Скандалът с урановата вода в Пернишко се разраства! Министърът на здравеопазването Н. Петров гръмна пред пернишкия депутат Л. Бонев: Нито Вик, нито РЗИ Перник си вършат работата

Л. Бонев, вода, Н. Петров

Както писахме преди седмици почти цяла година здравните власти в Перник знаят, че в няколко села на територията на Пернишка област питейната вода е с повишена радиоактивност, но си мълчат. На път е скандалът да се разрасне още повече. Причина за това е изказване на министъра на здравеопазването Николай Петров, направено в отговор на пернишкия депутат от БСП Любомир Бонев в парламента.

Нито РЗИ, нито ВиК Перник са си свършили работата. Като орган на държавния здравен контрол на териториално ниво, РЗИ Перник е трябвало да извърши контрол по изпълнение от страна на ВиК, на нормативно определени мерки и при необходимост да наложи административно-наказателни мерки. Това обаче не се е случило. В постъпилите отчети за контролната дейност на РЗИ Перник, включително и в контрола по изпълнение на мониторинга на ВиК оператора са описани отклонения по показатели, но липсва конкретна информация за предприети действия и наложени административно наказателни мерки, гръмна министър Петров.

В протоколи, издадени от Националния център по радиобиология и радиационна защита е видно, че са установени отклонения през 2015 и 2016г. В отговора към Любомир Бонев, министър Петров посочва, че НЦРРЗ е дало препоръки на ВиК Перник, но до момента дружеството не ги е изпълнило. Става ясно също, че ВиК Перник не само е забравило предоставянето на информация в достатъчно дълъг срок, но и не е предприело мерките и допълнителните проучвания, препоръчани от Националния център, съобщи министърът на здравеопазването в България.

„За мен, като народен представител от Пернишки регион, е недопустимо скриването на информация относно замърсяването на питейната вода в населени места в областта“, заяви депутата от Перник Любомир Бонев.

Коментари

коментара