Наемат на работа близо 9 700 безработни от пернишко през тази година

Четири общини от област Перник са включени в стартиралия на 16 февруари проект „Работа”

Това съобщиха от местното Бюро по труда. Проектът е продължение на успешно реализираната през миналата година пилотната програма „Работа”, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България.

Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект. Той ще обхване 193 общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца, като общините от Пернишки регион са Брезник, Трън, Земен и Ковачевци. Определеният бюджет е в размер на общо 80 млн. лв.

Освен продължително безработни, в проекта ще се включат и неактивни лица, които ще бъдат активирани от наети към съответните общини специалисти. Те ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа на ден) за период до 12 месеца и ще получават възнаграждение, равно на минималната заплата.

По заявка на работодателя може да бъде осигурен и наставник, който също ще е част от целевата група на проекта. Има възможност заетостта да се комбинира с обучение, за да може наетите да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата.

Източник: БНР

Коментари

коментара