Областният управител Ирена Соколова успокои: Водата в трънското село Зелениград вече може да се пие

Снимка БТА

Питейната вода в трънското село Зелениград вече отговаря на нормативните изисквания.
 След последният анализ на Националния център по радиобиология и радиационна защита и направените допълнителни изследвания на специфични радионуклиди, радиоактивните частици във водата вече са в допустими норми и отговаря на изискванията на Наредба №9 за качество. Данните са предоставени след проверка от инспекцията.

„Установените съответствия с нормативните изисквания на питейната вода в с. Зелениград, дават основание да се отмени наложеното от здравните власти ограничение за ползване на водата. Директорът на РЗИ – Перник ме увери, че водата вече е годна за употреба за питейно-битови цели“, съобщава областният управител Ирена Соколова.

В края на май се разбра, че във водата в 7 села от област Перник, сред които и Зелениград, е засечена повишена радиоактивност. Изследване на водата от каптаж „Бара“ в Зелениград установи повишена алфа активност – 0.585 бекерела на литър при норма до 0.03 бекерела на литър. Обявено беше, че гражданите не са подложени на риск, но наред с това препоръчаха водата да не се пие и с нея да не се готви, за което беше осигурена постоянно стабдяване с водоноски.
“ВиК” Перник продължава да осигурява вода на жителите на друго от засегнатите села – Забел, до излизане на окончателните резултати от НЦРРЗ .

Коментари

коментара