крайни цени за битови клиенти с включени мрежови услуги, без ДДС*МяркаКЕВР Решение
01.07.2017
Предложение на ЧЕЗ за битови клиентиразлика в лева на кВтч 
     Дневналв./кВтч0.177320.195650.018 
     Нощналв./кВтч0.102230.143470.041 
Средна цена за битови клиентилв./кВтч0.154790.180000.025 

При формулиране на ценовите заявления на ЧЕЗ са сравнени заявените параметри през 2015 г. и 2018 г. Това са годините, които поставят начало на регулаторен период и тогава се определят параметрите, валидни за целия период:

  • Средногодишните инвестиции са увеличени от 96 млн. лв. на 119 млн. лв. за всяка от следващите три години
  • Постигнатото е намаление на технологичните загуби от 11.75 % на 10.35%
  • Заявените оперативни разходи са намалени от 136 млн. лв.  на 122 млн. лв. (въпреки задължителното увеличение на заплатите съгласно браншовия колективен трудов договор, допълнителните разходи, наложени от промени в законодателството – като регламента за защита на личните данни и въвеждане на изисквания за кибер сигурността и новия начин за купуване на загубите
  • Регулаторната база на активите е увеличена от 518 млн. лв. на 544 млн. лв., което се дължи на извършените и въведени в експлоатация през четвъртия регулаторен период инвестиции на ЧЕЗ.

Предложенията на ЧЕЗ са изготвени на принципа за справедливост и предвиждат премахване на кръстосаното субсидиране между отделните групи клиенти и тарифи:

  • Предложено е увеличаване на продажната цена на електроенергията за бита за сметка на намаляване на цените за стопанските потребители.
  • В предложението е предвидено изравняване на нощната тарифа за стопанските и за битовите клиенти.

Премахването на кръстосаното субсидиране ще създаде условия за стабилизиране на отворения пазар.

В случай че ценовите заявления на ЧЕЗ бъдат приети, би се стигнало до средно увеличение на цената за битовите клиенти на ЧЕЗ с по-малко от 3 стотинки на киловатчас(вижте таблица 2).

Коментари

коментара