Глобиха Топлофикация – Перник с 10 бона

Пернишкият административен съд / ПАС /е потвърдил наказателно постановление на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/, с което на местната „Топлофикация“ е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева, съобщиха от съда. Наказанието се базира на установено нарушение на Закона за опазване на околната среда и водите /ЗООС/.

При извършената проверка на място било установено, че на територията на разрушената охладителна кула 3 се съхранява значително количество отпадъци: сгуропепелна маса и отпадъци, генерирани от работата на сероочистващата инсталация. Боклукът бил разположен върху площ 1,8 дка на открито на купчини, на някои от които височината достигала 3 м.

„Топлофикация – Перник “ АД обжалвало най-напред наказателното постановление пред Районен съд, който потвърдил санкцията.

Решението на ПАС е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Коментари

коментара