Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 03-07 юли 2017 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 03 – 07 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Пернишка област

Община Брезник  

На 03.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник: ул. „Андрей Михайлов“ № 99, № 102, Бензиностанция, 75; Борис Калев 24, 22, 4, 5, 4А, 6, 23, 7, 19, 26, 20, 9, 16, 18, 12, 8, 21, 3, 10; Борова гора 1, 2, 5, 6, 8; Бреза 5, 6, 2, 7, 9, 4, 13, 3; Воин 4, 2; Георги Ив Бунджулов 92, 98, 94, 85, 90, 95, 100, 91, 93, 89, 96, 91; Жданов 15, 13; Комсомолец 7, 3, 11, Складове; Мала река 2; Пети Конен Полк 2, 3; Славей 1, 10, 6, 11, 2, 3, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 12, 9; Стоян Миленков 1, 5, 6, 3, 2, 7, 4; Цвета Лумбарова 86, 59, 61; Шипка 41; М. Ерешин, В Двора на Вп

На 03.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник Ангел Коцелянов 49, 44, 46, 48, 42, 47; Владо Радославов 44, 29, 19, 21, 42, 34, 29, 40, 30, 38, 36, 28, 26, 25, 23, 32; Изгрев Павилион; Нов Живот 11, 9, 1, 10, 5, 6, 1, 2, 12, 7, 8; Октомври 45, 47; Разцвет 7, 5, 1, 4, 3, 2, 9, 1А; Сливница 2; Чайка 8, 4, 1, 2, 3, 6, 7, 10; Шейново 2, 7, 8, 9, 4, 10, 5, 11, 21, 1, 3, 6, 13; Ясна поляна 24, 3, 12, 13, 20, 4, 30, 9, 28, 26, 6, 32, 10, 5, 7, 18, 1, 2, 16

На 04.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брусник Къща

На 04.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник Ангел Коцелянов 49, 44, 46, 48, 42, 47; Владо Радославов 44, 29, 19, 21, 42, 34, 29, 40, 30, 38, 36, 28, 26, 25, 23, 32; Изгрев Павилион; Нов Живот 11, 9, 1, 10, 5, 6, 1, 2, 12, 7, 8; Октомври 45, 47; Разцвет 7, 5, 1, 4, 3, 2, 9, 1А; Сливница 2; Чайка 8, 4, 1, 2, 3, 6, 7, 10; Шейново 2, 7, 8, 9, 4, 10, 5, 11, 21, 1, 3, 6, 13; Ясна поляна 24, 3, 12, 13, 20, 4, 30, 9, 28, 26, 6, 32, 10, 5, 7, 18, 1, 2, 16

На 05.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник Александър Тинков 2; Варош 41A, 14, 7, 2, 15, 26, 43, 18, 3, 4, 32, 10, 34, 28, Магазин, 9, 11, 41, 53, 46, 19, 16, 49, 8, 23, 44, 31, 20, 35, 40, 36, 13, 22, 45, 27; Нестор Петров 10

На 05.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Александър Филипов 20, 22, 28, 14, 26, 10, 24, 16, 8, 30, 5, 12; Ангел Коцелянов 15, 26, 11, 24, 13, 19, 17, 22, 28; Андрей Михайлов 101; Велин Ваклинов 6, 7, 5, 3, 12, 17, 11, 15, 1; Георги Ив Бунджулов 41, 51, 57, 55, 43, 5, 34, 42, 41, 51, 47, 57, 57А, 50, 46, 52, 36, 48, 43, 16, 47, 44, 38, 59, 20, 49, 56, 16, 70, 32, 59; Георги Стефанов 15, 19, 22, 23, 14, 17, 26, 25, 21, 16, 14, 12, 23А, 20, 13, 24, 18; Д-рйордан Стефанов 11; Йордан Стефанов 7, 13, 9, 11; Лазар Лумбаров 1; Макаренко 24; Марин Асенов 4, 5; Нестор Петров 12, Съблекалня, 4; Пролетарска 7, 3, 1, 5; Първи май 3, 7, 5, 8, 8, 6, 10; Радослав Григоров 1, 6А, 2, 4, 3, 13, 4А, 6, 15, 3А; Росица 4, 3, 1, 2; Стадион 8, 10А, 4, 2, 6, 10; Цвета Лумбарова 23; В Двора на Училището

На 06.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брусник Къща

На 06.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Александър Филипов 20, 22, 28, 14, 26, 10, 24, 16, 8, 30, 5, 12; Ангел Коцелянов 15, 26, 11, 24, 13, 19, 17, 22, 28; Андрей Михайлов 101; Велин Ваклинов 6, 7, 5, 3, 12, 17, 11, 15, 1; Георги Ив Бунджулов 41, 51, 57, 55, 43, 5, 34, 42, 41, 51, 47, 57, 57А, 50, 46, 52, 36, 48, 43, 16, 47, 44, 38, 59, 20, 49, 56, 16, 70, 32, 59; Георги Стефанов 15, 19, 22, 23, 14, 17, 26, 25, 21, 16, 14, 12, 23А, 20, 13, 24, 18; Д-рйордан Стефанов 11; Йордан Стефанов 7, 13, 9, 11; Лазар Лумбаров 1; Макаренко 24; Марин Асенов 4, 5; Нестор Петров 12, Съблекалня, 4; Пролетарска 7, 3, 1, 5; Първи май 3, 7, 5, 8, 8, 6, 10; Радослав Григоров 1, 6А, 2, 4, 3, 13, 4А, 6, 15, 3А; Росица 4, 3, 1, 2; Стадион 8, 10А, 4, 2, 6, 10; Цвета Лумбарова 23; В Двора на Училището

На 07.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Александър Филипов 20, 22, 28, 14, 26, 10, 24, 16, 8, 30, 5, 12; Ангел Коцелянов 15, 26, 11, 24, 13, 19, 17, 22, 28; Андрей Михайлов 101; Велин Ваклинов 6, 7, 5, 3, 12, 17, 11, 15, 1; Георги Ив Бунджулов 41, 51, 57, 55, 43, 5, 34, 42, 41, 51, 47, 57, 57А, 50, 46, 52, 36, 48, 43, 16, 47, 44, 38, 59, 20, 49, 56, 16, 70, 32, 59; Георги Стефанов 15, 19, 22, 23, 14, 17, 26, 25, 21, 16, 14, 12, 23А, 20, 13, 24, 18; Д-рйордан Стефанов 11; Йордан Стефанов 7, 13, 9, 11; Лазар Лумбаров 1; Макаренко 24; Марин Асенов 4, 5; Нестор Петров 12, Съблекалня, 4; Пролетарска 7, 3, 1, 5; Първи май 3, 7, 5, 8, 8, 6, 10; Радослав Григоров 1, 6А, 2, 4, 3, 13, 4А, 6, 15, 3А; Росица 4, 3, 1, 2; Стадион 8, 10А, 4, 2, 6, 10; Цвета Лумбарова 23; В Двора на Училището

На 07.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Васил Левски 10, 9, 15, 5, 8, 18, 13, 17, 10А, 7, 1, 14, 12, 4, 16; Георги Ив Бунджулов 60, 58, Каравана, 64, 58, 56, 60; Елена Георгиева 7, 2, 3, 9, 1, 13, 5; Зора 1, 4, 2; Йордан Стефанов 12, 6, 4, 8, 22, 24, 26, 10, 5, 16, 4; Радослав Григоров 6А, 7; Славянска 3, 8, 2, 10, 1, 12, 6, 5, 4; Цвета Лумбарова 41; Чорни 10; Чуряк 7, 3, 1, 4, 1.

Община Ковачевци  

На 03.07.2017 г. /12:30 – 13:30 ч./ – Егълница; Извор, Общ. Радомир; Махала Канджулица – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 03.07.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Егълница; Извор, Общ. Радомир; Махала Канджулица – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

Община Перник  

На 03.07.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Мещица Васил Коларов 4, 34 Къща, 33, 31, 51, 72, 53, 35, 90, 66, 64, 41; Генерал Скобелев 4; Георги Бенковски 2; Георги Димитров 58, 101, 62, 64, 79, 95, 66, 94, 69, 86, 90, 77, 88; Георги Сава Раковски 4, 2, 1; Детелина 18, 7, 8, 4, 20, 3, 15, 1, 9, 11, 5, 14, 24, 10; Еделвайс 1, 2, 3; Елена Георгиева 1, 4; Елин Пелин 15, 16, 3, 5, 21, 1, 9, 14, 22; Захари Стоянов 11, 1А; Кв. 3 УПИ VIII-165 Кокиче 15; Лилия 4, 2; Никола Вапцаров 19, 15, 10; Никола Парапунов 6, 3 Къща, 5, 11, 8; с. Мещица, Стадион, Пл. № 140, Кв62

На 03.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1А, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 03.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л Ххіі, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 03.07.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Мещица Александър Невски 3, 1, 2, 5, 4; Александър Стамболийски 15, 21, 16, 6, 37, 29, 11, 17, 31, 23, 8, 13; Васил Левски 31, 1, 17, 26, 9, 28, 12, 2, 19, 11, 7, 29, 14, 5, 3, 23, 34, 4, 8, 25, 24, 30; Велин Сърбов 5, 13, 10, 16, 11, 1, 4, 8; Гоце Делчев 15, 7, 8, 12, 5; Димитър Каляшки 34, 13, 30, 32, 31, 25, 23, 17; Иван Вазов 1, 3, 9, 5, 7; Капитан Петко войвода 9, 11, 5; Станке Димитров 5; Ястребино 12, 6, 18, 15, 7, 32, 14, 16, 8, 5, 10, 21

На 03.07.2017 г. /12:00 – 16:15 ч./ – Перник Благой Гебрев 32, Кв. 126, 78, 70, 32Б, 32А, 32В, 38, 23 32, С/У Казабланка, 37, 32, 32А, 43, 38, 32; Изток Магазин, до ЖП. Спирка Църква, Сп. Даскалово; Мах. Портарева 68, 64, 69, 66, 145, 143, 72, 70, 142; Ямбол 8А, 7

На 03.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Чуйпетлово

На 03.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14А Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6, 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15, 1А, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 03.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радуй Къща

На 03.07.2017 г. /09:15 – 10:00 ч./ – Перник 104 5; 105 17; 14-та 2, 8А, 10; 16-та 35, 1А, 50, 37, 39, 7, 29, 18, 31, 32, 11, 30, 19, 8, 8, 38, 28, 3, 27, 13, 5, 33, 15, 40, 6А, 17, 10, 24, 43, 44, 12, 34, 1, 22, 2А, 46, 26, 6, 23; 17-та 17, 10А, 2, 27, 14, 7, 24, 10, 22, 24А, 35, 9, 11, 12, 4, 33, 12А, 21, 7А, 8, 20, 13, 5, 31, 3, 6, 1, 16, 18, 29, 15, 37, 26; 1-ва 38, 25, 21, 34, 36, 30, 30Б, 23, 34А, 18; 3-та 6А, 3, 4, 2, 3А, 1, 5; 5-та 16, 14А, 7, 10, 6, 2, 8, 14, 1; 6-та 7, 10, 5, 4, 3А, 3, 8, 1, 6, 13, 11; 7-ма 3, 5, 1, 6, 12, 8, 4, 10; 8-ма 1А; Балканджи Йово 15, 1А, 3, 2, 1, 8, 6, 1Б, 7, 13А, 15А, 15В, 5, 8, 13; Батак 7, 5, 3, 1; Бродо 1, 3/13, 3, 3, 1, 1; Димова Махала до Стоматологията, Павилион, Търговски Обект 25, 12, Търговски Обект 21, 1, Кв. 32 Парцел-1, Търговски Комплекс, Зад бл. 80, Павилион, Търговски Обект -18, 17А, 17 до Кастело, до Супера, Търговски Обект, 19,,, 26, до Кастело, на Спирката, Магазин, Търговски Обект 3-4, Търговски Обект 6; Елена 2, 4, 6; Кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623 Козлодуи 12, 3, 1, 9А, 16, 4, 5, 7, 18, 10, 6, 11, 9Б, 4, 8, 14, 35; Къкринско Ханче 6, 5, 1, 8, 10, 3; Мадара 31, 17А, 20, 19, 29, 25, 8, 7, 21, . 6, 15, 3, 22, 6, 13, 4, 23, 5, 9, 17, 27, 11, 30, 2, 1; Парижка комуна 6, 7, 13, 10, 5, 26, 24, 23, 25, 27, 4, 20, 7, 24А, 19, 16, 15, 11, 21, 22, 2, 17, 9, 8, 1, 13А, 11А, 14, 3; Перущица 4, 6, 3, 2; Пирдоп 1; Преслав 7, 3, 1А, 5, 8, 4, 1, 6, 9; Радина Чешма 11, 9, . 11, 16, 7, Вила, 18Б, 15, 3, 17Б, 18, 12, 2, 44, 22, 3, 42 Къща, 30, 35, 21, 29, 5, 21А, 43, 20, 36, Вила, . 27, 23, 28, 19, 32, 15; Радина Чешма Имот 611-406 Република 19; Рудничар Св. Св. Кирил и Методий 23, 61, 71, 59, 61; Силистра 13, 27, 19, 17, 21, 15, 29, 25, 23, 31, 27, 33, 3, 1, 7, 5, 3А, 1; Стара Тева 3А, 21В; Струма 80; Тева 14, 2Б, 7, 4, 11А, 2, 11, 3, 29, 8, 5, „Стара Тева“17, 7, 33; Тева /Къщи/ 18, 10, 36, 21, 22, 28, 31, 20, 14Б, 17, 26А, 33Б, 12А, 21А, 38А, 2, 3, 26, 35, 16, 37, 2Б, 9, 6, 14, 23, 3А, 33, 34, 8, 19, 7А, 38, 15, 27, 7, 1, 13, 24, 30, 4, 5; Търново 24, 38, 26, 18, 30, 20, 36, 38, 32, 34, 40, 42, 28, 4, 10, 5, 2, 14, 12, 11, 3, 8, 7, 13, 9, 6, 1; Христо Смирненски 42; Чипровско Въстание 21А, 16, 18, 13, 11, 23, 19, 24, 17, 7, 8, 14, 4, 10, 9, 20, 15, 3, 21, 11А, 5, 12Б, 12, 16А, 12А, 8А, 22, 6; Витановски уши

На 03.07.2017 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Перник Радина Чешма

На 03.07.2017 г. /15:15 – 16:15 ч./ – Перник 104 5; 105 17; 14-та 2, 8А, 10; 16-та 35, 1А, 50, 37, 39, 7, 29, 18, 31, 32, 11, 30, 19, 8, 8, 38, 28, 3, 27, 13, 5, 33, 15, 40, 6А, 17, 10, 24, 43, 44, 12, 34, 1, 22, 2А, 46, 26, 6, 23; 17-та 17, 10А, 2, 27, 14, 7, 24, 10, 22, 24А, 35, 9, 11, 12, 4, 33, 12А, 21, 7А, 8, 20, 13, 5, 31, 3, 6, 1, 16, 18, 29, 15, 37, 26; 1-ва 38, 25, 21, 34, 36, 30, 30Б, 23, 34А, 18; 3-та 6А, 3, 4, 2, 3А, 1, 5; 5-та 16, 14А, 7, 10, 6, 2, 8, 14, 1; 6-та 7, 10, 5, 4, 3А, 3, 8, 1, 6, 13, 11; 7-ма 3, 5, 1, 6, 12, 8, 4, 10; 8-ма 1А; Балканджи Йово 15, 1А, 3, 2, 1, 8, 6, 1Б, 7, 13А, 15А, 15В, 5, 8, 13; Батак 7, 5, 3, 1; Бродо 1, 3/13, 3, 3, 1, 1; Димова Махала до Стоматологията, Павилион, Търговски Обект 25, 12, Търговски Обект 21, 1, Кв. 32 Парцел-1, Търговски Комплекс, Зад бл. 80, Павилион, Търговски Обект -18, 17А, 17 до Кастело, до Супера, Търговски Обект, 19,,, 26, до Кастело, на Спирката, Магазин, Търговски Обект 3-4, Търговски Обект 6; Елена 2, 4, 6; Кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623 Козлодуи 12, 3, 1, 9А, 16, 4, 5, 7, 18, 10, 6, 11, 9Б, 4, 8, 14, 35; Къкринско Ханче 6, 5, 1, 8, 10, 3; Мадара 31, 17А, 20, 19, 29, 25, 8, 7, 21, . 6, 15, 3, 22, 6, 13, 4, 23, 5, 9, 17, 27, 11, 30, 2, 1; Парижка комуна 6, 7, 13, 10, 5, 26, 24, 23, 25, 27, 4, 20, 7, 24А, 19, 16, 15, 11, 21, 22, 2, 17, 9, 8, 1, 13А, 11А, 14, 3; Перущица 4, 6, 3, 2; Пирдоп 1; Преслав 7, 3, 1А, 5, 8, 4, 1, 6, 9; Радина Чешма 11, 9, . 11, 16, 7, Вила, 18Б, 15, 3, 17Б, 18, 12, 2, 44, 22, 3, 42 Къща, 30, 35, 21, 29, 5, 21А, 43, 20, 36, Вила, . 27, 23, 28, 19, 32, 15; Радина Чешма Имот 611-406 Република 19; Рудничар Св. Св. Кирил и Методий 23, 61, 71, 59, 61; Силистра 13, 27, 19, 17, 21, 15, 29, 25, 23, 31, 27, 33, 3, 1, 7, 5, 3А, 1; Стара Тева 3А, 21В; Струма 80; Тева 14, 2Б, 7, 4, 11А, 2, 11, 3, 29, 8, 5, „Стара Тева“17, 7, 33; Тева /Къщи/ 18, 10, 36, 21, 22, 28, 31, 20, 14Б, 17, 26А, 33Б, 12А, 21А, 38А, 2, 3, 26, 35, 16, 37, 2Б, 9, 6, 14, 23, 3А, 33, 34, 8, 19, 7А, 38, 15, 27, 7, 1, 13, 24, 30, 4, 5; Търново 24, 38, 26, 18, 30, 20, 36, 38, 32, 34, 40, 42, 28, 4, 10, 5, 2, 14, 12, 11, 3, 8, 7, 13, 9, 6, 1; Христо Смирненски 42; Чипровско Въстание 21А, 16, 18, 13, 11, 23, 19, 24, 17, 7, 8, 14, 4, 10, 9, 20, 15, 3, 21, 11А, 5, 12Б, 12, 16А, 12А, 8А, 22, 6; Витановски уши

На 04.07.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Люлин, Общ. Перник V-614 Кв 59 Двадесет и Втора 21, 6, 19, 11, 7, 17, 13, 9, 15; Двадесет и Първа 2; Двадесет и Седма 3; Двадесет и Трета 2; Двадесет и Четвърта 12, 23, 32, 41, 47, 10, 26А, 30, 4, 31, 57, 42, 58, 59, 55, 27, 44; Двадесета 3; Деветнадесета 2, 4, 3, 6, 1; Мах. Стакьовец и Манастира 22; Осемнадесета Осма 1; Тридесета 1; Тринадесеста 5; Райлово Центъра, 27

На 04.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1А, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 04.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л Ххіі, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 04.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Чуйпетлово

На 04.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14А Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6, 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15, 1А, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 04.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радуй Къща

На 05.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радуй Къща

На 05.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1А, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 05.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л Ххіі, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 05.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14А Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6, 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15, 1А, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 06.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радуй Къща

На 06.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1А, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 06.07.2017 г. /09:45 – 10:00 ч./ – Горна Диканя X-1583, Кв 195 Горна Диканя Махала Джорговица Парцел ХIX-1127, Кв. 116А Пи203 УПИ І-1517 Кв. 211 УПИ Х-1306, Кв. 165 УПИ І, Кв. 115, Къща, Вила, Мах“Джорговица, Къща, Вила, УПИ І-1456 Кв. 200 с. Горна Диканя; Гълъбник; Кв. 25 УПИ Xііі-353 УПИ VIі-112, Кв. 16 УПИ ХV-45, Кв. 6 до Селската Чешма, Вила, Къща, 11-12, Вила; Долна Диканя; 884 Кв. 67А и 67Б 926 XIII-755, Кв. 47 Гаджова Махала Градините Кв. 72, УПИ V-955, 954 УПИ IV-838, Кв. 62 УПИ IX=883 Кв 67А УПИ VII- 852, 854 Кв. 65 УПИ XI-261, Кв. 40 УПИ XIII-990 УПИ ХIV-749, Кв. 48 Х-260 Кв 40 Милева Махала, Вила, Гусева Махала, Къща, Вила, Вила, ТП „Вилите“, Къща, Къща, Склад, под Язовирната Стена, Къща, Бунгало, ТП Калугерица; Дрен; V-420 Кв. 4 Втора 4, 11, 9, 38, 32, 5, 13, 18, 20, 36, 7, 30, 22, 16, 42, 26, 28, 1, 3, 24, 40, 1, 22, 10, 60, 6, 4, 39, 46, 15, 48, 27, 1, 29, 43, 17, 56, 33, 50, 52, 41, 37, 58, 31, 44, 25, 21, 19, 23, 35, 60; Двадесет и Втора 7, 8, 6, 9; Двадесет и Девета 1, 5, 4, 1, 3, 2; Двадесет и Осма 1, 3; Двадесет и Пета 6; Двадесет и Първа 2, 10, 6; Двадесет и Седма 3, 1; Двадесет и Трета 9, 5, 7, 23, 23, 21; Двадесет и Четвърта 8, 6, 13, 2, 3, 9; Двадесет и Шеста 3; Двадесета 3, 2, 6; Дванадесета 3, 1, 4, 2, 5; Девета 4, 2, 1; Деветдесет и Девета 5, 4, 9, 2, 3, 7, 8, 1; Деветдесет и Осма 1, 2, 9, 7, 3; Деветдесет и Седма 13, 1, 2, 5, 4, 9, 11; Деветдесет и Трета 1; Деветдесет и Четвърта 5; Деветнадесета 5, 8, 6; Десета 5, 29, 25, 23, 9, 7, 15, 19, 11, 21, 17, 3, 1, 13, 27; Единадесета 18, 6, 12, 5, 9, 10, 2, 4, 7, 19, 6, 1, 14, 3, 13, 11, 8, 21; Махала Мали Дрен 5, Къща, 10, 17, 41, 33, 8, 6, 5, 3, 11; Махала Тареина М. Попова Махала Осемдесет и Девета 9, 5, 7; Осемдесет и Осма 2, 6, 3, 5; Осемдесет и Пета 4; Осемдесет и Първа 6, 10, 20, 4; Осемдесет и Трета 3, 5, 8, 12; Осемдесет и Четвърта 6, 3; Осемдесет и Шеста 23, 17, 10, 3, 13; Осемдесета 2, 1; Осемнадесета 4, 4; Осма 7, 1, 11, 14, 2, 8, 3, 6, 12, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 17, 20, 22, 9, 4, 26; Пета 6, 2, 4, 5; Петдесет и Втора 2, 10; Петдесет и Девета 2, 9; Петдесет и Осма 6, 8; Петдесет и Пета 7, 6, 2; Петдесет и Първа 3, 7; Петдесет и Седма 2, 6; Петдесет и Трета 25, 29, 31, 11, 7, 5, 19; Петдесет и Четвърта 5, 6; Петдесет и Шеста 1, 5, 6, 1, 4, 3; Петнадесета 31, 26, 35, 25, 21, 27, 24, 17, 22, 15, 19, 5, 11, 2, 3, 1; Първа 46, 50, 54, 32, 1, 20, 26, 6, 38, 23, 14, 13, 5, 10, 15, 11, 36, 34, 24, 28, 40, 17, 52, 22, 30, 19, 21, 2, 4, 25, 7, 18, 12, 42, 8, 32, 3, 1; с. Дрен Седемдесет и Втора 9; Седемдесет и Девета 3, 4, 10, 6; Седемдесет и Осма 1, 4, 2; Седемдесет и Пета 1; Седемдесет и Седма 3; Седемдесет и Трета 5, 3, 1; Седемдесет и Четвърта 6, 1, 10, 8; Седемдесет и Шеста 4, 6; Седемдесета 2, 4; Седемнадесета 1; Седма 18, 6, 1, 7, 4, 15, 17, 12, 10, 9, 13, 16, 11, 8, 19, 3, 2, 5; Сто 2, 6, 4; Сто и Втора 7, 5, 1, 3; Сто и Девета 6, 21, 1, 18; Сто и Единадесета 2, 7; Сто и Осма 8, 2; Сто и Пета 9, 12, 7, 10, 13, 14, 2, 8, 21, 11, 20, 19, 15, 18, 6, 4; Сто и Петнадесета 12, 24, 26, 20, 14, 28, 8, 4, 18, 10, 16, 2, 6, 4, 20; Сто и Първа 5, 3, 1; Сто и Седма 4, 10, 21, 14, 3, 19, 17, 8, 7, 1, 15, 5, 2, 9, 23, 25, 6, 11, 16; Сто и Трета 1, 5; Сто и Тринадесета 6, 4, 2; Сто и Четвърта 1, 2, 6, 10, 5, 3, 9, 8, 11, 4, 7; Сто и Шеста 1, 4, 2, 8, 6; Трета 9, 7; Тридесет и Втора 3, 1; Тридесет и Девета 1, 3, 5, 1; Тридесет и Осма 4, 1, 2, 12; Тридесет и Пета 2; Тридесет и Първа 1; Тридесет и Седма 6, 2, 1, 7, 9, 3; Тридесет и Четвърта 16, 9, 15, 10, 6, 2; Тридесет и Шеста 12, 1, 4; Тридесета 18, 20, 7, 2, 4, 5, 3, 1, 1; Тринадесета 8, 114, 17, 5, 6, 2, 11, 9, 4, 15, 1, 7, 3; Хейзел Майнер Четвърта 89, 93, 67, 61, 57, 62, 58, 99, 81, 65, 56, 69, 97, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 64, 77, 111, 79, 71, 54, 83, 105, 75, 109, 73, 87, 95, 63, 103, 18, 4; Четиридесет и Втора 14, 12, 7, 3; Четиридесет и Девета 7; Четиридесет и Осма 4; Четиридесет и Пета 18, 5, 16, 29, 25; Четиридесет и Първа 9, 1, 7; Четиридесет и Седма 5, 7, 3, 1, 14; Четиридесет и Трета 8, 1, 14; Четиридесет и Четвърта 14, 16, 22; Четиридесет и Шеста 3, 2, 5, 7; Четиридесета 23, 26, 24, 37, 28, 27, 29, 19, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 22; Четиринадесета 5, 2, 3, 1; Шеста 20, 11, 9, 1, 5, 3, 7; Шестдесет и Втора 4; Шестдесет и Девета 2; Шестдесет и Пета 7, 9; Шестдесет и Първа 4, 1, 6; Шестдесет и Седма 3, 5, 1; Шестдесет и Трета 5, 2; Шестдесет и Четвърта 10, 1, 9, 5; Шестдесет и Шеста 5, 7, 66; Шестдесета 2, 10, 4, 2, 3; Шестнадесета 4, 1, 2, 5, 7, 3; 3, Къща; Старо село, Общ. Радомир; VII-157 Кв. 17 XXVIі-XXVIII Кв. 12 Мах. Дукова Къща; Студена, Общ. Перник; ПИ 000307, Находище Студена Ален Мак Баба Тонка 4, 6, 3, 5, 9, 11, 7; Барбеш Военен бл, 8, 9, 5, 7, 14, 1, 3; Бистрица 5, 2, 1, 6, 4; Боровец Вардар 5, 4, 6, 2, 3, 1, 10, 8; Вършец 7, 2, 5, 8, 4, 3, 6; Голо бърдо 9, 10, 3, 8, 14, 11, 1, 2, 15, 5, 13, 4, 6, 7, 2; Ерма 1, 6, 4; Землище МКТП Щрабаг Иван Вазов 6, 4, 1, 8, 2, 3; Каражинец 4, 2, 11, 3, 13А, Вила, 65, 13Б, 39, 1, 56, 7, 6, 28 Къща, 19, 8, 26, 5; Мах. Кашова Мах. Рулева 10, 9, 1, 7, 4, 5, 3, 11; Местн. Каражинец/И. Р. / 15, 29; Простор 8А, 6, 8, 2, 4, 10, 5, 1, 9, 7; Разсадника 1, 3, 2, 4; Рила 2; Родопи 3, 2, 7, 6, 1, 5; Ропотамо 4, 9, 3, 1, 7, 2; Рулева 8, 2, 4, 1А, 2А; Сините Вълни 4, 2; Стария Площад 8, 5, 2, 1, 4, 3, 6; Струма 34, 40, 36, 26; Христо Ботев 205, 201, 119А, 258, 240, 252, 203, 207, 256, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 250, 254, 215, 227, . 264 Военен бл, 229, 270, 225, 223, 235, 260, 262, 268, 231, 264, 237, 264 Военен бл, 266, 264 Воен. бл. -Стълби, 264, 221, 239; 2, Воен. бл. -Вентилатор, Военен бл.-Вентилатор, Военен бл; Чуковец, Общ. Радомир

На 06.07.2017 г. /10:00 – 14:45 ч./ – Студена, Общ. Перник ПИ 000307, Находище Студена Ален Мак Голо бърдо 2

На 06.07.2017 г. /14:45 – 15:00 ч./ – Горна Диканя X-1583, Кв 195 Горна Диканя Махала Джорговица Парцел ХIX-1127, Кв. 116А Пи203 УПИ І-1517 Кв. 211 УПИ Х-1306, Кв. 165 УПИ І, Кв. 115, Къща, Вила, Мах“Джорговица, Къща, Вила, УПИ І-1456 Кв. 200 с. Горна Диканя; Гълъбник; Кв. 25 УПИ Xііі-353 УПИ VIі-112, Кв. 16 УПИ ХV-45, Кв. 6 до Селската Чешма, Вила, Къща, 11-12, Вила; Долна Диканя; 884 Кв. 67А и 67Б 926 XIII-755, Кв. 47 Гаджова Махала Градините Кв. 72, УПИ V-955, 954 УПИ IV-838, Кв. 62 УПИ IX=883 Кв 67А УПИ VII- 852, 854 Кв. 65 УПИ XI-261, Кв. 40 УПИ XIII-990 УПИ ХIV-749, Кв. 48 Х-260 Кв 40 Милева Махала, Вила, Гусева Махала, Къща, Вила, Вила, ТП „Вилите“, Къща, Къща, Склад, под Язовирната Стена, Къща, Бунгало, ТП Калугерица; Дрен; V-420 Кв. 4 Втора 4, 11, 9, 38, 32, 5, 13, 18, 20, 36, 7, 30, 22, 16, 42, 26, 28, 1, 3, 24, 40, 1, 22, 10, 60, 6, 4, 39, 46, 15, 48, 27, 1, 29, 43, 17, 56, 33, 50, 52, 41, 37, 58, 31, 44, 25, 21, 19, 23, 35, 60; Двадесет и Втора 7, 8, 6, 9; Двадесет и Девета 1, 5, 4, 1, 3, 2; Двадесет и Осма 1, 3; Двадесет и Пета 6; Двадесет и Първа 2, 10, 6; Двадесет и Седма 3, 1; Двадесет и Трета 9, 5, 7, 23, 23, 21; Двадесет и Четвърта 8, 6, 13, 2, 3, 9; Двадесет и Шеста 3; Двадесета 3, 2, 6; Дванадесета 3, 1, 4, 2, 5; Девета 4, 2, 1; Деветдесет и Девета 5, 4, 9, 2, 3, 7, 8, 1; Деветдесет и Осма 1, 2, 9, 7, 3; Деветдесет и Седма 13, 1, 2, 5, 4, 9, 11; Деветдесет и Трета 1; Деветдесет и Четвърта 5; Деветнадесета 5, 8, 6; Десета 5, 29, 25, 23, 9, 7, 15, 19, 11, 21, 17, 3, 1, 13, 27; Единадесета 18, 6, 12, 5, 9, 10, 2, 4, 7, 19, 6, 1, 14, 3, 13, 11, 8, 21; Махала Мали Дрен 5, Къща, 10, 17, 41, 33, 8, 6, 5, 3, 11; Махала Тареина М. Попова Махала Осемдесет и Девета 9, 5, 7; Осемдесет и Осма 2, 6, 3, 5; Осемдесет и Пета 4; Осемдесет и Първа 6, 10, 20, 4; Осемдесет и Трета 3, 5, 8, 12; Осемдесет и Четвърта 6, 3; Осемдесет и Шеста 23, 17, 10, 3, 13; Осемдесета 2, 1; Осемнадесета 4, 4; Осма 7, 1, 11, 14, 2, 8, 3, 6, 12, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 17, 20, 22, 9, 4, 26; Пета 6, 2, 4, 5; Петдесет и Втора 2, 10; Петдесет и Девета 2, 9; Петдесет и Осма 6, 8; Петдесет и Пета 7, 6, 2; Петдесет и Първа 3, 7; Петдесет и Седма 2, 6; Петдесет и Трета 25, 29, 31, 11, 7, 5, 19; Петдесет и Четвърта 5, 6; Петдесет и Шеста 1, 5, 6, 1, 4, 3; Петнадесета 31, 26, 35, 25, 21, 27, 24, 17, 22, 15, 19, 5, 11, 2, 3, 1; Първа 46, 50, 54, 32, 1, 20, 26, 6, 38, 23, 14, 13, 5, 10, 15, 11, 36, 34, 24, 28, 40, 17, 52, 22, 30, 19, 21, 2, 4, 25, 7, 18, 12, 42, 8, 32, 3, 1; с. Дрен Седемдесет и Втора 9; Седемдесет и Девета 3, 4, 10, 6; Седемдесет и Осма 1, 4, 2; Седемдесет и Пета 1; Седемдесет и Седма 3; Седемдесет и Трета 5, 3, 1; Седемдесет и Четвърта 6, 1, 10, 8; Седемдесет и Шеста 4, 6; Седемдесета 2, 4; Седемнадесета 1; Седма 18, 6, 1, 7, 4, 15, 17, 12, 10, 9, 13, 16, 11, 8, 19, 3, 2, 5; Сто 2, 6, 4; Сто и Втора 7, 5, 1, 3; Сто и Девета 6, 21, 1, 18; Сто и Единадесета 2, 7; Сто и Осма 8, 2; Сто и Пета 9, 12, 7, 10, 13, 14, 2, 8, 21, 11, 20, 19, 15, 18, 6, 4; Сто и Петнадесета 12, 24, 26, 20, 14, 28, 8, 4, 18, 10, 16, 2, 6, 4, 20; Сто и Първа 5, 3, 1; Сто и Седма 4, 10, 21, 14, 3, 19, 17, 8, 7, 1, 15, 5, 2, 9, 23, 25, 6, 11, 16; Сто и Трета 1, 5; Сто и Тринадесета 6, 4, 2; Сто и Четвърта 1, 2, 6, 10, 5, 3, 9, 8, 11, 4, 7; Сто и Шеста 1, 4, 2, 8, 6; Трета 9, 7; Тридесет и Втора 3, 1; Тридесет и Девета 1, 3, 5, 1; Тридесет и Осма 4, 1, 2, 12; Тридесет и Пета 2; Тридесет и Първа 1; Тридесет и Седма 6, 2, 1, 7, 9, 3; Тридесет и Четвърта 16, 9, 15, 10, 6, 2; Тридесет и Шеста 12, 1, 4; Тридесета 18, 20, 7, 2, 4, 5, 3, 1, 1; Тринадесета 8, 114, 17, 5, 6, 2, 11, 9, 4, 15, 1, 7, 3; Хейзел Майнер Четвърта 89, 93, 67, 61, 57, 62, 58, 99, 81, 65, 56, 69, 97, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 64, 77, 111, 79, 71, 54, 83, 105, 75, 109, 73, 87, 95, 63, 103, 18, 4; Четиридесет и Втора 14, 12, 7, 3; Четиридесет и Девета 7; Четиридесет и Осма 4; Четиридесет и Пета 18, 5, 16, 29, 25; Четиридесет и Първа 9, 1, 7; Четиридесет и Седма 5, 7, 3, 1, 14; Четиридесет и Трета 8, 1, 14; Четиридесет и Четвърта 14, 16, 22; Четиридесет и Шеста 3, 2, 5, 7; Четиридесета 23, 26, 24, 37, 28, 27, 29, 19, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 22; Четиринадесета 5, 2, 3, 1; Шеста 20, 11, 9, 1, 5, 3, 7; Шестдесет и Втора 4; Шестдесет и Девета 2; Шестдесет и Пета 7, 9; Шестдесет и Първа 4, 1, 6; Шестдесет и Седма 3, 5, 1; Шестдесет и Трета 5, 2; Шестдесет и Четвърта 10, 1, 9, 5; Шестдесет и Шеста 5, 7, 66; Шестдесета 2, 10, 4, 2, 3; Шестнадесета 4, 1, 2, 5, 7, 3; 3, Къща; Старо село, Общ. Радомир; VII-157 Кв. 17 XXVIі-XXVIII Кв. 12 Мах. Дукова Къща; Студена, Общ. Перник; ПИ 000307, Находище Студена Ален Мак Баба Тонка 4, 6, 3, 5, 9, 11, 7; Барбеш Военен бл, 8, 9, 5, 7, 14, 1, 3; Бистрица 5, 2, 1, 6, 4; Боровец Вардар 5, 4, 6, 2, 3, 1, 10, 8; Вършец 7, 2, 5, 8, 4, 3, 6; Голо бърдо 9, 10, 3, 8, 14, 11, 1, 2, 15, 5, 13, 4, 6, 7, 2; Ерма 1, 6, 4; Землище МКТП Щрабаг Иван Вазов 6, 4, 1, 8, 2, 3; Каражинец 4, 2, 11, 3, 13А, Вила, 65, 13Б, 39, 1, 56, 7, 6, 28 Къща, 19, 8, 26, 5; Мах. Кашова Мах. Рулева 10, 9, 1, 7, 4, 5, 3, 11; Местн. Каражинец/И. Р. / 15, 29; Простор 8А, 6, 8, 2, 4, 10, 5, 1, 9, 7; Разсадника 1, 3, 2, 4; Рила 2; Родопи 3, 2, 7, 6, 1, 5; Ропотамо 4, 9, 3, 1, 7, 2; Рулева 8, 2, 4, 1А, 2А; Сините Вълни 4, 2; Стария Площад 8, 5, 2, 1, 4, 3, 6; Струма 34, 40, 36, 26; Христо Ботев 205, 201, 119А, 258, 240, 252, 203, 207, 256, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 250, 254, 215, 227, . 264 Военен бл, 229, 270, 225, 223, 235, 260, 262, 268, 231, 264, 237, 264 Военен бл, 266, 264 Воен. бл. -Стълби, 264, 221, 239; 2, Воен. бл. -Вентилатор, Военен бл.-Вентилатор, Военен бл; Чуковец, Общ. Радомир

На 06.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л Ххіі, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 06.07.2017 г. /09:15 – 09:30 ч./ – Дивотино Махала Тенов дол Тенов дол; Люлин, Общ. Перник; Дванадесета. 12; Девета 6, 4, 2; Десета 18, 10; Мах. Лесков дол 5, 3, Къща С Ателие, 33, 34; Осма 4; Пета 23, 25, 17, . 12, . 49, . 15, . 14, 49, 13, 29, 3, 39, 25, 11; ПИ 874 Първа. 5, 20, 9, 11, 6, 16, 21, 13; Седма. 8, 11, 14, . 9; Трета 10, 6, 25, 2, 12, 23, 14, . 18, 19; Четвърта. 2, 28, 26, . 6, 15, 22, 16, . 7, . 8, 3; Шеста 24, 8, 6, 1, 2, 5; 22

На 06.07.2017 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Дивотино Махала Тенов дол Тенов дол; Люлин, Общ. Перник; Дванадесета. 12; Девета 6, 4, 2; Десета 18, 10; Мах. Лесков дол 5, 3, Къща С Ателие, 33, 34; Осма 4; Пета 23, 25, 17, . 12, . 49, . 15, . 14, 49, 13, 29, 3, 39, 25, 11; ПИ 874 Първа. 5, 20, 9, 11, 6, 16, 21, 13; Седма. 8, 11, 14, . 9; Трета 10, 6, 25, 2, 12, 23, 14, . 18, 19; Четвърта. 2, 28, 26, . 6, 15, 22, 16, . 7, . 8, 3; Шеста 24, 8, 6, 1, 2, 5; 22

На 06.07.2017 г. /12:00 – 12:15 ч./ – Дивотино 34069 3-ти март 11, 34, 23, 10, 20, 30, 28, 7, 40, 22, 26, 42, 3, 6, 8, 24, 14, 16, 15, 2, 21, 13, 29, 19; Витоша 2, 5, 14, 1, 1, 7, 14, 7А, 16, 9; Втора 7, 6, 8, 2, 10, 5, 2А, 1; Двадесета 6, 31, 27, 2, 11, 1, 6, 5; Двадесетивтора 13, 17, 5, 2, 8, 25, 6, 21, 1, 9, 19, 4, 11, 12; Двадесетидевета 1, 13, 9, 7, 3, 2, 17, 4, 5; Двадесетиосма 8, 26, 20, 25, 18, 22, 15, 12, 29, 19, 21, 22, 32; Двадесетипета 7, 5, 26, 8, 1, 27; Двадесетиседма 10, 6, 8; Двадесетитрета 7, 4, 6, 11, 5, 2, 3, 14; Двадесетичетвърта 6, 10, 6, 4, 11, 3, 2; Двадесетишеста 2, 12, 2; Дванадесета 10, 2А, 6, 5, 10, 1; Девета 4, 7, 5, 4, 6, 5, 1, 12, 3, 10, 8, 13; Деветнадесета 6, 2, 1, 2, 6, 6А, 4; Десета 5, 6, 3, 2, 1, 5; Единадесета 15, 11, 12, 10, 19, 9, 28, 26, 2, 30, 13; Кв29 УПИV -642 Комсомолска 1; Люлин 43, 45, 31, 49, 43 Б, 47, 47, 46, 14, 3, 4, 1, 8, 12, 2, 11, 6, 10, 5, 15, 28, 38, 25, 29, 30, 17, 32, 37, 19, 23, 40, 20, 28, 16, 27, 26, 31, 18, 21, 33, 42, 41, 35; Махала Герен 5; Махала Ливаге 22, 5, 8; Махала Светавода 1, 2; Махала Тенов дол Миньор 62, 68, 86, 19, 28, 17, 5, 64, 27, 9, 7, 23, 47, 31, 24, 51, 18, 32, 8, 54, 6, 4, 13, 2, 56, 14, 32 А, 16, 60, 33, 42, 41, 26, 11, 15, 52, 30, 66, 53, 25, 1, 12, Къща, 3, 22, 29, 46, 39, 27, 49, 58, 10, 70, 38, 40, 37, 35, 120, 117, 138, 137, 147, 128, 158, 116, 121, 122, 124, 125А, 135, 126А, 133, 162, 115, 131, 127, 132, 134, 119, 154, 150, 142, 118, 141, 129, 119, 126, 59, 111, 160, 140, 152, 113, 125, 143, 109, 123, 156, 130, 143, 99, 106, 79, 72, 102, 83, 112, 93, 78, 71, 65, 73, 95, 75, 94, 104, 100, 59, 114, 96, 105, 87, 69, 82, 98, 110, 108, 101, 97, 61, 74, 67, 92, 77, 46, 86, 80, 91, 88, 84, 29, 107, 73, 81; Осемнадесета 5, 7, 9; Осма 4; Пета 4, 2, 1, 7; Петдесета 13, 10, 6, 12, 2, 3, 8, 5; Петдесетивтора 1, 2, 17, 11, 8, 15, 7, 5; Петдесетипета 1; Петдесетитрета 3, 5; Петнадесета 9, 10, 12, 5, 7, 6, 1, 7А, 2; Първа 7, 28, 14, 1, 10, 16, 20, 113, 11Б, . 11, 26, 11Е, 11, 13, 5, 24, 3, 34, 12, 18, 8, 22, 2, 10А, 3, 37, 48, 29, 40, 15А, 31, 74, 54, 34, 21, 78 Къща, 96, Парцел 9-18, 38, 39, 15, 25, 47, 102, 33, 28, 88, 35, 42, 72, 49, 46, 82, 32, 64, 18, 80, 100, 60, 19, 36, 73, 1, 77, 104, 53, 46, 108, 61, 116, 118, 57, 67, 55А, 55, 75, 79, 26, 65; Рила 11, 3, 1, 13, 5, 9, 7, 6; Седемнадесета 1, 2; Седма 3, 7, 3, 31; Слатина 8, 12, 8, 3, 10, 9, 1, 5, 3, 2; Струма 15, 21, 9, 7, 13, 3, 11, 27, 4, 19, 2А, 5, 1, 32, 34, 79, 79 А, 77, 36, 53, 45, 8, 55, 41, 61, 51, 59, 65, 24, 13, 18, 63, 57, 14, 49, 16, 47; Тенов дол Тридесета 5, 1, 2; Тридесетивтора 6, 3, 8, 5, 1, 2; Тридесетиосма 1, 7; Тридесетипета 6, 13, 3, 1, 11, 17, 33, 23, 37, 25, 27, 35, 41, 2, 43, 29; Тридесетипърва 9, 6, 10, 9, 4, 7, 5, 3, 1; Тридесетиседма 5; Тридесетитрета 2; Тридесетичетвърта 17, 20, 43, 15, 39, 21, 19, 24, 33, 13, 45, 41, 47, 5, 3, 31, 7, 6, 1, 37, 25, 23, 1 В, 27, 9, 11; Тридесетишеста 7, 5; Тринадесета 13, 12, 3, 18, 9, 2, 1, 13, 7, 5, 5; УПИ Іі Кв. 746 УПИ VIII – 296 Kb. 21 Четвърта 6, 11, 15, 2, 8, 5, 13, 1, 10, 4, 7, 9, 3, 7; Четирдесета 11, 1, 10, 3, 9; Четирдесетиосма 4, 5Б, 5, 5А, 7, 3, 9, 10; Четирдесетипета 6, 49, 43, 27, 9, 29, 15, 31, 13, 9, 17, 19, 11, 37, 7, 25, 35, 21; Четирдесетиседма 32, 30, 18, 22, 14, 34, 21, 6, 15, 10, 11; Четирдесетитрета 9, 1, 2, 6, 10, 5, 3, 4, 8, 7; Четринадесета 6, 19, 3, 26, 20 Къща, 17, 10, 11, 9, 21, 7, 2, 4, 8, 18, 1, 16, 14, 13, 5, 14, 1 на Площада; Шеста 3, 31, 30, 5, 2, 7, 4, 9, 8, 1, 3; Шестнадесета 2, 4; 3, М. „Прогон“ ПИ 151084, В Двора на ТКЗС, Бреста, Махала“Градините“; Люлин, Общ. Перник; V-614 Кв 59 Втора 21, 18, 32, . 35, 31, . 1, 57, 27, . 53, 28, . 28, . 55, 16, 8, 11, 7, 33, 37-39, 23, 35, 38, 4, 42, 2, 42, 30, 9, 29, 34, 47, . 40, 49-51, . 24, 59, 3, 59; Двадесет и Втора 21, 6, 19, 11, 7, 17, 13, 9, 15, 5, 1, 3; Двадесет и Девета 2; Двадесет и Пета 8А, 4, 26, 7, 29, 23, 20, 15, 22, 10, 17; Двадесет и Първа 2; Двадесет и Седма 3, 7, 13, 1; Двадесет и Трета 2, 12, 16, 2; Двадесет и Четвърта 12, 23, 32, 41, 47, 10, 26А, 30, 4, 31, 57, 42, 58, 59, 55, 27, 44, 37; Двадесет и Шеста 15, Строеж, 3, 14, 7, 10, 22, 27, 33, 5, 18, 13; Двадесета 3; Дванадесета. 12, 27, . 14, . 6, . 12, 9, . 23, . 20, . 11, 10, . 25, . 8, . 2, . 4, 2, . 5, 7А, . 3, 6; Девета 6, 4, 2, . 14; Деветнадесета 2, 4, 3, 6, 1; Десета 18, 10, 40, 2; Единадесета 9, 3-4, 1; Кв. 31, УПИ1-577 Мах. Лесков дол 5, 3, Къща С Ателие, 33, 34; Мах. Стакьовец и Манастира 22, 5, 7; Местн. Задбудилица Къща, 8, Фургон, Вила, Парцел 88; Осемнадесета 4, 14, 1; Осма 4, 1; Пета 23, 25, 17, . 12, . 49, . 15, . 14, 49, 13, 29, 3, 39, 25, 11; Петнадесета 2, . 6, 3, 10, 4; ПИ 874 Първа. 5, 20, 9, 11, 6, 16, 21, 13, 138, 119, 17, 125, 123, 140, 112, 134, 146, 122, 156, 107, 109, 154, 104, 92, 103, 16, 89, 84, 73, 85, 56, 71, 57, 95 А, 68, 86, 66, 64, 27, 55, 32, 45, 51, 31, 35, 42, . 24, . 49; Седемнадесета 6; Седма. 8, 11, 14, . 9, 4; Трета 10, 6, 25, 2, 12, 23, 14, . 18, 19, 7, 10, 10, 2, 11, 4, . 6, . 13, 1, 15, 9, . 8, 8, . 10; Тридесет и Осма 9, 17, 7, 15, 1, 3; Тридесет и Седма 3, 2, 1, 6, 4, 8; Тридесет и Шеста 3, 1, 4, 5, 2, 7; Тридесета 1; Тринадесеста. 11, 5, . 9, . 5, 2, . 2, . 4, . 3, . 1, 5; Четвърта. 2, 28, 26, . 6, 15, 22, 16, . 7, . 8, 3; Четиринадесета. 9, . 17, 7, . 5, 2, 6, . 15, . 3, . 8; Шеснадесета 27, 13, 29, 21, 2, 37, 23, 19, 3, 31, 25; Шеста 24, 8, 6, 1, 2, 5; 22, Местност над шосето, Райлово Центъра, 74, 72, Райлово Центъра, 27, Вила, Цьрнел, 37-39, 41; Перник; ж. к. Тева, ПИ 725. 25 Рашо Димитров 66, 70; Тева 99, 97, 98, 95, 94, 100, 96; Цалева Круша 34, 32, 36, 28, 27, 33, 35, 16, Дърводелска Работилница, 30; Гробищен Парк

На 06.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14А Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6, 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15, 1А, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 07.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радуй Къща

На 07.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1А, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 07.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник Голо бърдо

На 07.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л Ххіі, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 07.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14А Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6, 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15, 1А, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

Община Радомир  

На 03.07.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Кленовик

На 03.07.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Драгичево Магистрала 1; Извор, Общ. Радомир; Махала Канджулица; Радомир; Върба – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 03.07.2017 г. /12:30 – 13:30 ч./ – Драгичево Магистрала 1; Извор, Общ. Радомир; Махала Канджулица; Радомир; Върба – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 04.07.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Кленовик

На 05.07.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Кленовик

На 06.07.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Кленовик

На 07.07.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Кленовик

Община Трън  

На 03.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън 8Ми март 1; Георги Бабичев 64, 67, 66, 70, 72, 71, 68, 69, 58, 65, 45; Граничар 9, 8, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 10, 5, 15; Денчо Знеполски 62, 84, 56, 68, 67, 71, 82, 61, 63, 74, 50, 64, 52, 46, 48, 59, 44, 65, 80, 70, 72, 78, 54, 60, 66; Мах. Горно Баринци 36, Параклис; Мурговица 4, 26, 9, 17, 21, 34, 24, 11, 10, 7, 5, 2, 2, 8, 12, 28, Фургон, 3, 19, 3, 11, 9, 10, 1, 6, 4, 1, 27, 23, 5, 6; Нов Живот 1, 3; Руй 23; Света Троица 13, 10, 11

На 04.07.2017 г. /08:30 – 10:15 ч./ – Бераинци Вила; Бохова; УПИ-ХI-148 Вила, Къща; Джинчовци; Къща; Забел; Къща; Зелениград; Общ, Трън Парцел Ііі-253, Кв. 40 УПИ XXXIII – 371Кв 20 Вила; Лешниковци; Имот 32, Кв. 5; Реяновци; УПИ Іі-161; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 3, 40, 6Б, 6, 5, 4, 25, 42, 30, 21, 6В, 9, 8, 38, 23, 10, 28, 6А, 36, 34, 26, 64, 67, 66, 70, 72, 71, 68, 69, 58, 65, 45; Граничар 9, 8, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 10, 5, 15; Денчо Знеполски 37, 32, 26, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 24, 22, 55, 35, 34, 45, 28, 18, 57, 41, 30, 42, 40, 85, 91, 90, 102, 83, 97, 35, 89, 104, 79, 87, 101, 91, 74, 100, 90, 96, 77, Газо-Бензиностанция, 62, 84, 56, 68, 67, 71, 82, 61, 63, 74, 50, 64, 52, 46, 48, 59, 44, 65, 80, 70, 72, 78, 54, 60, 66; Десета 1; Имот 000697 Стопански двор Махала Кошаре 3; Мах. Ахчийски Кошари Мах. Горно Баринци 36, Параклис; Мах. Кошарите 8, 15, 6, 5, 7, 4, Къща, 9, 2, 13; Мурговица 4, 26, 9, 17, 21, 34, 24, 11, 10, 7, 5, 2, 2, 8, 12, 28, Фургон, 3, 19, 3, 11, 9, 10, 1, 6, 4, 1, 27, 23, 5, 6; Нов Живот 1, 3; Руй 16, 18, 2, 23, 8, 20, 15, 13, 9, 7, 12, 11, 10, 6, 23; Света Троица 13, 10, 11; Стефан Рангелов 7, 19, 25, 16, 17, 1, 4, 21, 32, 27, 2, 3, 24, 31, 14, 28, 40, 22, 20, 23, 29, 11; Кв. Власина; Туроковци; Вила; Цегриловци; ПИ 197 Временно Захранване на Жил. Сграда; Ярловци

На 04.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън 8Ми март 1; Георги Бабичев 64, 67, 66, 70, 72, 71, 68, 69, 58, 65, 45; Граничар 9, 8, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 10, 5, 15; Денчо Знеполски 62, 84, 56, 68, 67, 71, 82, 61, 63, 74, 50, 64, 52, 46, 48, 59, 44, 65, 80, 70, 72, 78, 54, 60, 66; Мах. Горно Баринци 36, Параклис; Мурговица 4, 26, 9, 17, 21, 34, 24, 11, 10, 7, 5, 2, 2, 8, 12, 28, Фургон, 3, 19, 3, 11, 9, 10, 1, 6, 4, 1, 27, 23, 5, 6; Нов Живот 1, 3; Руй 23; Света Троица 13, 10, 11

На 04.07.2017 г. /08:45 – 10:15 ч./ – Бусинци Къща, Мах. Трап; Видрар; Къща; Вукан; УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна; 87 Махала Пейчиновци; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“; Докьовци; Долна Мелна; НУПИ 12; Дълга Лука; УПИ IV-71, Кв. 17; Еловица, Общ. Трън; Къща; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Къща; Шипковица; Бивш Стопански двор

На 04.07.2017 г. /14:15 – 16:30 ч./ – Бусинци Къща, Мах. Трап; Видрар; Къща; Вукан; УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна; 87 Махала Пейчиновци; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“; Докьовци; Долна Мелна; НУПИ 12; Дълга Лука; УПИ IV-71, Кв. 17; Еловица, Общ. Трън; Къща; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Къща; Шипковица; Бивш Стопански двор

На 04.07.2017 г. /14:30 – 16:15 ч./ – Бераинци Вила; Бохова; УПИ-ХI-148 Вила, Къща; Джинчовци; Къща; Забел; Къща; Зелениград; Общ, Трън Парцел Ііі-253, Кв. 40 УПИ XXXIII – 371Кв 20 Вила; Лешниковци; Имот 32, Кв. 5; Реяновци; УПИ Іі-161; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 3, 40, 6Б, 6, 5, 4, 25, 42, 30, 21, 6В, 9, 8, 38, 23, 10, 28, 6А, 36, 34, 26, 64, 67, 66, 70, 72, 71, 68, 69, 58, 65, 45; Граничар 9, 8, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 10, 5, 15; Денчо Знеполски 37, 32, 26, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 24, 22, 55, 35, 34, 45, 28, 18, 57, 41, 30, 42, 40, 85, 91, 90, 102, 83, 97, 35, 89, 104, 79, 87, 101, 91, 74, 100, 90, 96, 77, Газо-Бензиностанция, 62, 84, 56, 68, 67, 71, 82, 61, 63, 74, 50, 64, 52, 46, 48, 59, 44, 65, 80, 70, 72, 78, 54, 60, 66; Десета 1; Имот 000697 Стопански двор Махала Кошаре 3; Мах. Ахчийски Кошари Мах. Горно Баринци 36, Параклис; Мах. Кошарите 8, 15, 6, 5, 7, 4, Къща, 9, 2, 13; Мурговица 4, 26, 9, 17, 21, 34, 24, 11, 10, 7, 5, 2, 2, 8, 12, 28, Фургон, 3, 19, 3, 11, 9, 10, 1, 6, 4, 1, 27, 23, 5, 6; Нов Живот 1, 3; Руй 16, 18, 2, 23, 8, 20, 15, 13, 9, 7, 12, 11, 10, 6, 23; Света Троица 13, 10, 11; Стефан Рангелов 7, 19, 25, 16, 17, 1, 4, 21, 32, 27, 2, 3, 24, 31, 14, 28, 40, 22, 20, 23, 29, 11; Кв. Власина; Туроковци; Вила; Цегриловци; ПИ 197 Временно Захранване на Жил. Сграда; Ярловци

На 05.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън Вельо Стоянов 11, 11; Владо Тричков 6, 5, 1, 1; Мосаловска 2, 2.

На 05.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън 8Ми март 1; Георги Бабичев 64, 67, 66, 70, 72, 71, 68, 69, 58, 65, 45; Граничар 9, 8, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 10, 5, 15; Денчо Знеполски 62, 84, 56, 68, 67, 71, 82, 61, 63, 74, 50, 64, 52, 46, 48, 59, 44, 65, 80, 70, 72, 78, 54, 60, 66; Мах. Горно Баринци 36, Параклис; Мурговица 4, 26, 9, 17, 21, 34, 24, 11, 10, 7, 5, 2, 2, 8, 12, 28, Фургон, 3, 19, 3, 11, 9, 10, 1, 6, 4, 1, 27, 23, 5, 6; Нов Живот 1, 3; Руй 23; Света Троица 13, 10, 11

На 06.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън Вельо Стоянов 11, 11; Владо Тричков 6, 5, 1, 1; Мосаловска 2, 2.

На 06.07.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел Ііі-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 06.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън Вила, Къща; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18 Къща; Насалевци; Къща; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7 УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер Вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част От Къща; Слишовци; Стрезимировци; 56 Къща

На 06.07.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел Ііі-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 07.07.2017 г. /13:00 – 14:30 ч./ – Бусинци Къща, Мах. Трап; Видрар; Къща; Вукан; УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна; 87 Махала Пейчиновци; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“; Докьовци; Долна Мелна; НУПИ 12; Дълга Лука; УПИ IV-71, Кв. 17; Еловица, Общ. Трън; Къща; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Къща; Шипковица; Бивш Стопански двор

На 07.07.2017 г. /09:15 – 11:30 ч./ – Бусинци Къща, Мах. Трап; Видрар; Къща; Вукан; УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна; 87 Махала Пейчиновци; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“; Докьовци; Долна Мелна; НУПИ 12; Дълга Лука; УПИ IV-71, Кв. 17; Еловица, Общ. Трън; Къща; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Къща; Шипковица; Бивш Стопански двор

На 07.07.2017 г. /09:15 – 14:30 ч./ – Бусинци Къща, Мах. Трап; Видрар; Къща; Вукан; УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна; 87 Махала Пейчиновци; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“; Докьовци; Долна Мелна; НУПИ 12; Дълга Лука; УПИ IV-71, Кв. 17; Еловица, Общ. Трън; Къща; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Къща; Шипковица; бивш Стопански двор.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Share Button

Коментари

коментара