Правителството даде 119107лв. на безработни перничани, като ще плаща по 420лв. заплата месечно! Заплатите са за безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (вкл. от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица

Областният управител проведе заседание на Областната комисия по заетост /КЗ/, свикано във връзка с писмо на Министъра на труда и социалната политика /МТСП/ за стартирала процедура за разработване на регионални програми за заетост и обучение.

По време на заседанието комисията обсъди процедурите относно писмена покана за разработване на регионална програма за заетост и обучение на област Перник и определи  методика, по която да бъдат оценени внесените проектни предложения.

Д-р Александър Александров запозна присъстващите с определения национален финансов ресурс за изпълнение на регионалните програми за 2016 г., който е в размер на 7 207 200 лв., като стойността на средствата за област Перник е 119 107 лв.

Росен Симеонов – директор на Дирекция „Бюро по труда” Перник и секретар на КЗ, представи информация за условията и реда за разработване и одобряване на регионална програма за заетост и обучение и функциите на КЗ в този процес.

Основната цел на програмите за заетост е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. Те са насочени към следните целеви групи: безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (вкл. от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Назначаването на лицата по програмата ще започне в средата на месец октомври 2016 г., информира на заседанието Областният управител, като ще бъде осигурена субсидирана заетост до 6 месеца на пълно или непълно работно време. Трудовото възнаграждение е 420 лв. при пълен работен ден или 2,50 лв. почасово. Крайният срок за изпълнение на дейностите е 31 март 2017 г. Работодатели могат да бъдат областните администрации и общините.

Следващото заседание на комисията, на което ще се одобри проектът на Регионална програма за заетост и обучение, въз основа на оценка и подбор на постъпилите предложения, ще се състои на 28.09.2016 г.

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: