Душата не умира, учените разкриха най-накрая какво се случва след смъртта

Човешката душа се връща във Вселената след като хората умират. Душата продължава да живее – твърдят учените. Те установиха, че душата продължава да живее в микроканалите на мозъчните клетки.

Да предположим, че сърцето спира и кръвта престава да тече, в този момент микроканалите губят квантовото си състояние. Информацията, която се свежда в тях не се губи, нито поврежда, а се разпилява в космоса. В случаите, които пациентът се оживява, всичката квантова информация става отново оперативна и пациента казва, че е „видял смъртта“.

В случай, че не се запазят, има възможност да се запишат в микроканалчета извън тялото, в безсмъртно състояние, което ние наричаме душа, се казва в изследването.

Из международната преса

Коментари

коментара